Akty prawne - Gmina Bogdaniec
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-08-07 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec". KS.120.20.2018 Obowiązujący
2 2018-07-17 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych KS.120.19.2018 Obowiązujący
3 2018-07-20 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. BR.0050.206.2018 Obowiązujący
4 2018-07-17 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa drogi ul.Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec". KS.120.17.2018 Obowiązujący
5 2018-07-16 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie upoważnienia Pani Marioli Ziółkowskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu BR.0050.205.2018 Obowiązujący
6 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Bogdaniec a Gminą Kłodawa w sprawie powierzenia Gminie Bogdaniec realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Kłodawa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie Bogdaniec XXXI.227.2018 Obowiązujący
7 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przekazania do zaopiniowania jednostkom pomocniczym gminy projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XXXI.226.2018 Obowiązujący
8 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXI.225.2018 Obowiązujący
9 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia XXXI.224.2018 Obowiązujący
10 2018-06-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec XXXI.223.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu