ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-19 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu BR.0050.197.2018 Obowiązujący
2 2018-06-19 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu BR.0050.196.2018 Obowiązujący
3 2018-06-07 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Nr BR.0050.195.2018 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu. BR.0050.195.2018 Obowiązujący
4 2018-06-07 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Nr BR.0050.194.2018 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu. BR.0050.194.2018 Obowiązujący
5 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXX.219.2018 Obowiązujący
6 2018-05-30 Zarządzenia Wójta Gminy Bogdaniec Zarządzenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej. BR.0050.193.2018 Obowiązujący
7 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego dotyczącego wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu "Lasy Witnicko - Dzieduszyckie" XXX.222.2018 Obowiązujący
8 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy gminą Bogdaniec a osobą fizyczną XXX.221.2018 Obowiązujący
9 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu. XXX.220.2018 Obowiązujący
10 2018-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2017 rok XXX.218.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu