ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
21 2015-09-09 2015-09-24 09:00:00 Przebudowa dróg gminnych w Bogdańcu. rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 1.7 MiB)
 • 2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 142.1 KiB)
 • 3.Specyfikacja techniczna (DOC, 68 KiB)
 • 4.Mapki terenu objetego zamówieniem (PDF, 998.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania (PDF, 2.6 MiB)
 • Rozstrzygnięcie postepowania (PDF, 691.7 KiB)
22 2015-07-07 2015-07-22 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej w Jenińcu. rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 1.6 MiB)
 • 2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 125.8 KiB)
 • 3.Specyfikacja techniczna (DOC, 67.5 KiB)
 • 4.Odpowiedź na zapytanie. (PDF, 316.4 KiB)
 • 5. Odpowiedź na zapytanie 2 (PDF, 890.4 KiB)
 • Informacja o wyniku zamówienia publicznego (PDF, 287.8 KiB)
23 2015-04-30 2015-05-15 09:00:00 Roboty budowlane w ramach projektu likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej w Gminie Bogdaniec. rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 1.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 122 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy (DOCX, 4.5 MiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 59.3 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 629.2 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 730.7 KiB)
 • Zestawienie przedmiarów robót (DOCX, 14.3 KiB)
 • Przedmiar robót oraz kosztorys nakładczy Oddział Przedszkolny SP Bogdaniec (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót oraz kosztorys nakładczy Oddział Przedszkolny SP Jenin (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar robót plac zabaw SP Jeniniec (PDF, 1.9 MiB)
 • Przedmiar robót plac zabaw SP Lubczyno (PDF, 574.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (DOC, 168.5 KiB)
 • Informacja o wyniku zamówienia (PDF, 198.4 KiB)
24 2015-03-27 2015-04-09 09:00:00 Dostawy wyposażenia wraz z montażem do edukacji przedszkolnej w Gminie Bogdaniec. rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 1.7 MiB)
 • 2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 120.4 KiB)
 • 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 328.1 KiB)
 • 4.Projekt umowy (DOCX, 51.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 144.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 106.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 324.2 KiB)
25 2014-09-25 2014-10-14 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Bogdańcu. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 408 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 65.5 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 314.3 KiB)
26 2014-09-04 2014-09-12 09:00:00 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym (PDF, 1.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (DOCX, 113.3 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 181.2 KiB)
27 2014-08-26 2014-09-10 09:00:00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bogdaniec i Jenin rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 501.5 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 133 KiB)
 • specyfikacja techniczna (DOC, 67 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 221.1 KiB)
28 2014-07-30 2014-08-14 09:00:00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bogdaniec i Jenin. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 488.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 132.6 KiB)
 • specyfikacja techniczna (DOC, 67 KiB)
 • modyfikacja SIWZ (PDF, 447.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 759.3 KiB)
 • modyfikacja SIWZ 2 (PDF, 499.9 KiB)
 • modyfikacja siwz 3 (PDF, 488.7 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 620.6 KiB)
29 2014-04-18 2014-05-06 11:00:00 Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Racław i Stanowice. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.2 MiB)
 • SIWZ (DOC, 396 KiB)
 • Projekt Umowy (DOC, 287.5 KiB)
 • Karta Gwarancyjna (DOC, 44.5 KiB)
 • STWiOR WYMAGANIA OGÓLNE (PDF, 566.7 KiB)
 • STWiOR ROBOTY ROZBIÓRKOWE (PDF, 245.3 KiB)
 • STWiOR ROBOTY ZIEMNE (PDF, 321 KiB)
 • STWiOR KANALIZACJA SANITARNA (PDF, 533.7 KiB)
 • STWiOR WODOCIĄGI (PDF, 382.1 KiB)
 • STWiOR ROBOTY DROGOWE (PDF, 277 KiB)
 • STWiOR LINIE KABLOWE NN (PDF, 285 KiB)
 • Przedmiar robót - kanalizacja Racław (PDF, 3.2 MiB)
 • Przedmiar robót - wodociąg Racław -Łupowo (PDF, 1.6 MiB)
 • Przedmiar robót Kanalizacja Stanowice i Racław (PDF, 179 KiB)
 • Projekt kanaliz.sanit.Racław cz.1 (PDF, 31.3 MiB)
 • Projekt kanaliz.sanit.Racław cz.2 (PDF, 16.4 MiB)
 • Projekt kanaliz.sanit.Racław cz.3 (PDF, 35.8 MiB)
 • Projekt kanaliz.sanit.Racław cz.4 (PDF, 29.2 MiB)
 • Projekt wodociagu Racław-Łupowo (PDF, 100.4 MiB)
 • Projekt kanaliz.sanit.Stanowice (PDF, 129 MiB)
 • Pozwolenia na budowę Decyzja o poz. na bud.Nr 949 09 (PDF, 1.5 MiB)
 • Pozwolenia na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę NR_178-09_LUW (PDF, 243.4 KiB)
 • Pozwolenia na budowę Decyzja o pozwoleniu na budowę NR_723-09_SP (PDF, 465.9 KiB)
 • Pozwolenia na budowę przeniesienie decyzji nr 178.09 (PDF, 364.7 KiB)
 • Pozwolenia na budowę przeniesienie decyzji nr 723.09 (PDF, 704.4 KiB)
 • Pozwolenia na budowę przeniesienie decyzji nr 734.09 (PDF, 335.6 KiB)
 • Pozwolenia na budowęDecyzja o pozwoleniu na budowę NR_734-09_SP (PDF, 447.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 619.4 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 141.5 KiB)
30 2013-08-14 2013-08-29 09:00:00 Przebudowa drogi Kwiatkowice – Lubczyno. rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 282.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 63.5 KiB)
 • Informacja o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 724.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu