ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-04-09 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu BR.0050.181.2018 Obowiązujący
12 2018-03-30 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie BR.0050.179.2018 Obowiązujący
13 2018-04-05 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie nr BR.0050.180.2018 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 5 kwietnia 2018r.w sprawie: wyboru podmiotów, które otrzymają dotację na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania Samorządu Gminy w 2018r. „Wspieranie rozwoju sportu” oraz określenia jej wysokości. BR.0050.180.2018 Obowiązujący
14 2018-03-30 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. BR.0050.178.2018 Obowiązujący
15 2018-03-26 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdanie w sprawie unieważnienia I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Stanowice i Jenin BR.0050.177.2018 Obowiązujący
16 2018-03-23 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdanie w sprawie wyboru podmiotu, który otrzyma dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy w 2018r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego oraz określenia jej wysokości. BR.0050.176.2018 Obowiązujący
17 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec. XXIX.214.2018 Obowiązujący
18 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bogdaniec XXIX.213.2018 Obowiązujący
19 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie podziału Gminy Bogdaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXIX.212.2018 Obowiązujący
20 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie podziału gminy Bogdaniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. XXIX.211.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu