ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2018-12-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III.16.2018 Obowiązujący
12 2018-12-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III.15.2018 Obowiązujący
13 2018-12-17 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bogdaniec KS.120.43.2018 Obowiązujący
14 2018-12-14 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania Zespołu ds.Rewitalizacji KS.120.40.2018 Obowiązujący
15 2018-12-10 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie Przewodniczącej Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. NR II.2018 Obowiązujący
16 2018-12-07 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy BR.0050.3.2018 Obowiązujący
17 2018-12-07 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy BR.0050.2.2018 Obowiązujący
18 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bogdaniec do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6. II.14.2018 Obowiązujący
19 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec. II.13.2018 Obowiązujący
20 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogdaniec II.9.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu