ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
711 2012-11-20 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania zespołu koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2016 BR.0050.87.2012 Obowiązujący
712 2012-11-14 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Nr BR.0050.85.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy. BR.0050.85.2012 Obowiązujący
713 2012-11-06 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Nr BR.0050.84.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy BR.0050.84.2012 Obowiązujący
714 2012-10-19 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec nr KS.120.35.2012 w sprawie odbioru końcowego zadania pn: "Rodzinne biesiady- budowa placu zabaw przy sali wiejskiej w miejscowości Włostów". KS.120.35.2012 Zmieniony
715 2012-09-04 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec W sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Gminie Bogdaniec KS.120.27.2012 Obowiązujący
716 2012-09-04 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec W sprawie powołania Zespołu ds.Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Bogdaniec KS.120.26.2012 Obowiązujący
717 2012-09-03 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec W sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Bogdaniec KS.120.25.2012 Obowiązujący
718 2012-11-06 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec W sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego BR.0050.82.2012 Obowiązujący
719 2012-10-31 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec W sprawie powołania Komisji Stypendialnej BR.0050.81.2012 Obowiązujący
720 2012-10-29 Uchwały Rady Gminy W sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. XV/110/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu