ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz A 2018-09-17 Instalacja do odzysku tworzyw sztucznych o wydajności 50 Mg/d
2 Formularz A 2018-08-27 Budowa farmy fotowoltaicznej
3 Formularz A 2018-08-27 Budowa farmy fotowoltaicznej
4 Formularz A 2018-07-27 Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna-Racław
5 Formularz A 2018-05-17 Budowa farmy fotowoltaicznej
6 Formularz A 2018-02-09 Budowa budynku malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowanego do realizacji
7 Formularz A 2017-11-21 Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii przetwarzania źródeł prądu zawierających lit
8 Formularz A 2017-07-10 Rozbudowa dwóch instalacji do magazynowania gazu płynnego propan-butan na dz. nr 147/67 obręb 2-Racław w Racławiu
9 Formularz A 2017-05-17 Budowa Meteorologicznego Punktu Pomiarowego na działce nr 431 obręb 3-Łupowo
10 Formularz A 2017-03-15 Budowa dwóch progów piętrzących na rowie melioracyjnym na działce nr 410 obręb 3-Łupowo

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu