Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr BR.0050.230.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2022-07-21 10:28:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.228.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 17-Krzyszczynka, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2022-07-21 10:26:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.228.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie nr 17-Krzyszczynka, gm. Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2022-07-21 10:25:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.229.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2022-07-20 12:27:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.229.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2022-07-20 12:26:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 407/7 położonej w miejscowości Wieprzyce, obręb geodezyjny Wieprzyce, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-07-20 12:10:54 dodanie dokumentu
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYFROWA GMINA" Marek Tusiński 2022-07-18 16:42:10 edycja dokumentu
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYFROWA GMINA" Marek Tusiński 2022-07-18 16:40:30 edycja dokumentu
ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO "CYFROWA GMINA" Marek Tusiński 2022-07-18 16:39:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 07 grudnia 2020r. znak: RIT.6220.3.15.2020.AW dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2022-07-18 16:34:44 edycja dokumentu
Informacja Starosty Gorzowskiego z dnia 15.07.2022r. Kamil Wiącek 2022-07-18 12:14:56 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie oznakowania strefy zamieszkania w Racławiu Marek Tusiński 2022-07-18 12:02:20 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie utwardzenia poboczy przy drodze w miejscowości Racław Marek Tusiński 2022-07-18 12:01:10 edycja dokumentu
Rejestr petycji Kamil Wiącek 2022-07-14 14:19:44 edycja dokumentu
Jak prawidłowo postępować z odpadami EPS (styropianem budowlanym i opakowaniowym zarówno czystym, jak i zabrudzonym)? Kamil Wiącek 2022-07-14 13:46:51 dodanie dokumentu
Dyżur Kamil Wiącek 2022-07-11 16:26:06 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW na działce nr 147/89 obręb racław Agnieszka Waldon 2022-07-11 14:51:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budowie drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 411 i 412 obręb Wieprzyce, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-07-11 14:45:57 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się maksymalnie z pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 55/4 obręb Racław, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-07-11 14:44:27 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW składającej się maksymalnie z trzydziestu pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 147/89 obręb Racław, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-07-11 14:42:25 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Montaż instalacji do malowania proszkowego" planowanego do realizacji na części działki oznaczonej nr ew. 8/7 obręb Łupowo Agnieszka Waldon 2022-07-11 12:05:13 edycja dokumentu
Rejestr petycji Kamil Wiącek 2022-07-08 08:33:25 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW (8x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 38/2 i 50/14 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-07-07 12:09:50 edycja dokumentu
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji. Kamil Wiącek 2022-07-06 12:10:09 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub przedszkola. Kamil Wiącek 2022-07-06 12:09:39 dodanie dokumentu
Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Kamil Wiącek 2022-07-06 12:08:59 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie utwardzenia poboczy przy drodze w miejscowości Racław Marek Tusiński 2022-07-05 15:21:57 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie oznakowania strefy zamieszkania w Racławiu Marek Tusiński 2022-07-05 15:17:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 50/13 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-07-05 15:06:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.281.2022 w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego rozpatrzenia skargi Marek Tusiński 2022-07-05 15:06:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.280.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2022-07-05 15:03:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.279.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso Marek Tusiński 2022-07-05 15:01:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.278.2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023 Marek Tusiński 2022-07-05 14:57:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.277.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Gorzowskiego realizacji zadania pn.: ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F w miejscowości Stanowice i Racław? Marek Tusiński 2022-07-05 14:54:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.276.2022 w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogdańcu Marek Tusiński 2022-07-05 14:51:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.275.2022 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bogdaniec na lata 2022-2027 Marek Tusiński 2022-07-05 14:48:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.274.2022 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2021 rok Marek Tusiński 2022-07-05 14:40:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.273.2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Marek Tusiński 2022-07-05 14:37:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.272.2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Bogdaniec za rok 2021 Marek Tusiński 2022-07-05 14:26:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII.271.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec dla części terenów położonych w obrębach Łupowo, Wieprzyce, Lubczyno, Chwałowice, Włostów i Roszkowice, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-07-05 14:23:59 dodanie dokumentu