ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 144517

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Jak załatwić sprawę w Urzędzie 16497
Referat Finansowy i Budżetu 62024
Referat Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 91773
Stanowisko ds. kadr, oświaty i prowadzenia sekretariatu 11674
Urząd Stanu Cywilnego 92541
Stanowisko ds. obronnych, przeciwpowodziowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej 10474
Stanowisko d/s obsługi rady i informacji niejawnych 4734
Stanowisko d/s pomocy materialnej dla uczniów i współpracy z organizacjami pozarządowymi 14424
Ogłoszenia 118
Obwieszczenia 0
Budżet gminy 35
Statut Gminy Bogdaniec 9
Podatki i opłaty lokalne 32
Ogłoszenia o pracy 126274
Aktualne 9180
W toku 6776
Wyniki 7110
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych 14700
Zamówienia publiczne 115940
Aktualne 96655
W toku 52645
Wyniki 66839
Archiwalne 61244
Wyniki innych postępowań 45110
Przetargi 152618
Sprawy petentów 4866
Akty prawne 648667
Akty prawne wytworzone przed 01.05.2012r. 42
Zagospodarowanie przestrzenne gminy 4815
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2015-2020 1554
Program Społeczno-Gospodarczy na lata 2015-2018 1535
Oświadczenia majątkowe 272837
Protokoły z przebiegu sesji RG Bogdaniec 9
Informacje 6823
Informacje z działalności Wójta Gminy 15964
Ewidencje, rejestry i archiwa 6016
Emisja obligacji Gminy Bogdaniec 12393
Stypendia i zasiłki szkolne 7418
Fundusz sołecki 45345
Praca - przed 01.05.2012r. 4602
Finanse 4383
budżet 27930
Wieloletnia Prognoza Finansowa 14308
sprawozdania 46687
Uchwały RIO 41007
podatki i opłaty 26357
Jednostki organizacyjne 2275
Ośrodek Pomocy Społecznej 3944
Placówki oświatowe 11877
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu 610
Akty prawne wytworzone przed dn. 01.05.2012r. 5734
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 3568
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec 3957
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 3729
Raport o stanie gminy 7258
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 9754
Uchwały Rady 11751
Zarządzenia 30652
Statut Gminy 5359
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 4538
Urząd 4550
Dane statystyczne 23186
Kontant z Urzędem Gminy 4401
Regulamin i struktura organizacyjna 3501
Wnioski 32060
Wykaz skarg i wniosków 5599
Władze 2594
Radni 6021
Sekretarz 7131
Skarbnik 4645
Wójt 7677
Informacje nieudostępnione 3873
Jednostki pomocnicze 5388
Kontrole 15605
Rejestr informacji o środowisku 52171
Rejestr petycji 5727
Aktualności 7454
Ogłoszenia 168472
Obwieszczenia 244703
Projekty uchwał 82894
Protokoły z przebiegu sesji Rady Gminy Bogdaniec 31475
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy 737
Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 5337
Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalno-Komunalnej 5016
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 5841
Przetargi do 06.08.2012r. 2761
Ogłoszenia o przetargach 9397
Wyniki przetagów 21943
Majątek publiczny 4264
Majątek podmiotu 3475
Majątek jednostek podległych 3381
Dochody i straty spółek 3561
Pomoc publiczna 3297
Ciężar publiczny 3337
Archiwum BIP 15
Wybory 3317
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 10942
Referendum ogólnokrajowe 2015r. 6034
Wybory Prezydenta 2015r. 26836
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 9923
Wybory Samorządowe 2014 27396
Wybory do Parlamentu Europejskiego 7601

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1486354
Redakcja biuletynu 5493
Mapa serwisu 107073
Statystyki 141202
Kanały RSS 2764
Kontakt 29268

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu