ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
11 Formularz A 2017-03-15 Budowa dwóch progów piętrzących na rowie melioracyjnym na działce nr 410 obręb 3-Łupowo
12 Formularz A 2016-12-14 Instalacja spalania biomasy oraz paliwa RDF z wytwarzaniem energii cieplnej i energii elektrycznej oraz instalacja do suszenia odpadów produktów z przemysłu rolno-spożywczego na działce nr 300/1 obręb Stanowice, którego inwestorem jest Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. Stanowice 28, 66-450 Bogdaniec
13 Formularz A 2016-10-03 Budowa Instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezawierającego substancji lub mieszanin niebezpiecznych na działce nr 1/39 i 1/40 obręb Stanowice gm. Bogdaniec i działce nr 2330/2 obręb 5 śródmieście w Gorzowie Wlkp.
14 Formularz A 2016-10-03 Rozbudowa gospodarstwa zlokalizowanego na działce o nr ewid. 174/2 w m. Jeniniec, gm. Bogdaniec do obsady 37 000 sztuk indyka (888 DJP), którego inwestorem jest Jan Pulkowski, Jeniniec 2A, 66-450 Bogdaniec
15 Formularz A 2016-07-15 Zmiana sposobu użytkowania instalacji do zgazowywania odpadów stałych (paliw RDF i biomasy) poprzez modernizację instalacji do zgazowywania (pirolizy) i spalania gazów poprocesowych na działce nr 300/1 obręb Stanowice, którego inwestorem jest INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
16 Formularz A 2016-05-04 Budowa Strzelnicy Sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 150/6 i 150/10 obręb 2-Racław gm. Bogdaniec, której inwestorem jest KSK Pretor Sp. z o.o. ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn
17 Formularz A 2016-04-26 Budowa fermy brojlerów na działce nr 274/12 obręb 3-Łupowo i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
18 Formularz A 2016-03-21 Budowa kompostowni odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych na działce nr 1/38 obręb Stanowice, którego inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów, ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
19 Formularz A 2015-12-15 Przebudowa drogi gminnej Jeżyki-Lubczyno na działkach nr 132 obręb 9- Jeżyki i działce nr 192/2 obręb 8- Lubczyno
20 Formularz A 2015-12-14 Przebudowa drogi gminnej G000408F Jeniniec-Lubczyno na działkach nr 225/1, 225/2, 225/3 obręb 12- Jeniniec i działce nr 189/1 obręb 8- Lubczyno

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu