ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-19 2018-11-30 09:00:00 Bankowa obsługa budżetu Gminy Bogdaniec i jej jednostek organizacyjnych rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.3 MiB)
 • Załączniki SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 187 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 205.4 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 532.1 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 279.5 KiB)
2 2018-10-18 2018-11-05 09:00:00 „Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec”. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 7.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 23.7 MiB)
 • Załączniki SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 165.9 KiB)
 • Wymagania ogólne (PDF, 4.6 MiB)
 • Decyzja lokalizacyjna celu publicznego (PDF, 12.9 MiB)
 • Opinia geotechniczna Bogdaniec ZIT (PDF, 2.1 MiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 747.1 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.8 MiB)
 • 0. Projekt koncepcyjny - Bogdaniec opis (PDF, 1.6 MiB)
 • 1. Projekt koncepcyjny Bogdaniec ul. Akacjowa (PDF, 818.1 KiB)
 • 2. Projekt koncepcyjny Bogdaniec ul.Leśna (PDF, 843.4 KiB)
 • 3. Projekt koncepcyjny parking w Stanowicach (PDF, 671.6 KiB)
 • 4. Projekt koncepcyjny pętla w Racławiu (PDF, 1.1 MiB)
 • 5. Projekt koncepcyjny parking przy szkole w Jeninie (PDF, 1.2 MiB)
 • 6. Projekt koncepcyjny ścieżka w Jeninie (PDF, 1.7 MiB)
 • 7. Projekt koncepcyjny perony w Lubczynie (PDF, 787.1 KiB)
 • 8. Projekt koncepcyjny pętla w Chwałowicach (PDF, 834.8 KiB)
 • 9. Projekt koncepcyjny perony w Wieprzycach (PDF, 1.6 MiB)
 • 10. Projekt koncepcyjny parking w Jenińcu (PDF, 832.8 KiB)
 • 11. Projekt koncepcyjny pętla we Włostowie (PDF, 1.5 MiB)
 • 12. Projekt koncepcyjny zatoki w Jenińcu (PDF, 567.9 KiB)
 • 13. Projekt koncepcyjny perony w Jenińcu (PDF, 542.7 KiB)
 • 14. Projekt koncepcyjny punkt przesiadkowy w Podjeninie (PDF, 537.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 225 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 278 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 424.1 KiB)
3 2018-10-01 2018-10-17 10:00:00 „Przebudowa obiektu usługowego na salę wiejską w Stanowicach, Gmina Bogdaniec”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 7.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 23.6 MiB)
 • Koncepcja do projektu budowlanego (PDF, 6.2 MiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 849.5 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 924 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 161.3 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 381.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 267.5 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 468.1 KiB)
4 2018-09-26 2018-10-11 09:00:00 „Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie” unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 7.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 23.6 MiB)
 • Załączniki SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 522 KiB)
 • Wymagania ogólne (PDF, 4.6 MiB)
 • Decyzja lokalizacyjna celu publicznego (PDF, 12.9 MiB)
 • Opinia geotechniczna Bogdaniec ZIT (PDF, 2.1 MiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 747.1 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.8 MiB)
 • 0. Projekt koncepcyjny - Bogdaniec opis (PDF, 1.6 MiB)
 • 1. Projekt koncepcyjny Bogdaniec ul. Akacjowa (PDF, 818.1 KiB)
 • 2. Projekt koncepcyjny Bogdaniec ul.Leśna (PDF, 843.4 KiB)
 • 3. Projekt koncepcyjny parking w Stanowicach (PDF, 671.6 KiB)
 • 4. Projekt koncepcyjny pętla w Racławiu (PDF, 1.1 MiB)
 • 5. Projekt koncepcyjny parking przy szkole w Jeninie (PDF, 1.2 MiB)
 • 6. Projekt koncepcyjny ścieżka w Jeninie (PDF, 1.7 MiB)
 • 7. Projekt koncepcyjny perony w Lubczynie (PDF, 787.1 KiB)
 • 8. Projekt koncepcyjny pętla w Chwałowicach (PDF, 834.8 KiB)
 • 9. Projekt koncepcyjny perony w Wieprzycach (PDF, 1.6 MiB)
 • 10. Projekt koncepcyjny parking w Jenińcu (PDF, 832.8 KiB)
 • 11. Projekt koncepcyjny pętla we Włostowie (PDF, 1.5 MiB)
 • 12. Projekt koncepcyjny zatoki w Jenińcu (PDF, 567.9 KiB)
 • 13. Projekt koncepcyjny perony w Jenińcu (PDF, 542.7 KiB)
 • 14. Projekt koncepcyjny punkt przesiadkowy w Podjeninie (PDF, 537.6 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 197.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 210.4 KiB)
5 2018-08-28 2018-09-05 12:00:00 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lubczyno rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 5.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 20.6 MiB)
 • Informacja dla oferentów (PDF, 206.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1-7 wersja edytowalna (DOCX, 94 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 250.2 KiB)
 • Protokół ze sprawdzenia i oceny ofert (PDF, 309.6 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 271.6 KiB)
6 2018-08-21 2018-09-05 09:00:00 „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec”. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 6.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18 MiB)
 • 0_Opis_techniczny_Jenin_Wojska_Polskiego (PDF, 511.5 KiB)
 • 0_POR_Jenin_Wojska_Polskiego - opis (PDF, 18 MiB)
 • 01_Opinia_geotechniczna (PDF, 1.2 MiB)
 • 1.2_Plan_orientacyjny (PDF, 128.1 KiB)
 • 1.2_POR_plan_orientacyjny (PDF, 130.1 KiB)
 • 2.1_plan_sytuacyjny (PDF, 606.6 KiB)
 • 2.1_POR_plan (PDF, 772.2 KiB)
 • 2.2_plan_sytuacyjny (PDF, 297 KiB)
 • 2.2_POR_plan (PDF, 517.9 KiB)
 • 2.3_plan_sytuacyjny (PDF, 320.3 KiB)
 • 2.3_POR_plan (PDF, 428.3 KiB)
 • 3.1_przekrój_normalny (PDF, 116.1 KiB)
 • 3.2_przekrój_normalny (PDF, 191.2 KiB)
 • 3.3_przekrój_normalny (PDF, 117 KiB)
 • 4.1_przekrój_podłużny (PDF, 276.2 KiB)
 • 4.2_przekrój_podłużny (PDF, 222.8 KiB)
 • 4.3_przekrój_podłużny (PDF, 231.7 KiB)
 • 5_Specyfikacja_techniczna (PDF, 2.8 MiB)
 • 6_Przedmiar_robót (PDF, 262.9 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 238.7 KiB)
 • Wersja edytowalna załączników 1 - 7 (DOC, 184.5 KiB)
 • 0_POR_Jenin_Wojska_Polskiego - opis (PDF, 584.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 (PDF, 485.9 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 261.3 KiB)
 • Protokół oceny ofert (PDF, 484.3 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 296.9 KiB)
7 2018-08-17 2018-08-24 13:00:00 „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lubczyno unieważniony
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 5.3 MiB)
 • 2.SIWZ (PDF, 20.8 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie RIT.271.5.1.2018.MK (PDF, 431 KiB)
 • Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej w dniu 24 sierpnia 2018r. (PDF, 402.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 221.1 KiB)
8 2018-07-24 2018-08-08 09:00:00 „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec”. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 6.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18 MiB)
 • 0_Opis_techniczny_Jenin_Wojska_Polskiego (PDF, 511.5 KiB)
 • 0_POR_Jenin_Wojska_Polskiego - opis (PDF, 584.4 KiB)
 • 01_Opinia_geotechniczna (PDF, 1.2 MiB)
 • 1.2_Plan_orientacyjny (PDF, 128.1 KiB)
 • 1.2_POR_plan_orientacyjny (PDF, 130.1 KiB)
 • 2.1_plan_sytuacyjny (PDF, 606.6 KiB)
 • 2.1_POR_plan (PDF, 772.2 KiB)
 • 2.2_plan_sytuacyjny (PDF, 297 KiB)
 • 2.2_POR_plan (PDF, 517.9 KiB)
 • 2.3_plan_sytuacyjny (PDF, 320.3 KiB)
 • 2.3_POR_plan (PDF, 428.3 KiB)
 • 3.1_przekrój_normalny (PDF, 116.1 KiB)
 • 3.2_przekrój_normalny (PDF, 191.2 KiB)
 • 3.3_przekrój_normalny (PDF, 117 KiB)
 • 4.1_przekrój_podłużny (PDF, 276.2 KiB)
 • 4.2_przekrój_podłużny (PDF, 222.8 KiB)
 • 4.3_przekrój_podłużny (PDF, 231.7 KiB)
 • 5_Specyfikacja_techniczna (PDF, 2.8 MiB)
 • 6_Przedmiar_robót (PDF, 262.9 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 541 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 245.3 KiB)
9 2018-07-02 2018-07-18 09:00:00 „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec”. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18.8 MiB)
 • 0_Opis_techniczny_Jenin_Wojska_Polskiego (PDF, 511.5 KiB)
 • 0_POR_Jenin_Wojska_Polskiego - opis (PDF, 584.4 KiB)
 • 01_Opinia_geotechniczna (PDF, 1.2 MiB)
 • 1.2_Plan_orientacyjny (PDF, 128.1 KiB)
 • 1.2_POR_plan_orientacyjny (PDF, 130.1 KiB)
 • 2.1_plan_sytuacyjny (PDF, 606.6 KiB)
 • 2.1_POR_plan (PDF, 772.2 KiB)
 • 2.2_plan_sytuacyjny (PDF, 297 KiB)
 • 2.2_POR_plan (PDF, 517.9 KiB)
 • 2.3_plan_sytuacyjny (PDF, 320.3 KiB)
 • 2.3_POR_plan (PDF, 428.3 KiB)
 • 3.1_przekrój_normalny (PDF, 116.1 KiB)
 • 3.2_przekrój_normalny (PDF, 191.2 KiB)
 • 3.3_przekrój_normalny (PDF, 117 KiB)
 • 4.1_przekrój_podłużny (PDF, 276.2 KiB)
 • 4.2_przekrój_podłużny (PDF, 222.8 KiB)
 • 4.3_przekrój_podłużny (PDF, 231.7 KiB)
 • 5_Specyfikacja_techniczna (PDF, 2.8 MiB)
 • 6_Przedmiar_robót (PDF, 262.9 KiB)
 • Informacja dla oferentów (PDF, 252.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 214.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 (PDF, 224.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 52.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 248.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 246.2 KiB)
10 2018-02-28 2018-03-15 10:00:00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec rozstrzygnięty
 • 1.Ogloszenie (PDF, 13.2 MiB)
 • 1A.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.8 MiB)
 • 2.SIWZ (PDF, 23.6 MiB)
 • 3.Przedmiar SP Jenin (PDF, 630.6 KiB)
 • 4.Przedmiar SP Lubczyno (PDF, 748 KiB)
 • 5.Projekt umowy (PDF, 297.2 KiB)
 • 6.STWIOR SP Jenin (PDF, 26.1 MiB)
 • 7.STWIOR SP Lubczyno (PDF, 27.4 MiB)
 • 8.Opis Techniczny SP Jenin (PDF, 4 MiB)
 • 9.Dokumentacja Sanitarna SP Jenin (PDF, 1.1 MiB)
 • 10.Architektura SP Jenin (PDF, 1.2 MiB)
 • 11.Opis Techniczny SP Lubczyno (PDF, 4.5 MiB)
 • 12.Dokumentacja Sanitarna SP Lubczyno (PDF, 1 MiB)
 • 13.Architektura SP Lubczyno (PDF, 2.5 MiB)
 • 14.Informacja dla oferentów (PDF, 810.7 KiB)
 • 15. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.2.2018.MK (PDF, 450.6 KiB)
 • 16. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.3.2018.MK (PDF, 426.4 KiB)
 • 17. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.4.2018.MK (PDF, 371.9 KiB)
 • 18. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.5.2018.MK (PDF, 527.4 KiB)
 • 19. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.6.2018.MK (PDF, 683.6 KiB)
 • 20. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.7.2018.MK (PDF, 495.6 KiB)
 • 21. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.8.2018.MK (PDF, 483 KiB)
 • 22. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.9.2018.MK (PDF, 391 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie RIT.271.2.2018 (PDF, 435.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie RIT.271.2.11.2018 (PDF, 439.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 765.6 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 1.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu