ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 247192

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Jak załatwić sprawę w Urzędzie 19816
Referat Finansowy i Budżetu 79143
Referat Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 117964
Stanowisko ds. kadr, oświaty i prowadzenia sekretariatu 14644
Urząd Stanu Cywilnego 124457
Stanowisko ds. obronnych, przeciwpowodziowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej 13110
Stanowisko d/s obsługi rady i informacji niejawnych 5882
Stanowisko d/s pomocy materialnej dla uczniów i współpracy z organizacjami pozarządowymi 18693
Ogłoszenia 118
Obwieszczenia 0
Budżet gminy 35
Statut Gminy Bogdaniec 9
Podatki i opłaty lokalne 32
Ogłoszenia o pracy 167769
Aktualne 10804
W toku 11046
Wyniki 8077
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy 22222
Zamówienia publiczne 166264
Aktualne 142335
W toku 87691
Wyniki 100977
Archiwalne 91321
Wyniki innych postępowań 75648
Przetargi 198897
Sprawy petentów 5608
Akty prawne 1074198
Akty prawne wytworzone przed 01.05.2012r. 42
Zagospodarowanie przestrzenne gminy 6019
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2015-2020 2434
Program Społeczno-Gospodarczy na lata 2015-2018 2318
Oświadczenia majątkowe 429101
Druki oswiadczeń majątkowych 554
Protokoły z przebiegu sesji RG Bogdaniec 9
Informacje 7883
Informacje z działalności Wójta Gminy 23493
Ewidencje, rejestry i archiwa 7890
Emisja obligacji Gminy Bogdaniec 20386
Stypendia i zasiłki szkolne 9575
Fundusz sołecki 62817
Praca - przed 01.05.2012r. 5840
Finanse 5311
budżet 38981
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19720
sprawozdania 68680
Uchwały RIO 62372
podatki i opłaty 36046
Jednostki organizacyjne 2708
Ośrodek Pomocy Społecznej 4922
Placówki oświatowe 14822
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu 1399
Akty prawne wytworzone przed dn. 01.05.2012r. 7009
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 4577
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec 5001
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 4524
Raport o stanie gminy 9360
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 12354
Uchwały Rady 14643
Zarządzenia 41317
Statut Gminy 6764
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 5811
Urząd 5657
Dane statystyczne 32196
Kontant z Urzędem Gminy 5696
Regulamin i struktura organizacyjna 4623
Wnioski 42976
Wykaz skarg i wniosków 7391
Władze 3263
Radni 7970
Sekretarz 9407
Skarbnik 6007
Wójt 10244
Informacje nieudostępnione 4672
Jednostki pomocnicze 6798
Kontrole 23311
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1289
Rejestr informacji o środowisku 85373
Rejestr petycji 9468
Aktualności 8596
Ogłoszenia 232175
Obwieszczenia 368652
Projekty uchwał 127132
Protokoły z przebiegu sesji Rady Gminy Bogdaniec 44427
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy 1102
Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 9814
Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalno-Komunalnej 9483
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 11043
Przetargi do 06.08.2012r. 3225
Ogłoszenia o przetargach 12159
Wyniki przetagów 28641
Majątek publiczny 5008
Majątek podmiotu 4362
Majątek jednostek podległych 4148
Dochody i straty spółek 4337
Pomoc publiczna 4154
Ciężar publiczny 4125
Archiwum BIP 15
Wybory 4298
Wybory Samorządowe 2018 11600
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 18006
Referendum ogólnokrajowe 2015r. 8926
Wybory Prezydenta 2015r. 40711
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 14320
Wybory Samorządowe 2014 35800
Wybory do Parlamentu Europejskiego 10434
Ochrona Danych Osobowych - RODO 1181
Transmisje obrad Rady Gminy 4

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2106786
Redakcja biuletynu 6546
Mapa serwisu 184546
Statystyki 243644
Kanały RSS 3314
Kontakt 38033

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu