ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-29 2019-02-18 09:00:00 „Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec”. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 6.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 22.1 MiB)
 • Wersja edytowalna załączników do SIWZ (DOCX, 165.9 KiB)
 • Wymagania ogólne (PDF, 4.6 MiB)
 • Decyzja lokalizacyjna celu publicznego (PDF, 12.9 MiB)
 • Opinia geotechniczna Bogdaniec ZIT (PDF, 2.1 MiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 747.1 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.8 MiB)
 • 0. Projekt koncepcyjny - Bogdaniec opis (PDF, 1.6 MiB)
 • 1. Projekt koncepcyjny Bogdaniec ul. Akacjowa (PDF, 818.1 KiB)
 • 2. Projekt koncepcyjny Bogdaniec ul.Leśna (PDF, 843.4 KiB)
 • 3. Projekt koncepcyjny parking w Stanowicach (PDF, 671.6 KiB)
 • 4. Projekt koncepcyjny pętla w Racławiu (PDF, 1.1 MiB)
 • 5. Projekt koncepcyjny parking przy szkole w Jeninie (PDF, 1.2 MiB)
 • 6. Projekt koncepcyjny ścieżka w Jeninie (PDF, 1.7 MiB)
 • 7. Projekt koncepcyjny perony w Lubczynie (PDF, 787.1 KiB)
 • 8. Projekt koncepcyjny pętla w Chwałowicach (PDF, 834.8 KiB)
 • 9. Projekt koncepcyjny perony w Wieprzycach (PDF, 1.6 MiB)
 • 10. Projekt koncepcyjny parking w Jenińcu (PDF, 832.8 KiB)
 • 11. Projekt koncepcyjny pętla we Włostowie (PDF, 1.5 MiB)
 • 12. Projekt koncepcyjny zatoki w Jenińcu (PDF, 567.9 KiB)
 • 13. Projekt koncepcyjny perony w Jenińcu (PDF, 542.7 KiB)
 • 14. Projekt koncepcyjny punkt przesiadkowy w Podjeninie (PDF, 537.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 544 KiB)
 • Informacja dla oferentów (PDF, 786.2 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 (PDF, 555.1 KiB)
 • Informacja dla oferentów z dn.12.02.2019r. (PDF, 333.2 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 274.9 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert - po zmianie (PDF, 284.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 268.4 KiB)
2 2018-10-18 2018-11-05 09:00:00 „Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec”. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 7.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 23.7 MiB)
 • Załączniki SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 165.9 KiB)
 • Wymagania ogólne (PDF, 4.6 MiB)
 • Decyzja lokalizacyjna celu publicznego (PDF, 12.9 MiB)
 • Opinia geotechniczna Bogdaniec ZIT (PDF, 2.1 MiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 747.1 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.8 MiB)
 • 0. Projekt koncepcyjny - Bogdaniec opis (PDF, 1.6 MiB)
 • 1. Projekt koncepcyjny Bogdaniec ul. Akacjowa (PDF, 818.1 KiB)
 • 2. Projekt koncepcyjny Bogdaniec ul.Leśna (PDF, 843.4 KiB)
 • 3. Projekt koncepcyjny parking w Stanowicach (PDF, 671.6 KiB)
 • 4. Projekt koncepcyjny pętla w Racławiu (PDF, 1.1 MiB)
 • 5. Projekt koncepcyjny parking przy szkole w Jeninie (PDF, 1.2 MiB)
 • 6. Projekt koncepcyjny ścieżka w Jeninie (PDF, 1.7 MiB)
 • 7. Projekt koncepcyjny perony w Lubczynie (PDF, 787.1 KiB)
 • 8. Projekt koncepcyjny pętla w Chwałowicach (PDF, 834.8 KiB)
 • 9. Projekt koncepcyjny perony w Wieprzycach (PDF, 1.6 MiB)
 • 10. Projekt koncepcyjny parking w Jenińcu (PDF, 832.8 KiB)
 • 11. Projekt koncepcyjny pętla we Włostowie (PDF, 1.5 MiB)
 • 12. Projekt koncepcyjny zatoki w Jenińcu (PDF, 567.9 KiB)
 • 13. Projekt koncepcyjny perony w Jenińcu (PDF, 542.7 KiB)
 • 14. Projekt koncepcyjny punkt przesiadkowy w Podjeninie (PDF, 537.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 225 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 278 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 424.1 KiB)
3 2018-09-26 2018-10-11 09:00:00 „Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie” unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 7.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 23.6 MiB)
 • Załączniki SIWZ - wersja edytowalna (DOC, 522 KiB)
 • Wymagania ogólne (PDF, 4.6 MiB)
 • Decyzja lokalizacyjna celu publicznego (PDF, 12.9 MiB)
 • Opinia geotechniczna Bogdaniec ZIT (PDF, 2.1 MiB)
 • Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 747.1 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (PDF, 1.8 MiB)
 • 0. Projekt koncepcyjny - Bogdaniec opis (PDF, 1.6 MiB)
 • 1. Projekt koncepcyjny Bogdaniec ul. Akacjowa (PDF, 818.1 KiB)
 • 2. Projekt koncepcyjny Bogdaniec ul.Leśna (PDF, 843.4 KiB)
 • 3. Projekt koncepcyjny parking w Stanowicach (PDF, 671.6 KiB)
 • 4. Projekt koncepcyjny pętla w Racławiu (PDF, 1.1 MiB)
 • 5. Projekt koncepcyjny parking przy szkole w Jeninie (PDF, 1.2 MiB)
 • 6. Projekt koncepcyjny ścieżka w Jeninie (PDF, 1.7 MiB)
 • 7. Projekt koncepcyjny perony w Lubczynie (PDF, 787.1 KiB)
 • 8. Projekt koncepcyjny pętla w Chwałowicach (PDF, 834.8 KiB)
 • 9. Projekt koncepcyjny perony w Wieprzycach (PDF, 1.6 MiB)
 • 10. Projekt koncepcyjny parking w Jenińcu (PDF, 832.8 KiB)
 • 11. Projekt koncepcyjny pętla we Włostowie (PDF, 1.5 MiB)
 • 12. Projekt koncepcyjny zatoki w Jenińcu (PDF, 567.9 KiB)
 • 13. Projekt koncepcyjny perony w Jenińcu (PDF, 542.7 KiB)
 • 14. Projekt koncepcyjny punkt przesiadkowy w Podjeninie (PDF, 537.6 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 197.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 210.4 KiB)
4 2018-08-17 2018-08-24 13:00:00 „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lubczyno unieważniony
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 5.3 MiB)
 • 2.SIWZ (PDF, 20.8 MiB)
 • Odpowiedź na zapytanie RIT.271.5.1.2018.MK (PDF, 431 KiB)
 • Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej w dniu 24 sierpnia 2018r. (PDF, 402.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 221.1 KiB)
5 2018-07-24 2018-08-08 09:00:00 „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec”. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 6.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18 MiB)
 • 0_Opis_techniczny_Jenin_Wojska_Polskiego (PDF, 511.5 KiB)
 • 0_POR_Jenin_Wojska_Polskiego - opis (PDF, 584.4 KiB)
 • 01_Opinia_geotechniczna (PDF, 1.2 MiB)
 • 1.2_Plan_orientacyjny (PDF, 128.1 KiB)
 • 1.2_POR_plan_orientacyjny (PDF, 130.1 KiB)
 • 2.1_plan_sytuacyjny (PDF, 606.6 KiB)
 • 2.1_POR_plan (PDF, 772.2 KiB)
 • 2.2_plan_sytuacyjny (PDF, 297 KiB)
 • 2.2_POR_plan (PDF, 517.9 KiB)
 • 2.3_plan_sytuacyjny (PDF, 320.3 KiB)
 • 2.3_POR_plan (PDF, 428.3 KiB)
 • 3.1_przekrój_normalny (PDF, 116.1 KiB)
 • 3.2_przekrój_normalny (PDF, 191.2 KiB)
 • 3.3_przekrój_normalny (PDF, 117 KiB)
 • 4.1_przekrój_podłużny (PDF, 276.2 KiB)
 • 4.2_przekrój_podłużny (PDF, 222.8 KiB)
 • 4.3_przekrój_podłużny (PDF, 231.7 KiB)
 • 5_Specyfikacja_techniczna (PDF, 2.8 MiB)
 • 6_Przedmiar_robót (PDF, 262.9 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 541 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 245.3 KiB)
6 2018-07-02 2018-07-18 09:00:00 „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec”. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18.8 MiB)
 • 0_Opis_techniczny_Jenin_Wojska_Polskiego (PDF, 511.5 KiB)
 • 0_POR_Jenin_Wojska_Polskiego - opis (PDF, 584.4 KiB)
 • 01_Opinia_geotechniczna (PDF, 1.2 MiB)
 • 1.2_Plan_orientacyjny (PDF, 128.1 KiB)
 • 1.2_POR_plan_orientacyjny (PDF, 130.1 KiB)
 • 2.1_plan_sytuacyjny (PDF, 606.6 KiB)
 • 2.1_POR_plan (PDF, 772.2 KiB)
 • 2.2_plan_sytuacyjny (PDF, 297 KiB)
 • 2.2_POR_plan (PDF, 517.9 KiB)
 • 2.3_plan_sytuacyjny (PDF, 320.3 KiB)
 • 2.3_POR_plan (PDF, 428.3 KiB)
 • 3.1_przekrój_normalny (PDF, 116.1 KiB)
 • 3.2_przekrój_normalny (PDF, 191.2 KiB)
 • 3.3_przekrój_normalny (PDF, 117 KiB)
 • 4.1_przekrój_podłużny (PDF, 276.2 KiB)
 • 4.2_przekrój_podłużny (PDF, 222.8 KiB)
 • 4.3_przekrój_podłużny (PDF, 231.7 KiB)
 • 5_Specyfikacja_techniczna (PDF, 2.8 MiB)
 • 6_Przedmiar_robót (PDF, 262.9 KiB)
 • Informacja dla oferentów (PDF, 252.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 214.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 (PDF, 224.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 52.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 248.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 246.2 KiB)
7 2017-08-17 2017-09-01 09:00:00 Remont i przebudowa budynku oświaty na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Krzyszczynce Gmina Bogdaniec”. unieważniony
 • Koszt.nakł.- systemy zab.techn.-9e (PDF, 1.2 MiB)
 • Koszt.nakł.-rob.elektr.-9d (PDF, 1.4 MiB)
 • Koszt.nakład. rob.sanit. wewn. - 9b (PDF, 2.2 MiB)
 • Koszt.nakład.-rob.bud. - 9a (PDF, 89.5 KiB)
 • Koszt.nakładczy- rob.sanit.przyłącza -9c (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt budowlany - architektura (PDF, 2.3 MiB)
 • Projekt budowlany - instalacje elektryczne (PDF, 525.7 KiB)
 • Projekt budowlany - instalacje sanitarne (PDF, 2.3 MiB)
 • Projekt budowlany - konstrukcja (PDF, 322.1 KiB)
 • Projekt umowy z wyk. (DOC, 430.5 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 7.2 MiB)
 • STWOiR (PDF, 364.8 KiB)
 • System zabezpieczeń technicznych - projekt SAP (PDF, 281 KiB)
 • System zabezpieczeń technicznych - projekt sygnalizacji (PDF, 650.6 KiB)
 • System zabezpieczeń technicznych -projekt telewizji dozorowej (PDF, 301.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 8.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 28.4 MiB)
 • Informacja uzupełniająca (PDF, 908.4 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 410.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 486.9 KiB)
8 2014-07-30 2014-08-14 09:00:00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bogdaniec i Jenin. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 488.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 132.6 KiB)
 • specyfikacja techniczna (DOC, 67 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 447.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 759.3 KiB)
 • modyfikacja SIWZ 2 (PDF, 499.9 KiB)
 • modyfikacja siwz 3 (PDF, 488.7 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 620.6 KiB)
9 2012-09-25 2012-10-03 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu- Lepszy Start w Nowe Jutro unieważniony
 • projekt lepszy Start w Nowe Jutro (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (DOC, 657 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 646.1 KiB)
10 2012-08-16 2012-08-31 09:00:00 Aranżacja wnętrza kaplicy cmentarnej w Bogdańcu. unieważniony
 • Treść ogłoszenia (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOC, 307.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 414.8 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 90 KiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 197.2 KiB)
 • Założenia kosztorysowe (PDF, 61.4 KiB)
 • Projekt aranżacji (PDF, 0 B)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 535.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu