Akty prawne - Gmina Bogdaniec
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec. XXIX.214.2018 Obowiązujący
52 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bogdaniec XXIX.213.2018 Obowiązujący
53 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie podziału Gminy Bogdaniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXIX.212.2018 Obowiązujący
54 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie podziału gminy Bogdaniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. XXIX.211.2018 Obowiązujący
55 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie funduszu sołeckiego XXIX.210.2018 Obowiązujący
56 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec w roku 2017 XXIX.209.2018 Obowiązujący
57 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2018r. XXIX.208.2018 Obowiązujący
58 2018-03-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXIX.207.2018 Obowiązujący
59 2018-03-15 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie: odbioru końcowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Wieprzyce - Łupowo KS.120.7.2018 Obowiązujący
60 2017-12-29 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie : odbioru końcowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Wieprzyce-Łupowo KS.120.37.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu