ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-11-07 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. BR.0050.220.2018 Obowiązujący
42 2018-10-31 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Wójta d/s Profilaktyki BR.0050.219.2018 Obowiązujący
43 2018-10-29 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. BR.0050.218.2018 Obowiązujący
44 2018-10-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bogdaniec XXXV.242.2018 Obowiązujący
45 2018-10-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXV.241.2018 Obowiązujący
46 2018-10-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2019 XXXV.240.2018 Obowiązujący
47 2018-10-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bogdaniec na rok 2019 XXXV.239.2018 Obowiązujący
48 2018-10-03 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII.199.2017 z dnia 15-12-2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2018 - 2024. BR.0050.215.2018 Obowiązujący
49 2018-10-17 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. BR.0050.216.2018 Obowiązujący
50 2018-10-22 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 września do 31 grudnia 2018r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie. BR.0050.217.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu