ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-10-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2019 XXXV.240.2018 Obowiązujący
62 2018-10-19 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bogdaniec na rok 2019 XXXV.239.2018 Obowiązujący
63 2018-10-03 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII.199.2017 z dnia 15-12-2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2018 - 2024. BR.0050.215.2018 Obowiązujący
64 2018-10-17 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. BR.0050.216.2018 Obowiązujący
65 2018-10-22 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 września do 31 grudnia 2018r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie. BR.0050.217.2018 Obowiązujący
66 2018-10-16 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa obiektu usługowego na salę wiejską w Stanowicach, Gmina Bogdaniec". KS.120.31.2018 Obowiązujący
67 2018-10-12 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. NR XXXIV.2018 Obowiązujący
68 2018-10-11 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta emisji obligacji i Gwaranta objęcia emisji obligacji Gminy Bogdaniec. KS.120.30.2018 Obowiązujący
69 2018-10-10 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec". KS.120.29.2018 Obowiązujący
70 2018-10-01 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie odbioru końcowego zadania pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jeninie" KS.120.28.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu