ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu XXII.168.2017 Obowiązujący
72 2017-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec XXII.167.2017 Obowiązujący
73 2017-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, oddziałach i innych formach wychowania przedszkolnego XXII.166.2017 Obowiązujący
74 2017-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa w szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinowym XXII.165.2017 Obowiązujący
75 2017-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bogdaniec. XXII.164.2017 Obowiązujący
76 2017-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze XXII.163.2017 Obowiązujący
77 2017-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2007 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. XXII.162.2017 Obowiązujący
78 2017-08-22 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Podjenin, Bogdaniec i Jenin, w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego BR.0050.146.2017 Obowiązujący
79 2017-08-22 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania XXII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. NR XXI.2017 Obowiązujący
80 2017-07-07 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bogdaniec KS.120.16.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu