Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 326 w miejscowości Jenin, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-08-09 15:18:33 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej - inwestycja na działkach nr 163, 168, 110/1, 111, 44/8 i 44/7 obręb 3 Łupowo ul. Polna w Łupowie, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-08-09 11:16:16 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej - inwestycja na działkach nr 163, 168, 110/1, 111, 44/8 i 44/7 obręb 3 Łupowo ul. Polna w Łupowie, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-08-09 11:16:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie inii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej L-122 (GPZ Łupowo-Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 8/8, 11, 14, 420/1, 47/68 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2021-08-04 15:03:35 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie inii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej L-122 (GPZ Łupowo-Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 8/8, 11, 14, 420/1, 47/68 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2021-08-04 15:01:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 6/3 obręb Chwałowice gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-08-04 12:42:20 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 6/3 obręb Chwałowice gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-08-04 12:41:52 usunięcie załacznika
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 6/3 obręb Chwałowice gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-08-04 12:40:46 dodanie dokumentu
Sprawozdania za II kwartał 2021r. Marek Tusiński 2021-08-02 07:44:37 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KS.120.28.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Kamil Wiącek 2021-07-29 14:10:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KS.120.28.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Kamil Wiącek 2021-07-29 14:10:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bo16 (bez słupa Bo16 - od granicy działki nr 42 obręb Wieprzyce) do słupa De12 (bez słupa De12 - do granicy działki nr 233/2 obręb Bolemin), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska". Marek Tusiński 2021-07-27 15:12:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej - inwestycja na działkach nr 163, 168, 110/1, 111, 44/8 i 44/7 obręb 3 Łupowo ul. Polna w Łupowie, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-07-27 14:36:00 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej - inwestycja na działkach nr 163, 168, 110/1, 111, 44/8 i 44/7 obręb 3 Łupowo ul. Polna w Łupowie, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-07-27 14:35:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.153.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne Marek Tusiński 2021-07-27 08:24:36 dodanie dokumentu
"Przebudowa drogi gminnej nr 000428F ul. Słoneczna w m. Jenin." Marek Tusiński 2021-07-26 16:00:13 edycja dokumentu
"Przebudowa drogi gminnej nr 000428F ul. Słoneczna w m. Jenin." Marek Tusiński 2021-07-26 15:59:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Polnej na działce nr ew. gr. 152/2, obręb 0003 Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego. Kamil Wiącek 2021-07-26 13:25:46 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 19 lipca 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec zarządzonych na dzień 22 sierpnia 2021 r. Kamil Wiącek 2021-07-23 11:59:52 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 19 lipca 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec zarządzonych na dzień 22 sierpnia 2021 r. Kamil Wiącek 2021-07-23 11:59:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-07-22 09:08:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Zarządu Powiatu z dnia 13.07.2021 r.znak: OŚ.272.2.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" oraz projektu "prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2014 z perspektywą do roku 2028" Kamil Wiącek 2021-07-20 15:21:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 19 lipca 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Bogdaniec bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 Kamil Wiącek 2021-07-20 08:52:07 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 19 lipca 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Bogdaniec bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 Kamil Wiącek 2021-07-20 08:52:01 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. Marek Tusiński 2021-07-14 11:04:40 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. Marek Tusiński 2021-07-14 11:03:25 usunięcie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. Marek Tusiński 2021-07-14 11:02:12 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. Marek Tusiński 2021-07-14 11:02:00 usunięcie załacznika
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. Marek Tusiński 2021-07-14 10:33:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6/3 obręb Chwałowice Marek Tusiński 2021-07-13 13:40:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych JENIN o łącznej mocy do 7 MW (moc jednostkowa do 1 MW), zlokalizowanych w miejscowości Jenin, gm. Bogdaniec wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości " Marek Tusiński 2021-07-13 12:04:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 326 w miejscowości Jenin, gm. Bogdaniec Marek Tusiński 2021-07-13 11:57:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.150.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2021r. Marek Tusiński 2021-07-13 11:41:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.148.1.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2021-07-13 11:35:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bo3 (bez słupa Bo3 - od granicy działki nr 118/4 obręb Racław) do słupa Bo13 (bez słupa Bo13 - do granicy działki nr 152/6 obręb Racław), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska" . Marek Tusiński 2021-07-13 10:48:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Lu6 (bez słupa Lu6 - od granicy działki nr 296 obręb Lubno) do słupa Bo3 (do granicy działki nr 117/2 obręb Racław) oraz od słupa Bo13 (od granicy działki nr 411 obręb Łupowo) do słupa Bo16 (do granicy działki nr 34 obręb Wieprzyce), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska". Marek Tusiński 2021-07-13 10:44:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Lu6 (bez słupa Lu6 - od granicy działki nr 296 obręb Lubno) do słupa Bo3 (do granicy działki nr 117/2 obręb Racław) oraz od słupa Bo13 (od granicy działki nr 411 obręb Łupowo) do słupa Bo16 (do granicy działki nr 34 obręb Wieprzyce), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska". Marek Tusiński 2021-07-13 10:43:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Lu6 (bez słupa Lu6 - od granicy działki nr 296 obręb Lubno) do słupa Bo3 (do granicy działki nr 117/2 obręb Racław) oraz od słupa Bo13 (od granicy działki nr 411 obręb Łupowo) do słupa Bo16 (do granicy działki nr 34 obręb Wieprzyce), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska". Marek Tusiński 2021-07-13 10:32:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bo3 (bez słupa Bo3 - od granicy działki nr 118/4 obręb Racław) do słupa Bo13 (bez słupa Bo13 - do granicy działki nr 152/6 obręb Racław), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska" . Marek Tusiński 2021-07-13 10:23:44 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 21/2021 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu Marek Tusiński 2021-07-12 08:21:39 dodanie dokumentu