ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
31 Formularz A 2014-07-15 Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na organizacji punktu skupu złomu, metali kolorowych i makulatury na działkach 145/10 i 144/13 obręb Jenin, gmina Bogdaniec
32 Formularz A 2014-07-01 Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania baterii i akumulatorów w Stanowicach , gm. Bogdaniec na działkach o nr ew. 1/39, 1/40, 1/23 i 1/36 obręb Stanowice.
33 Formularz A 2013-11-29 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do odzysku metali szlachetnych na działce nr 102/15 przy ulicy Nowej w Jeninie
34 Formularz A 2013-07-18 właściciele nieruchomości gruntowych nr: obręb Włostów: 62, 61, 60, 56, 56/2, 59, 64, 106, 63, 97, 68, 71, 72, 67, 65, 66, 104, 75, 74, 73, 93/2, 95, 69, 53, 56/3, 80, 85/3, 51, 100, 52, 54/3, 99, 56/3, 56/1, 57, 58, 50, 49, 48, 47, 32/1, 32, 32/4, 33, 93/2, 108, 94, 1, 102, 29/2, 29/1, 30, 31, 32/5, 32/2, 34/2, 34/1, 93/1, 47, 48, 85/3, 85/1, 85/2 Obręb Krzyszczynka: 150, 149/2, 149/1, 147, 146, 145, 142/2, 142/4, 141/1, 141/2, 139, 138/8, 137, 136, 132/2, 131/3, 132/1, 133, 185/1, 130, 161, 164/1, 162/2, 158, 159, 188, 160, 187, 156, 157, 154, 153, 152, 149/1, 155, 135/1, 185/1, 133, 134/3, 138/4, 138/5, 138/8, 134/2, 134/3, 130, 184, jako strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Jeniniec” na działce nr 149/3, 148 i 150 w obrębie Krzyszczynka, gmina Bogdaniec, którego inwestorem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, mogą zapoznać się z treścią decyzji i wnieść ewentualne odwołanie od. w/w decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Bogdańcu ul. Mickiewicza 45 w terminie do dnia 14.08.2013 r.
35 Formularz A 2013-07-08 właściciele nieruchomości gruntowych nr: obręb Włostów: 62, 61, 60, 56, 56/2, 59, 64, 106, 63, 97, 68, 71, 72, 67, 65, 66, 104, 75, 74, 73, 93/2, 95, 69, 53, 56/3, 80, 85/3, 51, 100, 52, 54/3, 99, 56/3, 56/1, 57, 58, 50, 49, 48, 47, 32/1, 32, 32/4, 33, 93/2, 108, 94, 1, 102, 29/2, 29/1, 30, 31, 32/5, 32/2, 34/2, 34/1, 93/1, 47, 48, 85/3, 85/1, 85/2 Obręb Krzyszczynka: 150, 149/2, 149/1, 147, 146, 145, 142/2, 142/4, 141/1, 141/2, 139, 138/8, 137, 136, 132/2, 131/3, 132/1, 133, 185/1, 130, 161, 164/1, 162/2, 158, 159, 188, 160, 187, 156, 157, 154, 153, 152, 149/1, 155, 135/1, 185/1, 133, 134/3, 138/4, 138/5, 138/8, 134/2, 134/3, 130, 184, jako strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Jeniniec” na działce nr 149/3, 148 i 150 w obrębie Krzyszczynka, gmina Bogdaniec, którego inwestorem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, że mogą przed wydaniem decyzji zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
36 Formularz A 2013-06-12 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce nr 107/10 obręb 5-Jenin, gmina Bogdaniec
37 Formularz A 2013-06-12 Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego PEKABET o nowy węzeł betoniarski o wydajności 40-50 m3/h na działce nr 8/6 obręb 3-Łupowo przy ulicy Strumykowej w Łupowie
38 Formularz A 2013-03-26 Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku bazy sprzętowo – transportowej z zapleczem socjalno – biurowym na działce nr 1/3 w obrębie 6-Wieprzyce, gmina Bogdaniec, którego inwestorem jest Piotr Koniczek zam. w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Londyńskiej 1E/18 i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 26.03.2013 r.,
39 Formularz A 2012-08-16 Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody podziemnej do nawadniania płyty boiska sportowego na działce nr 130 obręb 4-Bogdaniec w Bogdańcu, którego inwestorem jest Gmina Bogdaniec, ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 16.08.2012 r., znak RIT.6220.3.2012.
40 Formularz A 2012-06-26 Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN i linii teletechnicznych dla potrzeb Farmy Wiatrowej Baczyna - inwestycja na terenie: • miasta Gorzowa Wlkp. z obrębu Chróścik dz nr 30/1, 284 i 297, • gminy Bogdaniec z obrębu Łupowo dz nr 396, z obrębu Racław dz nr 34/1, 34/2, 61, 255, • gminy Lubiszyn z obrębu Baczyna (Kolonia Poludniowa) dz nr 218, z obrębu Marwice dz nr 204 i 207, z obrębu Lubno dz nr 336,

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu