Akty prawne - Gmina Bogdaniec
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
101 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec XXVI.191.2017 Obowiązujący
102 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXVI.190.2017 Obowiązujący
103 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec XXVI.189.2017 Obowiązujący
104 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce XXVI.188.2017 Obowiązujący
105 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na czas nieoznaczony XXVI.187.2017 Obowiązujący
106 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXVI.186.2017 Obowiązujący
107 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2018 XXVI.185.2017 Obowiązujący
108 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania XXVI.184.2017 Obowiązujący
109 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bogdaniec na rok 2018 XXVI.183.2017 Obowiązujący
110 2017-11-23 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Roszkowice, w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego. BR.0050.157.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu