ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 254202

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Jak załatwić sprawę w Urzędzie 21029
Referat Finansowy i Budżetu 85804
Referat Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 128835
Stanowisko ds. kadr, oświaty i prowadzenia sekretariatu 15740
Urząd Stanu Cywilnego 137967
Stanowisko ds. obronnych, przeciwpowodziowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej 13907
Stanowisko d/s obsługi rady i informacji niejawnych 6286
Stanowisko d/s pomocy materialnej dla uczniów i współpracy z organizacjami pozarządowymi 20255
Ogłoszenia 118
Obwieszczenia 0
Budżet gminy 35
Statut Gminy Bogdaniec 9
Podatki i opłaty lokalne 32
Ogłoszenia o pracy 174749
Aktualne 11418
W toku 14415
Wyniki 8506
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy 25294
Zamówienia publiczne 187943
Aktualne 163925
W toku 105489
Wyniki 117451
Archiwalne 107209
Wyniki innych postępowań 91556
Przetargi 218202
Sprawy petentów 5966
Akty prawne 1276277
Akty prawne wytworzone przed 01.05.2012r. 42
Zagospodarowanie przestrzenne gminy 6473
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2015-2020 2738
Program Społeczno-Gospodarczy na lata 2015-2018 2619
Oświadczenia majątkowe 496362
Druki oswiadczeń majątkowych 893
Protokoły z przebiegu sesji RG Bogdaniec 9
Informacje 8310
Informacje z działalności Wójta Gminy 26902
Ewidencje, rejestry i archiwa 8570
Emisja obligacji Gminy Bogdaniec 23939
Stypendia i zasiłki szkolne 10394
Fundusz sołecki 70253
Praca - przed 01.05.2012r. 6259
Finanse 5708
budżet 43824
Wieloletnia Prognoza Finansowa 22061
sprawozdania 79125
Uchwały RIO 71880
podatki i opłaty 40348
Jednostki organizacyjne 2860
Ośrodek Pomocy Społecznej 5300
Placówki oświatowe 15906
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu 1687
Akty prawne wytworzone przed dn. 01.05.2012r. 7471
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 4900
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec 5373
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 4834
Raport o stanie gminy 10183
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 13422
Uchwały Rady 15738
Zarządzenia 45635
Statut Gminy 7246
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 6226
Urząd 6089
Dane statystyczne 36033
Kontant z Urzędem Gminy 6221
Regulamin i struktura organizacyjna 5052
Wnioski 47849
Wykaz skarg i wniosków 8017
Władze 3471
Radni 8698
Sekretarz 10364
Skarbnik 6545
Wójt 11298
Informacje nieudostępnione 4980
Jednostki pomocnicze 7318
Kontrole 26357
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2057
Rejestr informacji o środowisku 100376
Rejestr petycji 10996
Interpelacje i zapytania radnych 83
Aktualności 9017
Ogłoszenia 259596
Obwieszczenia 422425
Projekty uchwał 147596
Protokoły z przebiegu sesji Rady Gminy Bogdaniec 50148
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy 1227
Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 11887
Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalno-Komunalnej 11635
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 13722
Przetargi do 06.08.2012r. 3407
Ogłoszenia o przetargach 13274
Wyniki przetagów 31174
Majątek publiczny 5344
Majątek podmiotu 4626
Majątek jednostek podległych 4407
Dochody i straty spółek 4595
Pomoc publiczna 4440
Ciężar publiczny 4421
Archiwum BIP 15
Wybory 4691
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 149
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019 368
Wybory Samorządowe 2018 17832
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 20480
Referendum ogólnokrajowe 2015r. 10012
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 16057
Wybory Prezydenta 2015r. 46261
Wybory Samorządowe 2014 39210
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 11647
Ochrona Danych Osobowych - RODO 2107
Transmisje obrad Rady Gminy 14
Imienne wykazy głosowań radnych 1450

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2393318
Redakcja biuletynu 6945
Mapa serwisu 189945
Statystyki 251103
Kanały RSS 3553
Kontakt 43119
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu