ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-12-29 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej BR.0050.161.2017 Obowiązujący
52 2017-12-15 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogdaniec na rok 2018. XXVII.203.2017 Obowiązujący
53 2017-12-15 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 XXVII.202.2017 Obowiązujący
54 2017-12-15 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bogdaniec na rok 2018 XXVII.201.2017 Obowiązujący
55 2017-12-15 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu XXVII.200.2017 Obowiązujący
56 2017-12-15 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2018-2024 XXVII.199.2017 Obowiązujący
57 2017-12-15 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 XXVII.198.2017 Obowiązujący
58 2017-12-15 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec. XXVII.197.2017 Obowiązujący
59 2017-12-15 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Bogdaniec w rejonie ul.Pocztowej. XXVII.196.2017 Obowiązujący
60 2017-11-23 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości będące w zasobie gminy Bogdaniec. BR.0050.158.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu