Akty prawne - Gmina Bogdaniec
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2018-02-19 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budźetowej BR.0050.171.2018 Obowiązujący
72 2018-01-16 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec. BR.0050.165.2018 Obowiązujący
73 2018-01-11 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Bogdaniec i jej jednostkach budżetowych KS.120.1.2018 Obowiązujący
74 2018-02-01 Uchwały Rady Gminy Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce BR.0050.168.2018 Obowiązujący
75 2018-02-01 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy. BR.0050.167.2018 Obowiązujący
76 2018-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. XXVIII.206.2018 Obowiązujący
77 2018-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2018 XXVIII.205.2018 Obowiązujący
78 2018-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec XXVIII.204.2018 Obowiązujący
79 2018-01-23 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej BR.0050.166.2018 Obowiązujący
80 2018-01-22 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad NR XXVII.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu