ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
681 2012-10-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. XV/110/2012 Obowiązujący
682 2012-10-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bogdaniec na rok 2013 XV/109/2012 Obowiązujący
683 2012-10-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie przyjęcia zmian Statut Związku Celowego MG-6 XV/108/2012 Obowiązujący
684 2012-10-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie podziału gminy Bogdaniec na stałe okręgi wyborcze XV/107/2012 Obowiązujący
685 2012-10-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso XV/106/2012 Obowiązujący
686 2012-10-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych XV/105/2012 Obowiązujący
687 2012-10-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XV/104/2012 Obowiązujący
688 2012-10-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w obszarze Gminy Bogdaniec XV/103/2012 Obowiązujący
689 2012-10-29 Akty prawne Zarządzenie Nr BR.0050.80.2012 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 29 października 2012r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 5- Jenin, gm. Bogdaniec BR.0050.80.2012 Obowiązujący
690 2012-10-22 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie w sprawie zwołania XV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. XV/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu