ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 179656

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Jak załatwić sprawę w Urzędzie 17186
Referat Finansowy i Budżetu 65493
Referat Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 96772
Stanowisko ds. kadr, oświaty i prowadzenia sekretariatu 12298
Urząd Stanu Cywilnego 99023
Stanowisko ds. obronnych, przeciwpowodziowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej 11036
Stanowisko d/s obsługi rady i informacji niejawnych 4982
Stanowisko d/s pomocy materialnej dla uczniów i współpracy z organizacjami pozarządowymi 15303
Ogłoszenia 118
Obwieszczenia 0
Budżet gminy 35
Statut Gminy Bogdaniec 9
Podatki i opłaty lokalne 32
Ogłoszenia o pracy 142920
Aktualne 9477
W toku 7042
Wyniki 7353
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy 16248
Zamówienia publiczne 125473
Aktualne 105237
W toku 59284
Wyniki 73401
Archiwalne 66071
Wyniki innych postępowań 50408
Przetargi 160408
Sprawy petentów 5032
Akty prawne 726089
Akty prawne wytworzone przed 01.05.2012r. 42
Zagospodarowanie przestrzenne gminy 5055
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2015-2020 1739
Program Społeczno-Gospodarczy na lata 2015-2018 1686
Oświadczenia majątkowe 301836
Protokoły z przebiegu sesji RG Bogdaniec 9
Informacje 7042
Informacje z działalności Wójta Gminy 17209
Ewidencje, rejestry i archiwa 6394
Emisja obligacji Gminy Bogdaniec 13919
Stypendia i zasiłki szkolne 7884
Fundusz sołecki 48910
Praca - przed 01.05.2012r. 4904
Finanse 4574
budżet 30120
Wieloletnia Prognoza Finansowa 15330
sprawozdania 50720
Uchwały RIO 45131
podatki i opłaty 28369
Jednostki organizacyjne 2362
Ośrodek Pomocy Społecznej 4177
Placówki oświatowe 12533
Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu 770
Akty prawne wytworzone przed dn. 01.05.2012r. 6031
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012 3826
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec 4213
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 3907
Raport o stanie gminy 7710
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 10228
Uchwały Rady 12394
Zarządzenia 32907
Statut Gminy 5677
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 4822
Urząd 4804
Dane statystyczne 25005
Kontant z Urzędem Gminy 4649
Regulamin i struktura organizacyjna 3742
Wnioski 34008
Wykaz skarg i wniosków 6056
Władze 2768
Radni 6433
Sekretarz 7640
Skarbnik 4931
Wójt 8189
Informacje nieudostępnione 4033
Jednostki pomocnicze 5686
Kontrole 17051
Plan postępowań o udzielenie zamówień 175
Rejestr informacji o środowisku 57957
Rejestr petycji 6512
Aktualności 7693
Ogłoszenia 180467
Obwieszczenia 268736
Projekty uchwał 91545
Protokoły z przebiegu sesji Rady Gminy Bogdaniec 34095
Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy 827
Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 6207
Protokoły z posiedzeń Komisji Socjalno-Komunalnej 5910
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 6868
Przetargi do 06.08.2012r. 2864
Ogłoszenia o przetargach 9969
Wyniki przetagów 23332
Majątek publiczny 4451
Majątek podmiotu 3665
Majątek jednostek podległych 3537
Dochody i straty spółek 3718
Pomoc publiczna 3520
Ciężar publiczny 3514
Archiwum BIP 15
Wybory 3451
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. 12428
Referendum ogólnokrajowe 2015r. 6627
Wybory Prezydenta 2015r. 29544
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 10865
Wybory Samorządowe 2014 29010
Wybory do Parlamentu Europejskiego 8126

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1586301
Redakcja biuletynu 5737
Mapa serwisu 133666
Statystyki 176869
Kanały RSS 2877
Kontakt 30875

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu