ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia XXXII.228.2018 Obowiązujący
72 2018-09-04 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lubczyno". KS.120.25.2018 Obowiązujący
73 2018-09-04 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi ul.Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec". KS.120.24.2018 Obowiązujący
74 2018-08-30 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu. BR.0050.211.2018 Obowiązujący
75 2018-08-29 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu BR.0050.210.2018 Obowiązujący
76 2018-08-28 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budźetowej BR.0050.209.2018 Obowiązujący
77 2018-08-20 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. BR.0050.208.2018 Obowiązujący
78 2018-08-23 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lubczyno" KS.120.21.2018 Obowiązujący
79 2018-07-31 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej BR.0050.207.2018 Obowiązujący
80 2018-08-14 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. XXXI.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu