ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
11 2017-10-04 2017-10-19 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej Wieprzyce - Łupowo rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 7.4 MiB)
 • 2.SIWZ z załącznikami (PDF, 46.2 MiB)
 • 3.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.9 MiB)
 • 4.Protokół z otwarcia ofert (PDF, 389.1 KiB)
 • 5.Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 457 KiB)
12 2017-09-20 2017-09-28 12:00:00 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. rozstrzygnięty
 • 1.Treść ogłoszenia (PDF, 6.9 MiB)
 • 2.SIWZ (PDF, 23.3 MiB)
 • 3. Korekta załącznika Nr6 (PDF, 608.9 KiB)
 • 4.Konekta załącznika nr 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 510.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 499 KiB)
13 2017-09-15 2017-09-25 13:00:00 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Gorzowie Wlkp. w latach szkolnych – 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 6.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18.3 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 405 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 572.4 KiB)
14 2017-09-13 2017-09-28 09:00:00 Remont i przebudowa budynku oświaty na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Krzyszczynce Gmina Bogdaniec rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 8 MiB)
 • 2.SIWZ (PDF, 630.4 KiB)
 • 3.Projekt umowy (DOC, 431 KiB)
 • 4.STWiOR (PDF, 1.4 MiB)
 • 5.Kosztorysy nakładcze (PDF, 6.3 MiB)
 • 6.Projekt budowlany (PDF, 5.3 MiB)
 • 7.Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 7.2 MiB)
 • 8.Zestawienie stolarki budowlanej (PDF, 333.3 KiB)
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 6.4 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 509.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postepowania (PDF, 626.9 KiB)
15 2017-08-17 2017-09-01 09:00:00 Remont i przebudowa budynku oświaty na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Krzyszczynce Gmina Bogdaniec”. unieważniony
 • Koszt.nakł.- systemy zab.techn.-9e (PDF, 1.2 MiB)
 • Koszt.nakł.-rob.elektr.-9d (PDF, 1.4 MiB)
 • Koszt.nakład. rob.sanit. wewn. - 9b (PDF, 2.2 MiB)
 • Koszt.nakład.-rob.bud. - 9a (PDF, 89.5 KiB)
 • Koszt.nakładczy- rob.sanit.przyłącza -9c (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt budowlany - architektura (PDF, 2.3 MiB)
 • Projekt budowlany - instalacje elektryczne (PDF, 525.7 KiB)
 • Projekt budowlany - instalacje sanitarne (PDF, 2.3 MiB)
 • Projekt budowlany - konstrukcja (PDF, 322.1 KiB)
 • Projekt umowy z wyk. (DOC, 430.5 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 7.2 MiB)
 • STWOiR (PDF, 364.8 KiB)
 • System zabezpieczeń technicznych - projekt SAP (PDF, 281 KiB)
 • System zabezpieczeń technicznych - projekt sygnalizacji (PDF, 650.6 KiB)
 • System zabezpieczeń technicznych -projekt telewizji dozorowej (PDF, 301.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 8.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 28.4 MiB)
 • Informacja uzupełniająca (PDF, 908.4 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 410.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 486.9 KiB)
16 2017-08-02 2017-08-17 09:00:00 Remont i przebudowa budynku oświaty na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Krzyszczynce Gmina Bogdaniec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 12 MiB)
 • Projekt umowy (DOC, 430.5 KiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 89.5 KiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 2.2 MiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 1.3 MiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 1.2 MiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 1.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA ELEKTR. PB+krzyszczyna-STWiOR+instalacje+elektryczne E_DS (PDF, 117.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA (PDF, 179.3 KiB)
 • Strona tytułowa (PDF, 37 KiB)
 • Projekt budowlany rzut 1 (PDF, 483.3 KiB)
 • Przekroje (PDF, 314.3 KiB)
 • Rzut dachu (PDF, 68.5 KiB)
 • Elewacje (PDF, 1.4 MiB)
 • Część opisowa (PDF, 51.5 KiB)
 • Charakterystyka energetyczna (PDF, 45.1 KiB)
 • Opis (PDF, 76.9 KiB)
 • Projekt zagospodarowania (PDF, 698 KiB)
 • rzut co. (PDF, 760.2 KiB)
 • rzut wodkan (PDF, 705.3 KiB)
 • strona przekładka (PDF, 22.5 KiB)
 • PB krzyszczyna -rzut dachu (PDF, 30.2 KiB)
 • PB krzyszczyna -rzut przyziemia (PDF, 177.1 KiB)
 • PB krzyszczyna-GPD17 (PDF, 39.7 KiB)
 • PB krzyszczyna-STWiOR instalacje elektryczne (PDF, 117.5 KiB)
 • PB krzyszczyna-TR1-17 (PDF, 85.1 KiB)
 • PB krzyszczyna-Word-17 (PDF, 68.9 KiB)
 • K - 1 - Rzut (PDF, 298.3 KiB)
 • K - Część opisowa konstrukcja (PDF, 27.6 KiB)
 • Dokumentacja wykonawcza SAP (PDF, 156.2 KiB)
 • SAP-1 PPOŻ KRZYSZCZYNKA (PDF, 146.5 KiB)
 • Dokumentacja wykonawcza SSWiN,SP,KD (PDF, 163.1 KiB)
 • SP+KD-1 (PDF, 191.1 KiB)
 • SP+KD-2 (PDF, 273.5 KiB)
 • SSWiN-1 (PDF, 122.8 KiB)
 • SSWiN-2 (PDF, 217.8 KiB)
 • CCTV-2 (PDF, 209.4 KiB)
 • Dokumentacja wykonawcza CCTV (PDF, 146.4 KiB)
 • 1 -Decyzja o warunkach zabudowy (PDF, 3.7 MiB)
 • 1 - Załącznik do decyzji (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja BIOZ (PDF, 43.8 KiB)
 • Projekt zagospodarowania - mapa (PDF, 720.4 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu - opis (PDF, 40.6 KiB)
 • Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 17 sierpnia 2017r. (PDF, 380.4 KiB)
17 2017-06-09 2017-06-20 10:00:00 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno- ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bogdaniec. rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 7 MiB)
 • Strona tytułowa specyfikacji (PDF, 432 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 593.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa (DOC, 120.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 71.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Nr 1 (PDF, 936.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Nr 2 (PDF, 2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Nr 3 (PDF, 523.3 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 461 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 541.8 KiB)
18 2016-11-02 2016-11-17 09:00:00 Przebudowa dróg gminnych ul. Cicha, Ogrodowa w m. Jenin oraz ul. Różana (boczne), Szkolna (boczne), Kościelna (boczna) w m. Bogdaniec. rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 8.4 MiB)
 • 2.SIWZ (PDF, 32.5 MiB)
 • 3.Projekt umowy (DOC, 431.5 KiB)
 • 4.Plany sytuacyjne (PDF, 5.6 MiB)
 • 5.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 3.1 MiB)
 • 6.Uzupełnienie - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 54.8 MiB)
 • 7.Odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu (PDF, 2.3 MiB)
 • 8.Odpowiedź nr 2 na pytanie w sprawie przetargu (PDF, 364.9 KiB)
 • 9.Załaczniki do SIWZ w formie edytowalnej (DOC, 287.5 KiB)
 • 10.Informacja z otwarcia ofert (PDF, 428.9 KiB)
 • 11.Informacja o rozstrzygnięciu (PDF, 575.9 KiB)
19 2016-07-05 2016-07-20 09:00:00 Przebudowa drogi ul. Akacjowa w m. Jenin Gmina Bogdaniec, przebudowa drogi gminnej Jeniniec – Lubczyno o nr G000408F, przebudowy drogi gminnej Jeżyki – Lubczyno o nr G000413F. rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 3.7 MiB)
 • 2.SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • 3.Projekt umowy (DOC, 586 KiB)
 • 4.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 1.8 MiB)
 • 5. Projekt ul.Akacjowa (PDF, 18.4 MiB)
 • 6.Projekt drogi Jeniniec-Lubczyno (PDF, 1.4 MiB)
 • 7.Projekt drogi Jeżyki-Lubczyno (PDF, 1.5 MiB)
 • 8.Odpowiedź na wniosek (PDF, 419 KiB)
 • 9.Załaczniki do SIWZ (DOC, 127.5 KiB)
 • 10.Modyfikacja SIWZ (PDF, 426.3 KiB)
 • 11.Odpowiedzi na pytania (PDF, 3.2 MiB)
 • Informacja o rozstrzygnieciu postepowania publicznego. (PDF, 1005.6 KiB)
20 2015-11-27 2015-12-07 09:00:00 Bankowa obsługa budżetu Gminy Bogdaniec i jej jednostek organizacyjnych. rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 2 MiB)
 • 2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 219.5 KiB)
 • 3. Odpowiedzi na pytania (PDF, 1 MiB)
 • 4. Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 351.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 473.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu