ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
31 2012-10-05 2012-10-15 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu- Lepszy Start w Nowe Jutro rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym (PDF, 4.2 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (DOC, 658 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu komputerowego multimedialnego na potrzeby realizacji projektu Lepszy Start w Nowe Jutro (PDF, 667.5 KiB)
32 2012-09-25 2012-10-03 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu- Lepszy Start w Nowe Jutro unieważniony
 • projekt lepszy Start w Nowe Jutro (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (DOC, 657 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 646.1 KiB)
33 2012-08-16 2012-08-31 09:00:00 Aranżacja wnętrza kaplicy cmentarnej w Bogdańcu. unieważniony
 • Treść ogłoszenia (PDF, 5.1 MiB)
 • SIWZ z załącznikami (DOC, 307.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 414.8 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 90 KiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 197.2 KiB)
 • Założenia kosztorysowe (PDF, 61.4 KiB)
 • Projekt aranżacji (PDF, 0 B)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 535.6 KiB)
34 2012-08-13 2012-08-28 09:00:00 Przebudowa dróg gminnych w 2012r rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 1.9 MiB)
 • SIWZ (DOC, 275.5 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (DOC, 67.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 89.5 KiB)
 • Kosztorys nakładczy (DOCX, 47.4 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych w 2012r".. (PDF, 564.4 KiB)
35 2012-08-03 2012-08-20 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa(odbudowa) sieci wodociągowej w Jeżykach rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 754.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 276 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 384 KiB)
 • Specyfikacja techniczna remontu dróg tłuczniowych (PDF, 55.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna naprawy dróg z żużla paleniskowego (PDF, 117.6 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 90 KiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 199.3 KiB)
 • Projekt budowlany 1 (PDF, 1.2 MiB)
 • Projekt budowlany 2 (PDF, 64.4 KiB)
 • Projekt budowlany 3 (PDF, 156.7 KiB)
 • Projekt budowlany 4 (PDF, 71.2 KiB)
 • Projekt budowlany 5 (PDF, 403.9 KiB)
 • Projekt budowlany 6 (PDF, 315.1 KiB)
 • Projekt budowlany 7 (PDF, 562.6 KiB)
 • Projekt budowlany 8 (PDF, 96 KiB)
 • Projekt budowlany 9 (PDF, 139.4 KiB)
 • Projekt budowlany 10 (PDF, 42.8 KiB)
 • Projekt budowlany 11 (PDF, 103.5 KiB)
 • Projekt budowlany 12 (PDF, 291.3 KiB)
 • Projekt budowlany 13 (PDF, 470.2 KiB)
 • Projekt budowlany 14 (PDF, 780.4 KiB)
 • Projekt budowlany 15 (PDF, 570.9 KiB)
 • Projekt budowlany 16 (PDF, 53.8 KiB)
 • Projekt budowlany 17 (PDF, 70.2 KiB)
 • Projekt budowlany 18 (PDF, 57.5 KiB)
 • Projekt budowlany 19 (PDF, 34.6 KiB)
 • Projekt budowlany 20 (PDF, 53.2 KiB)
 • Kosztorys w formacie ath (RAR, 8.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie (PDF, 465.6 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie nr 2 (PDF, 577 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Budowa (odbudowa) sieci wodociągowej w Jeżykach". (PDF, 1.1 MiB)
36 2012-07-31 2012-08-16 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu: Aranżacja wnętrza kaplicy cmentarnej w Bogdańcu. nierozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 305.5 KiB)
 • Specyfikacje techniczne (PDF, 414.8 KiB)
 • Projekt umowy (DOC, 89.5 KiB)
 • Projekt aranżacji kaplicy (PDF, 24.9 MiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 197.2 KiB)
37 2012-05-23 2012-06-11 09:00:00 Ogłoszenie o zamówieniu: Bankowa obsługa budżetu Gminy Bogdaniec i jej jednostek organizacyjnych rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 548.4 KiB)
 • 2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 172.5 KiB)
 • 3. Projekt umowy (DOC, 50 KiB)
 • 4.Odpowiedź na pytania (DOC, 39 KiB)
 • 5. Odpowiedź na pytania nr 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • 6. Odpowiedź na pytania nr 3 (PDF, 6.7 MiB)
 • Modyfikacja specyfikacji (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 497 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi pn.:"Bankowa obsługa budżetu Gminy Bogdaniec i jej jednostek organizacyjnych". (PDF, 614.3 KiB)
38 2012-04-19 2012-05-04 09:14:00 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane, dot. składania ofert na wykonanie zadania pn.”Budowa sali wiejskiej w miejscowości Racław w Gminie Bogdaniec.” unieważniony
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 851.2 KiB)
 • 2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 338.5 KiB)
 • 3. Specyfikacja techniczna ogólna (DOC, 197 KiB)
 • 4. Specyfikacja techniczna szczegółowa (DOC, 162.5 KiB)
 • 5.Projekt umowy (DOC, 90 KiB)
 • 6.Kosztorys nakładczy (PDF, 290.1 KiB)
 • 8.Aneks do proj. budowl. (PDF, 918 KiB)
 • 9. Modyfikacja do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (DOC, 14.2 KiB)
 • 10.Odpowiedź na pytania 1 (DOC, 32.5 KiB)
 • 11. Odpowiedź na pytania 2 (DOC, 34.5 KiB)
 • 12.Odpowiedź na pytania 3 (DOC, 31.5 KiB)
 • 13.Wynik (PDF, 654.5 KiB)
 • 7.Projekt budowlany (PDF, 10.6 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu