ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 262883

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Jak załatwić sprawę w Urzędzie 23386
Referat Finansowy i Budżetu 104304
Referat Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 156173
Stanowisko ds. kadr, oświaty i prowadzenia sekretariatu 18245
Urząd Stanu Cywilnego 172074
Stanowisko ds. obronnych, przeciwpowodziowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej 15806
Stanowisko d/s obsługi rady i informacji niejawnych 7092
Stanowisko d/s pomocy materialnej dla uczniów i współpracy z organizacjami pozarządowymi 24129
Ogłoszenia 123
Obwieszczenia 9
Budżet gminy 35
Statut Gminy Bogdaniec 9
Podatki i opłaty lokalne 32
Ogłoszenia o pracy 186061
Aktualne 12931
W toku 21289
Wyniki 9012
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy 31769
Zamówienia publiczne 229239
Aktualne 204360
W toku 137385
Wyniki 150860
Archiwalne 140635
Wyniki innych postępowań 121166
Przetargi 253546
Sprawy petentów 6400
Akty prawne 1620609
Akty prawne wytworzone przed 01.05.2012r. 42
Zagospodarowanie przestrzenne gminy 7368
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2015-2020 3338
Program Społeczno - Gospodarczy na lata 2019 - 2023 1
Oświadczenia majątkowe 619156
Druki oswiadczeń majątkowych 1625
Informacje 8993
Informacje z działalności Wójta Gminy 37479
Ewidencje, rejestry i archiwa 10262
Emisja obligacji Gminy Bogdaniec 32352
Stypendia i zasiłki szkolne 12435
Fundusz sołecki 87730
Praca - przed 01.05.2012r. 7162
Finanse 6448
budżet 55914
Wieloletnia Prognoza Finansowa 27494
sprawozdania 110917
Uchwały RIO 93990
podatki i opłaty 51403
Jednostki organizacyjne 3146
Ośrodek Pomocy Społecznej 6080
Placówki oświatowe 18461
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu 2339
Akty prawne wytworzone przed dn. 01.05.2012r. 8604
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 5537
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec 6158
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 5478
Raport o stanie gminy 12162
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 16152
Uchwały Rady 18213
Zarządzenia 55932
Statut Gminy 8643
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 7112
Urząd 6960
Dane statystyczne 46202
Kontant z Urzędem Gminy 7501
Regulamin i struktura organizacyjna 6038
Wnioski 60211
Wykaz skarg i wniosków 9708
Władze 3961
Radni 10681
Sekretarz 12871
Skarbnik 7861
Wójt 13841
Informacje nieudostępnione 5573
Jednostki pomocnicze 8626
Kontrole 32640
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3702
Protokoły z przebiegu sesji RG Bogdaniec 9
Rejestry, ewidencje i archiwa 345
Rejestr informacji o środowisku 128574
Rejestr petycji 15457
Interpelacje i zapytania radnych 963
Aktualności 9595
Ogłoszenia 324419
Obwieszczenia 549789
Projekty uchwał 195206
Protokoły z przebiegu sesji Rady Gminy Bogdaniec 65843
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy 1395
Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 17730
Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalno-Komunalnej 17737
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 20225
Przetargi do 06.08.2012r. 3636
Ogłoszenia o przetargach 15489
Wyniki przetagów 36893
Majątek publiczny 5753
Majątek podmiotu 5204
Majątek jednostek podległych 4950
Dochody i straty spółek 5159
Pomoc publiczna 4983
Ciężar publiczny 4994
Archiwum BIP 15
Wybory 5249
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 1498
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 8208
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019 1498
Wybory Samorządowe 2018 31303
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 25560
Referendum ogólnokrajowe 2015r. 12302
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 19217
Wybory Prezydenta 2015r. 57121
Wybory Samorządowe 2014 45814
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 13989
Ochrona Danych Osobowych - RODO 4293
Transmisje obrad Rady Gminy 30
Imienne wykazy głosowań radnych 5684

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3010762
Redakcja biuletynu 7473
Mapa serwisu 197095
Statystyki 260219
Kanały RSS 3830
Kontakt 54536
« powrót do poprzedniej strony