ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, logopedy, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne. XXXIII.236.2018 Obowiązujący
12 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Bogdaniec w rejonie ul.Pocztowej. XXXIII.235.2018 Obowiązujący
13 2018-09-21 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. BR.0050.213.2018 Obowiązujący
14 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie emisji obligacji Gminy Bogdaniec oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXXIII.234.2018 Obowiązujący
15 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII.199.2017 z dnia 15-12-2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2018 - 2024. XXXIII.233.2018 Obowiązujący
16 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXIII.232.2018 Obowiązujący
17 2018-09-10 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. NR XXXII.2018 Obowiązujący
18 2018-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Bogdaniec na lata 2017-2023" XXXII.231.2018 Obowiązujący
19 2018-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso XXXII.230.2018 Obowiązujący
20 2018-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XXXII.229.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu