ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-12-10 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie Przewodniczącej Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. NR II.2018 Obowiązujący
32 2018-12-07 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy BR.0050.3.2018 Obowiązujący
33 2018-12-07 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy BR.0050.2.2018 Obowiązujący
34 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bogdaniec do Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6. II.14.2018 Obowiązujący
35 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec. II.13.2018 Obowiązujący
36 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogdaniec II.9.2018 Obowiązujący
37 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Bogdaniec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu. II.8.2018 Obowiązujący
38 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II.7.2018 Obowiązujący
39 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy II.6.2018 Obowiązujący
40 2018-11-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec II.5.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu