ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz A 2018-07-27 Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna-Racław
2 Formularz A 2018-05-17 Budowa farmy fotowoltaicznej
3 Formularz A 2018-02-09 Budowa budynku malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowanego do realizacji
4 Formularz A 2017-11-21 Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania technologii przetwarzania źródeł prądu zawierających lit
5 Formularz A 2017-07-10 Rozbudowa dwóch instalacji do magazynowania gazu płynnego propan-butan na dz. nr 147/67 obręb 2-Racław w Racławiu
6 Formularz A 2017-05-17 Budowa Meteorologicznego Punktu Pomiarowego na działce nr 431 obręb 3-Łupowo
7 Formularz A 2017-03-15 Budowa dwóch progów piętrzących na rowie melioracyjnym na działce nr 410 obręb 3-Łupowo
8 Formularz A 2016-12-14 Instalacja spalania biomasy oraz paliwa RDF z wytwarzaniem energii cieplnej i energii elektrycznej oraz instalacja do suszenia odpadów produktów z przemysłu rolno-spożywczego na działce nr 300/1 obręb Stanowice, którego inwestorem jest Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. Stanowice 28, 66-450 Bogdaniec
9 Formularz A 2016-10-03 Budowa Instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji lub mieszanin niebezpiecznych na działce nr 1/39 i 1/40 obręb Stanowice gm. Bogdaniec i działce nr 2330/2 obręb 5 śródmieście w Gorzowie Wlkp.
10 Formularz A 2016-10-03 Rozbudowa gospodarstwa zlokalizowanego na działce o nr ewid. 174/2 w m. Jeniniec, gm. Bogdaniec do obsady 37 000 sztuk indyka (888 DJP), którego inwestorem jest Jan Pulkowski, Jeniniec 2A, 66-450 Bogdaniec

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu