Archiwalne zamówienia publiczne - Gmina Bogdaniec
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-24 2018-08-08 09:00:00 „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec”. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 6.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18 MiB)
 • 0_Opis_techniczny_Jenin_Wojska_Polskiego (PDF, 511.5 KiB)
 • 0_POR_Jenin_Wojska_Polskiego - opis (PDF, 584.4 KiB)
 • 01_Opinia_geotechniczna (PDF, 1.2 MiB)
 • 1.2_Plan_orientacyjny (PDF, 128.1 KiB)
 • 1.2_POR_plan_orientacyjny (PDF, 130.1 KiB)
 • 2.1_plan_sytuacyjny (PDF, 606.6 KiB)
 • 2.1_POR_plan (PDF, 772.2 KiB)
 • 2.2_plan_sytuacyjny (PDF, 297 KiB)
 • 2.2_POR_plan (PDF, 517.9 KiB)
 • 2.3_plan_sytuacyjny (PDF, 320.3 KiB)
 • 2.3_POR_plan (PDF, 428.3 KiB)
 • 3.1_przekrój_normalny (PDF, 116.1 KiB)
 • 3.2_przekrój_normalny (PDF, 191.2 KiB)
 • 3.3_przekrój_normalny (PDF, 117 KiB)
 • 4.1_przekrój_podłużny (PDF, 276.2 KiB)
 • 4.2_przekrój_podłużny (PDF, 222.8 KiB)
 • 4.3_przekrój_podłużny (PDF, 231.7 KiB)
 • 5_Specyfikacja_techniczna (PDF, 2.8 MiB)
 • 6_Przedmiar_robót (PDF, 262.9 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 541 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 245.3 KiB)
2 2018-07-02 2018-07-18 09:00:00 „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w Jeninie, Gmina Bogdaniec”. unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 6.7 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18.8 MiB)
 • 0_Opis_techniczny_Jenin_Wojska_Polskiego (PDF, 511.5 KiB)
 • 0_POR_Jenin_Wojska_Polskiego - opis (PDF, 584.4 KiB)
 • 01_Opinia_geotechniczna (PDF, 1.2 MiB)
 • 1.2_Plan_orientacyjny (PDF, 128.1 KiB)
 • 1.2_POR_plan_orientacyjny (PDF, 130.1 KiB)
 • 2.1_plan_sytuacyjny (PDF, 606.6 KiB)
 • 2.1_POR_plan (PDF, 772.2 KiB)
 • 2.2_plan_sytuacyjny (PDF, 297 KiB)
 • 2.2_POR_plan (PDF, 517.9 KiB)
 • 2.3_plan_sytuacyjny (PDF, 320.3 KiB)
 • 2.3_POR_plan (PDF, 428.3 KiB)
 • 3.1_przekrój_normalny (PDF, 116.1 KiB)
 • 3.2_przekrój_normalny (PDF, 191.2 KiB)
 • 3.3_przekrój_normalny (PDF, 117 KiB)
 • 4.1_przekrój_podłużny (PDF, 276.2 KiB)
 • 4.2_przekrój_podłużny (PDF, 222.8 KiB)
 • 4.3_przekrój_podłużny (PDF, 231.7 KiB)
 • 5_Specyfikacja_techniczna (PDF, 2.8 MiB)
 • 6_Przedmiar_robót (PDF, 262.9 KiB)
 • Informacja dla oferentów (PDF, 252.6 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie (PDF, 214.4 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 2 (PDF, 224.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (DOCX, 52.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 248.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 246.2 KiB)
3 2018-02-28 2018-03-15 10:00:00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec rozstrzygnięty
 • 1.Ogloszenie (PDF, 13.2 MiB)
 • 1A.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.8 MiB)
 • 2.SIWZ (PDF, 23.6 MiB)
 • 3.Przedmiar SP Jenin (PDF, 630.6 KiB)
 • 4.Przedmiar SP Lubczyno (PDF, 748 KiB)
 • 5.Projekt umowy (PDF, 297.2 KiB)
 • 6.STWIOR SP Jenin (PDF, 26.1 MiB)
 • 7.STWIOR SP Lubczyno (PDF, 27.4 MiB)
 • 8.Opis Techniczny SP Jenin (PDF, 4 MiB)
 • 9.Dokumentacja Sanitarna SP Jenin (PDF, 1.1 MiB)
 • 10.Architektura SP Jenin (PDF, 1.2 MiB)
 • 11.Opis Techniczny SP Lubczyno (PDF, 4.5 MiB)
 • 12.Dokumentacja Sanitarna SP Lubczyno (PDF, 1 MiB)
 • 13.Architektura SP Lubczyno (PDF, 2.5 MiB)
 • 14.Informacja dla oferentów (PDF, 810.7 KiB)
 • 15. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.2.2018.MK (PDF, 450.6 KiB)
 • 16. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.3.2018.MK (PDF, 426.4 KiB)
 • 17. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.4.2018.MK (PDF, 371.9 KiB)
 • 18. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.5.2018.MK (PDF, 527.4 KiB)
 • 19. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.6.2018.MK (PDF, 683.6 KiB)
 • 20. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.7.2018.MK (PDF, 495.6 KiB)
 • 21. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.8.2018.MK (PDF, 483 KiB)
 • 22. Odpowiedź na zapytanie nr RIT.271.2.9.2018.MK (PDF, 391 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie RIT.271.2.2018 (PDF, 435.1 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie RIT.271.2.11.2018 (PDF, 439.5 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 765.6 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 1.2 MiB)
4 2017-10-04 2017-10-19 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej Wieprzyce - Łupowo rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 7.4 MiB)
 • 2.SIWZ z załącznikami (PDF, 46.2 MiB)
 • 3.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.9 MiB)
 • 4.Protokół z otwarcia ofert (PDF, 389.1 KiB)
 • 5.Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 457 KiB)
5 2017-09-20 2017-09-28 12:00:00 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. rozstrzygnięty
 • 1.Treść ogłoszenia (PDF, 6.9 MiB)
 • 2.SIWZ (PDF, 23.3 MiB)
 • 3. Korekta załącznika Nr6 (PDF, 608.9 KiB)
 • 4.Konekta załącznika nr 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 510.9 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 499 KiB)
6 2017-09-15 2017-09-25 13:00:00 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Gorzowie Wlkp. w latach szkolnych – 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 6.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 18.3 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 405 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 572.4 KiB)
7 2017-09-13 2017-09-28 09:00:00 Remont i przebudowa budynku oświaty na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Krzyszczynce Gmina Bogdaniec rozstrzygnięty
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 8 MiB)
 • 2.SIWZ (PDF, 630.4 KiB)
 • 3.Projekt umowy (DOC, 431 KiB)
 • 4.STWiOR (PDF, 1.4 MiB)
 • 5.Kosztorysy nakładcze (PDF, 6.3 MiB)
 • 6.Projekt budowlany (PDF, 5.3 MiB)
 • 7.Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 7.2 MiB)
 • 8.Zestawienie stolarki budowlanej (PDF, 333.3 KiB)
 • 1.Ogłoszenie (PDF, 6.4 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 509.2 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postepowania (PDF, 626.9 KiB)
8 2017-08-17 2017-09-01 09:00:00 Remont i przebudowa budynku oświaty na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Krzyszczynce Gmina Bogdaniec”. unieważniony
 • Koszt.nakł.- systemy zab.techn.-9e (PDF, 1.2 MiB)
 • Koszt.nakł.-rob.elektr.-9d (PDF, 1.4 MiB)
 • Koszt.nakład. rob.sanit. wewn. - 9b (PDF, 2.2 MiB)
 • Koszt.nakład.-rob.bud. - 9a (PDF, 89.5 KiB)
 • Koszt.nakładczy- rob.sanit.przyłącza -9c (PDF, 1.3 MiB)
 • Projekt budowlany - architektura (PDF, 2.3 MiB)
 • Projekt budowlany - instalacje elektryczne (PDF, 525.7 KiB)
 • Projekt budowlany - instalacje sanitarne (PDF, 2.3 MiB)
 • Projekt budowlany - konstrukcja (PDF, 322.1 KiB)
 • Projekt umowy z wyk. (DOC, 430.5 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 7.2 MiB)
 • STWOiR (PDF, 364.8 KiB)
 • System zabezpieczeń technicznych - projekt SAP (PDF, 281 KiB)
 • System zabezpieczeń technicznych - projekt sygnalizacji (PDF, 650.6 KiB)
 • System zabezpieczeń technicznych -projekt telewizji dozorowej (PDF, 301.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 8.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 28.4 MiB)
 • Informacja uzupełniająca (PDF, 908.4 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 410.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 486.9 KiB)
9 2017-08-02 2017-08-17 09:00:00 Remont i przebudowa budynku oświaty na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Krzyszczynce Gmina Bogdaniec rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 3.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 12 MiB)
 • Projekt umowy (DOC, 430.5 KiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 89.5 KiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 2.2 MiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 1.3 MiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 1.2 MiB)
 • Kosztorys nakładczy (PDF, 1.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA ELEKTR. PB+krzyszczyna-STWiOR+instalacje+elektryczne E_DS (PDF, 117.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA (PDF, 179.3 KiB)
 • Strona tytułowa (PDF, 37 KiB)
 • Projekt budowlany rzut 1 (PDF, 483.3 KiB)
 • Przekroje (PDF, 314.3 KiB)
 • Rzut dachu (PDF, 68.5 KiB)
 • Elewacje (PDF, 1.4 MiB)
 • Część opisowa (PDF, 51.5 KiB)
 • Charakterystyka energetyczna (PDF, 45.1 KiB)
 • Opis (PDF, 76.9 KiB)
 • Projekt zagospodarowania (PDF, 698 KiB)
 • rzut co. (PDF, 760.2 KiB)
 • rzut wodkan (PDF, 705.3 KiB)
 • strona przekładka (PDF, 22.5 KiB)
 • PB krzyszczyna -rzut dachu (PDF, 30.2 KiB)
 • PB krzyszczyna -rzut przyziemia (PDF, 177.1 KiB)
 • PB krzyszczyna-GPD17 (PDF, 39.7 KiB)
 • PB krzyszczyna-STWiOR instalacje elektryczne (PDF, 117.5 KiB)
 • PB krzyszczyna-TR1-17 (PDF, 85.1 KiB)
 • PB krzyszczyna-Word-17 (PDF, 68.9 KiB)
 • K - 1 - Rzut (PDF, 298.3 KiB)
 • K - Część opisowa konstrukcja (PDF, 27.6 KiB)
 • Dokumentacja wykonawcza SAP (PDF, 156.2 KiB)
 • SAP-1 PPOŻ KRZYSZCZYNKA (PDF, 146.5 KiB)
 • Dokumentacja wykonawcza SSWiN,SP,KD (PDF, 163.1 KiB)
 • SP+KD-1 (PDF, 191.1 KiB)
 • SP+KD-2 (PDF, 273.5 KiB)
 • SSWiN-1 (PDF, 122.8 KiB)
 • SSWiN-2 (PDF, 217.8 KiB)
 • CCTV-2 (PDF, 209.4 KiB)
 • Dokumentacja wykonawcza CCTV (PDF, 146.4 KiB)
 • 1 -Decyzja o warunkach zabudowy (PDF, 3.7 MiB)
 • 1 - Załącznik do decyzji (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja BIOZ (PDF, 43.8 KiB)
 • Projekt zagospodarowania - mapa (PDF, 720.4 KiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu - opis (PDF, 40.6 KiB)
 • Protokół z posiedzenia komisji przetargowej w dniu 17 sierpnia 2017r. (PDF, 380.4 KiB)
10 2017-06-09 2017-06-20 10:00:00 Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno- ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bogdaniec. rozstrzygnięty
 • Treść ogłoszenia (PDF, 7 MiB)
 • Strona tytułowa specyfikacji (PDF, 432 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 593.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa (DOC, 120.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 71.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Nr 1 (PDF, 936.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Nr 2 (PDF, 2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania Nr 3 (PDF, 523.3 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 461 KiB)
 • Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (PDF, 541.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bogdańcu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu