ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
11 Formularz A 2016-05-04 Budowa Strzelnicy Sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 150/6 i 150/10 obręb 2-Racław gm. Bogdaniec, której inwestorem jest KSK Pretor Sp. z o.o. ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn
12 Formularz A 2016-04-26 Budowa fermy brojlerów na działce nr 274/12 obręb 3-Łupowo i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
13 Formularz A 2016-03-21 Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych na działce nr 1/38 obręb Stanowice, którego inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
14 Formularz A 2015-12-15 Przebudowa drogi gminnej Jeżyki-Lubczyno na działkach nr 132 obręb 9- Jeżyki i działce nr 192/2 obręb 8- Lubczyno
15 Formularz A 2015-12-14 Przebudowa drogi gminnej G000408F Jeniniec-Lubczyno na działkach nr 225/1, 225/2, 225/3 obręb 12- Jeniniec i działce nr 189/1 obręb 8- Lubczyno
16 Formularz A 2015-12-09 Przebudowa drogi gminnej – ulicy Akacjowej na działkach nr 398, 55/12, 60/2, 49/34, 72/2, 507 obręb 5- Jenin
17 Formularz A 2015-12-08 Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wojska Polskiego na działkach nr 444/1, 444/2, 443, 417, 410 obręb 5 Jenin
18 Formularz A 2015-11-24 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Kwiatkowice-Jeninek na działkach nr 196, 199 i 200 obręb 7-Kwiatkowice
19 Formularz A 2015-11-17 Budowa obory wielostanowiskowej o obsadzie 200 DJP na działce nr 147/67 obręb 2-Racław.
20 Formularz A 2015-08-07 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami w pasach dróg: gminnych – dz. nr 101, 84, 106, 16, 34/1 oraz powiatowych – dz. nr 61, 107/2 i 34/2 obręb Racław, gmina Bogdaniec którego inwestorem jest Gmina Bogdaniec.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu