ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-01-30 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec. BR.0050.9.2019 Obowiązujący
12 2019-01-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 IV.30.2019 Obowiązujący
13 2019-01-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. IV.29.2019 Obowiązujący
14 2019-01-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bogdaniec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu. IV.28.2019 Obowiązujący
15 2019-01-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020 IV.27.2019 Obowiązujący
16 2019-01-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Bogdaniec. IV.26.2019 Obowiązujący
17 2019-01-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty. IV.25.2019 Obowiązujący
18 2019-01-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. IV.24.2019 Obowiązujący
19 2019-01-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. IV.23.2019 Obowiązujący
20 2019-01-22 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie Przewodniczącej Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. NR III.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu