ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
31 2014-04-18 2014-05-06 11:00:00 Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Racław i Stanowice. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 396 KiB)
 • Projekt Umowy (DOC, 287.5 KiB)
 • Karta Gwarancyjna (DOC, 44.5 KiB)
 • STWiOR WYMAGANIA OGÓLNE (PDF, 566.7 KiB)
 • STWiOR ROBOTY ROZBIÓRKOWE (PDF, 245.3 KiB)
 • STWiOR ROBOTY ZIEMNE (PDF, 321 KiB)
 • STWiOR KANALIZACJA SANITARNA (PDF, 533.7 KiB)
 • STWiOR WODOCIĄGI (PDF, 382.1 KiB)
 • STWiOR ROBOTY DROGOWE (PDF, 277 KiB)
 • STWiOR LINIE KABLOWE NN (PDF, 285 KiB)
 • Przedmiar robót - kanalizacja Racław (PDF, 3.2 MiB)
 • Przedmiar robót - wodociąg Racław -Łupowo (PDF, 1.6 MiB)
 • Przedmiar robót Kanalizacja Stanowice i Racław (PDF, 179 KiB)
 • Projekt kanaliz.sanit.Racław cz.1 (PDF, 31.3 MiB)
 • Projekt kanaliz.sanit.Racław cz.2 (PDF, 16.4 MiB)
 • Projekt kanaliz.sanit.Racław cz.3 (PDF, 35.8 MiB)
 • Projekt kanaliz.sanit.Racław cz.4 (PDF, 29.2 MiB)
 • Projekt wodociagu Racław-Łupowo (PDF, 100.4 MiB)
 • Projekt kanaliz.sanit.Stanowice (PDF, 129 MiB)
 • Pozwolenia na budowę Decyzja o poz. na bud.Nr 949 09 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenia na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę NR_178-09_LUW (PDF, 243.4 KiB)
 • Pozwolenia na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę NR_723-09_SP (PDF, 465.9 KiB)
 • Pozwolenia na budowę przeniesienie decyzji nr 178.09 (PDF, 364.7 KiB)
 • Pozwolenia na budowę przeniesienie decyzji nr 723.09 (PDF, 704.4 KiB)
 • Pozwolenia na budowę przeniesienie decyzji nr 734.09 (PDF, 335.6 KiB)
 • Pozwolenia na budowęDecyzja o pozwoleniu na budowę NR_734-09_SP (PDF, 447.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 619.4 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 141.5 KiB)
32 2013-08-14 2013-08-29 09:00:00 Przebudowa drogi Kwiatkowice – Lubczyno. rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 282.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 63.5 KiB)
 • Informacja o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 724.6 KiB)
33 2013-08-14 2013-08-27 09:00:00 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Gorzowie Wlkp w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC, 239.5 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 179 KiB)
34 2013-07-26 2013-08-09 09:00:00 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Gorzowie Wlkp w latach szkolnych 2013/2014,2014/2015/2016,2016/2017 rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 254 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 4.2 MiB)
35 2013-07-23 2013-08-07 09:00:00 Przebudowa drogi Kwiatkowice- Lubczyno. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.8 MiB)
 • Sepcyfikacja techniczna (PDF, 999.7 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 6.6 MiB)
36 2012-12-12 2012-12-20 10:00:00 Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bogdaniec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 287.5 KiB)
 • Formularze (DOC, 77 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 36.5 KiB)
 • SIWZ (DOC, 81.5 KiB)
 • Informacja o roztrzygnieciu postepowania o udzielnie zamówienia publicznego (PDF, 664.6 KiB)
37 2012-11-21 2012-12-06 09:00:00 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 298.5 KiB)
 • Strona tytułowa przedmiaru (PDF, 11.7 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 19.6 KiB)
 • Kosztorys nakłdczy (PDF, 47.6 KiB)
 • STWiOR (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt umowy (DOC, 90.5 KiB)
 • Informacje dodatkowe (DOC, 43 KiB)
 • Treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym. (PDF, 409.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 1 (PDF, 650.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 766.6 KiB)
 • Informacja o roztrzygnieciu postepowania o udzielnie zamówienia publicznego. (PDF, 137 KiB)
38 2012-11-07 2012-11-22 09:00:00 Aranżacja wnętrza kaplicy cmentarnej w Bogdańcu. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 383.7 KiB)
 • SIWZ (DOC, 317.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 90 KiB)
 • strona tytułowa kosztorys nakładczy (PDF, 47 KiB)
 • strona tytułowa KŚ Kalica Bogdaniec (PDF, 47 KiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 197.2 KiB)
 • Projekt aranzacji kaplicy (PDF, 3.2 MiB)
 • Strona tytułowa STWiOR Kalica Bogdaniec (PDF, 22 KiB)
 • STWiOR Kaplica Cmentarna Bogdaniec (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja o roztrzygnieciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 119.4 KiB)
39 2012-10-05 2012-10-15 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu- Lepszy Start w Nowe Jutro rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym (PDF, 4.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (DOC, 658 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu komputerowego multimedialnego na potrzeby realizacji projektu Lepszy Start w Nowe Jutro (PDF, 667.5 KiB)
40 2012-09-25 2012-10-03 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu- Lepszy Start w Nowe Jutro unieważniony
 • projekt lepszy Start w Nowe Jutro (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (DOC, 657 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 646.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu