ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 94225

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Jak załatwić sprawę w Urzędzie 15648
Referat Finansowy i Budżetu 56443
Referat Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 85080
Stanowisko ds. kadr, oświaty i prowadzenia sekretariatu 10764
Urząd Stanu Cywilnego 83390
Stanowisko ds. obronnych, przeciwpowodziowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej 9728
Stanowisko d/s obsługi rady i informacji niejawnych 4392
Stanowisko d/s pomocy materialnej dla uczniów i współpracy z organizacjami pozarządowymi 13256
Ogłoszenia 118
Obwieszczenia 0
Budżet gminy 35
Statut Gminy Bogdaniec 9
Podatki i opłaty lokalne 32
Ogłoszenia o pracy 101950
Aktualne 8852
W toku 6525
Wyniki 6831
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych 13373
Zamówienia publiczne 104276
Aktualne 84225
W toku 43488
Wyniki 56622
Archiwalne 54047
Wyniki innych postępowań 38143
Przetargi 141618
Sprawy petentów 4652
Akty prawne 546121
Akty prawne wytworzone przed 01.05.2012r. 42
Zagospodarowanie przestrzenne gminy 4431
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2015-2020 1305
Program Społeczno-Gospodarczy na lata 2015-2018 1263
Oświadczenia majątkowe 236330
Protokoły z przebiegu sesji RG Bogdaniec 9
Informacje 6520
Informacje z działalności Wójta Gminy 13987
Ewidencje, rejestry i archiwa 5466
Emisja obligacji Gminy Bogdaniec 10440
Stypendia i zasiłki szkolne 6685
Fundusz sołecki 40514
Praca - przed 01.05.2012r. 4272
Finanse 4026
budżet 24859
Wieloletnia Prognoza Finansowa 12953
sprawozdania 40456
Uchwały RIO 35026
podatki i opłaty 23668
Jednostki organizacyjne 2158
Ośrodek Pomocy Społecznej 3620
Placówki oświatowe 10882
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu 397
Akty prawne wytworzone przed dn. 01.05.2012r. 5313
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 3266
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec 3581
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 3446
Raport o stanie gminy 6619
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 8853
Uchwały Rady 10808
Zarządzenia 27371
Statut Gminy 4930
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 4190
Urząd 4169
Dane statystyczne 20550
Kontant z Urzędem Gminy 4027
Regulamin i struktura organizacyjna 3142
Wnioski 29472
Wykaz skarg i wniosków 5100
Władze 2396
Radni 5462
Sekretarz 6341
Skarbnik 4276
Wójt 7022
Informacje nieudostępnione 3629
Jednostki pomocnicze 4945
Kontrole 13638
Rejestr informacji o środowisku 44799
Rejestr petycji 4631
Aktualności 7151
Ogłoszenia 153027
Obwieszczenia 213721
Projekty uchwał 71837
Protokoły z przebiegu sesji Rady Gminy Bogdaniec 27911
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy 625
Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 4103
Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalno-Komunalnej 3779
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 4498
Przetargi do 06.08.2012r. 2631
Ogłoszenia o przetargach 8600
Wyniki przetagów 19848
Majątek publiczny 4029
Majątek podmiotu 3185
Majątek jednostek podległych 3143
Dochody i straty spółek 3317
Pomoc publiczna 2995
Ciężar publiczny 3129
Archiwum BIP 15
Wybory 3174
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 8953
Referendum ogólnokrajowe 2015r. 5158
Wybory Prezydenta 2015r. 23010
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 8725
Wybory Samorządowe 2014 25025
Wybory do Parlamentu Europejskiego 6748

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1331634
Redakcja biuletynu 5246
Mapa serwisu 69189
Statystyki 90726
Kanały RSS 2620
Kontakt 27142

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu