ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
11 Formularz A 2015-12-09 Przebudowa drogi gminnej – ulicy Akacjowej na działkach nr 398, 55/12, 60/2, 49/34, 72/2, 507 obręb 5- Jenin
12 Formularz A 2015-12-08 Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wojska Polskiego na działkach nr 444/1, 444/2, 443, 417, 410 obręb 5 Jenin
13 Formularz A 2015-11-24 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Kwiatkowice-Jeninek na działkach nr 196, 199 i 200 obręb 7-Kwiatkowice
14 Formularz A 2015-11-17 Budowa obory wielostanowiskowej o obsadzie 200 DJP na działce nr 147/67 obręb 2-Racław.
15 Formularz A 2015-08-07 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami w pasach dróg: gminnych – dz. nr 101, 84, 106, 16, 34/1 oraz powiatowych – dz. nr 61, 107/2 i 34/2 obręb Racław, gmina Bogdaniec którego inwestorem jest Gmina Bogdaniec.
16 Formularz A 2015-07-24 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów na działkach o numerach 94/2 i93/6 obręb Chwałowice gmina Bogdaniec
17 Formularz A 2015-07-23 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech zbiorników podziemnych gazu ziemnego o łącznej pojemności 26,8 m3 na działce o numerze 3/2 obręb Łupowo gmina Bogdaniec
18 Formularz A 2015-07-16 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu Standaryzacji Biomasy i kotłowni (elektrowni biomasowej) i farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW na działkach o nr Ew. 98/91, 103 i 3/31 w brębie Stanowic gmina Bogdaniec
19 Formularz A 2015-05-28 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi leśnej pożarowej nr 29 na odcinku ok. 2,8km w leśnictwie Łupowo
20 Formularz A 2015-03-10 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Racław TK” na działce o nr ew. 152/6 w miejscowości Racław, gmina Bogdaniec

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu