ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na czas nieoznaczony XXVI.187.2017 Obowiązujący
72 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXVI.186.2017 Obowiązujący
73 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2018 XXVI.185.2017 Obowiązujący
74 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania XXVI.184.2017 Obowiązujący
75 2017-11-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bogdaniec na rok 2018 XXVI.183.2017 Obowiązujący
76 2017-11-23 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Roszkowice, w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego. BR.0050.157.2017 Obowiązujący
77 2017-11-07 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Bogdaniec i jej jednostkach budżetowych KS.120.34.2017 Obowiązujący
78 2017-11-13 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec XXV.182.2017 Obowiązujący
79 2017-11-13 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec XXV.181.2017 Obowiązujący
80 2017-11-14 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania XXVI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. NR XXIV .2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu