ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
21 Formularz A 2015-07-24 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów na działkach o numerach 94/2 i93/6 obręb Chwałowice gmina Bogdaniec
22 Formularz A 2015-07-23 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech zbiorników podziemnych gazu ziemnego o łącznej pojemności 26,8 m3 na działce o numerze 3/2 obręb Łupowo gmina Bogdaniec
23 Formularz A 2015-07-16 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu Standaryzacji Biomasy i kotłowni (elektrowni biomasowej) i farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW na działkach o nr Ew. 98/91, 103 i 3/31 w brębie Stanowic gmina Bogdaniec
24 Formularz A 2015-05-28 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi leśnej pożarowej nr 29 na odcinku ok. 2,8km w leśnictwie Łupowo
25 Formularz A 2015-03-10 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Racław TK” na działce o nr ew. 152/6 w miejscowości Racław, gmina Bogdaniec
26 Formularz A 2014-10-14 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa stacji 110/15/6 kV Łupowo” polegającego na demontażu istniejącej napowietrznej rozdzielni 110 kV; budowie mis olejowych pod transformatory T1 i T2; budowie stanowisk potrzeb własnych TPW1 i TPW2; budowie (remoncie) drogi wewnętrznej stacji; budowie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oleju oraz studnią chłonną na działce o nr ew. 57/1 w miejscowości Łupowo, gmina Bogdaniec
27 Formularz A 2014-07-15 Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na organizacji punktu skupu złomu, metali kolorowych i makulatury na działkach 145/10 i 144/13 obręb Jenin, gmina Bogdaniec
28 Formularz A 2014-07-01 Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania baterii i akumulatorów w Stanowicach , gm. Bogdaniec na działkach o nr ew. 1/39, 1/40, 1/23 i 1/36 obręb Stanowice.
29 Formularz A 2013-11-29 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do odzysku metali szlachetnych na działce nr 102/15 przy ulicy Nowej w Jeninie
30 Formularz A 2013-07-18 właściciele nieruchomości gruntowych nr: obręb Włostów: 62, 61, 60, 56, 56/2, 59, 64, 106, 63, 97, 68, 71, 72, 67, 65, 66, 104, 75, 74, 73, 93/2, 95, 69, 53, 56/3, 80, 85/3, 51, 100, 52, 54/3, 99, 56/3, 56/1, 57, 58, 50, 49, 48, 47, 32/1, 32, 32/4, 33, 93/2, 108, 94, 1, 102, 29/2, 29/1, 30, 31, 32/5, 32/2, 34/2, 34/1, 93/1, 47, 48, 85/3, 85/1, 85/2 Obręb Krzyszczynka: 150, 149/2, 149/1, 147, 146, 145, 142/2, 142/4, 141/1, 141/2, 139, 138/8, 137, 136, 132/2, 131/3, 132/1, 133, 185/1, 130, 161, 164/1, 162/2, 158, 159, 188, 160, 187, 156, 157, 154, 153, 152, 149/1, 155, 135/1, 185/1, 133, 134/3, 138/4, 138/5, 138/8, 134/2, 134/3, 130, 184, jako strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Jeniniec” na działce nr 149/3, 148 i 150 w obrębie Krzyszczynka, gmina Bogdaniec, którego inwestorem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, mogą zapoznać się z treścią decyzji i wnieść ewentualne odwołanie od. w/w decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Bogdańcu ul. Mickiewicza 45 w terminie do dnia 14.08.2013 r.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu