ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-12-15 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec. XXVII.197.2017 Obowiązujący
62 2017-12-15 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec w obrębie Bogdaniec w rejonie ul.Pocztowej. XXVII.196.2017 Obowiązujący
63 2017-11-23 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości będące w zasobie gminy Bogdaniec. BR.0050.158.2017 Obowiązujący
64 2017-12-08 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej BR.0050.160.2017 Obowiązujący
65 2017-11-30 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej BR.0050.159.2017 Obowiązujący
66 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2017r. XXVI.195.2017 Obowiązujący
67 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie apelu popierającego protest w służbie zdrowia XXVI.194.2017 Obowiązujący
68 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie apelu o elektryfikację linii kolejowej nr 203 XXVI.193.2017 Obowiązujący
69 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przekazania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu XXVI.192.2017 Obowiązujący
70 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec XXVI.191.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu