ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 237415

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Jak załatwić sprawę w Urzędzie 19104
Referat Finansowy i Budżetu 74557
Referat Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 111030
Stanowisko ds. kadr, oświaty i prowadzenia sekretariatu 13903
Urząd Stanu Cywilnego 115986
Stanowisko ds. obronnych, przeciwpowodziowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej 12474
Stanowisko d/s obsługi rady i informacji niejawnych 5614
Stanowisko d/s pomocy materialnej dla uczniów i współpracy z organizacjami pozarządowymi 17651
Ogłoszenia 118
Obwieszczenia 0
Budżet gminy 35
Statut Gminy Bogdaniec 9
Podatki i opłaty lokalne 32
Ogłoszenia o pracy 160577
Aktualne 10426
W toku 9792
Wyniki 7856
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy 20318
Zamówienia publiczne 151453
Aktualne 128775
W toku 76956
Wyniki 91052
Archiwalne 82072
Wyniki innych postępowań 66391
Przetargi 186079
Sprawy petentów 5431
Akty prawne 949935
Akty prawne wytworzone przed 01.05.2012r. 42
Zagospodarowanie przestrzenne gminy 5701
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2015-2020 2249
Program Społeczno-Gospodarczy na lata 2015-2018 2143
Oświadczenia majątkowe 386036
Druki oswiadczeń majątkowych 364
Protokoły z przebiegu sesji RG Bogdaniec 9
Informacje 7652
Informacje z działalności Wójta Gminy 21557
Ewidencje, rejestry i archiwa 7430
Emisja obligacji Gminy Bogdaniec 18109
Stypendia i zasiłki szkolne 9036
Fundusz sołecki 58075
Praca - przed 01.05.2012r. 5583
Finanse 5105
budżet 35936
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18287
sprawozdania 62826
Uchwały RIO 56464
podatki i opłaty 33319
Jednostki organizacyjne 2626
Ośrodek Pomocy Społecznej 4715
Placówki oświatowe 14127
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu 1211
Akty prawne wytworzone przed dn. 01.05.2012r. 6720
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 4363
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec 4772
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 4338
Raport o stanie gminy 8838
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 11643
Uchwały Rady 13910
Zarządzenia 38523
Statut Gminy 6442
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 5523
Urząd 5398
Dane statystyczne 29838
Kontant z Urzędem Gminy 5338
Regulamin i struktura organizacyjna 4350
Wnioski 39905
Wykaz skarg i wniosków 7002
Władze 3136
Radni 7481
Sekretarz 8841
Skarbnik 5637
Wójt 9507
Informacje nieudostępnione 4470
Jednostki pomocnicze 6427
Kontrole 21226
Plan postępowań o udzielenie zamówień 989
Rejestr informacji o środowisku 75577
Rejestr petycji 8535
Aktualności 8311
Ogłoszenia 215576
Obwieszczenia 333736
Projekty uchwał 114735
Protokoły z przebiegu sesji Rady Gminy Bogdaniec 40822
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy 1044
Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 8596
Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalno-Komunalnej 8340
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 9629
Przetargi do 06.08.2012r. 3107
Ogłoszenia o przetargach 11459
Wyniki przetagów 26872
Majątek publiczny 4862
Majątek podmiotu 4136
Majątek jednostek podległych 3979
Dochody i straty spółek 4138
Pomoc publiczna 3987
Ciężar publiczny 3941
Archiwum BIP 15
Wybory 3843
Wybory Samorządowe 2018 2333
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 16206
Referendum ogólnokrajowe 2015r. 8181
Wybory Prezydenta 2015r. 36914
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 13222
Wybory Samorządowe 2014 33529
Wybory do Parlamentu Europejskiego 9672
Ochrona Danych Osobowych - RODO 721

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1930637
Redakcja biuletynu 6306
Mapa serwisu 176417
Statystyki 233730
Kanały RSS 3183
Kontakt 35120

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu