ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie emisji obligacji Gminy Bogdaniec oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXXIII.234.2018 Obowiązujący
2 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII.199.2017 z dnia 15-12-2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2018 - 2024. XXXIII.233.2018 Obowiązujący
3 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXXIII.232.2018 Obowiązujący
4 2018-09-10 Zarzadzenia Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec Zarządzenie Przewodniczącego Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. NR XXXII.2018 Obowiązujący
5 2018-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Bogdaniec na lata 2017-2023" XXXII.231.2018 Obowiązujący
6 2018-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso XXXII.230.2018 Obowiązujący
7 2018-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XXXII.229.2018 Obowiązujący
8 2018-08-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia XXXII.228.2018 Obowiązujący
9 2018-09-04 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lubczyno". KS.120.25.2018 Obowiązujący
10 2018-09-04 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi ul.Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec". KS.120.24.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu