ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
21 Formularz A 2015-12-08 Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wojska Polskiego na działkach nr 444/1, 444/2, 443, 417, 410 obręb 5 Jenin
22 Formularz A 2015-11-24 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Kwiatkowice-Jeninek na działkach nr 196, 199 i 200 obręb 7-Kwiatkowice
23 Formularz A 2015-11-17 Budowa obory wielostanowiskowej o obsadzie 200 DJP na działce nr 147/67 obręb 2-Racław.
24 Formularz A 2015-08-07 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami w pasach dróg: gminnych – dz. nr 101, 84, 106, 16, 34/1 oraz powiatowych – dz. nr 61, 107/2 i 34/2 obręb Racław, gmina Bogdaniec którego inwestorem jest Gmina Bogdaniec.
25 Formularz A 2015-07-24 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów na działkach o numerach 94/2 i93/6 obręb Chwałowice gmina Bogdaniec
26 Formularz A 2015-07-23 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech zbiorników podziemnych gazu ziemnego o łącznej pojemności 26,8 m3 na działce o numerze 3/2 obręb Łupowo gmina Bogdaniec
27 Formularz A 2015-07-16 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu Standaryzacji Biomasy i kotłowni (elektrowni biomasowej) i farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW na działkach o nr Ew. 98/91, 103 i 3/31 w brębie Stanowic gmina Bogdaniec
28 Formularz A 2015-05-28 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi leśnej pożarowej nr 29 na odcinku ok. 2,8km w leśnictwie Łupowo
29 Formularz A 2015-03-10 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Racław TK” na działce o nr ew. 152/6 w miejscowości Racław, gmina Bogdaniec
30 Formularz A 2014-10-14 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa stacji 110/15/6 kV Łupowo” polegającego na demontażu istniejącej napowietrznej rozdzielni 110 kV; budowie mis olejowych pod transformatory T1 i T2; budowie stanowisk potrzeb własnych TPW1 i TPW2; budowie (remoncie) drogi wewnętrznej stacji; budowie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oleju oraz studnią chłonną na działce o nr ew. 57/1 w miejscowości Łupowo, gmina Bogdaniec

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu