Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie podania do publicznej wiadomości I wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2021 Marek Tusiński 2021-02-04 11:14:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.129.2021 z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Bogdańcu Kamil Wiącek 2021-02-04 08:15:11 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-02-03 08:47:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa, gospodarki wodnej i melioracji oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Referacie Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Kamil Wiącek 2021-02-01 16:13:55 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-02-01 10:56:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.126.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-01-28 12:25:40 edycja dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.126.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-01-28 12:25:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.127.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec na rok 2021, ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Kamil Wiącek 2021-01-28 12:22:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.125.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-01-27 12:19:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr KS.47.2020 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego Kamil Wiącek 2021-01-27 12:17:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a stacją słupową "Jenin Osiedle" nr S-1533 oraz pomiędzy GPZ Łupowo a stacją "Łupowo Osiedle" nr S-1062, budowa słupa w linii napowietrznej nr L-127/23, budowa dwóch złączy kablowych SN 15kV, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr: 55/9, 57/1, 56, 58/1, 59/1, 63/2, 64/4, 74/7, 77, 435, 93, 44/10 z obrębu 3 "Łupowo" oraz na działkach nr: 393/9, 97/2, 403/1, 393/8, 393/5, 84/6, 401, 86/38, 86/25, 400 z obrębu 5 "Jenin", gmina Bogdaniec, Kamil Wiącek 2021-01-27 12:14:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy GPZ Łupowo a projektowanym słupem w linii napowietrznej nr L-122 (GPZ Łupowo ? Wysoka), budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV pomiędzy stacją "Łupowo Strumykowa" nr S-11143 a stacją "Łupowo Baza ORBP" nr S-1529 w miejscowości Łupowo, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr: 8/8, 11, 14, 47/67, 420/1, 47/68, 57/1, 55/9, 56, 58/1, 418, 431, 411 i 412 z obrębu 3 "Łupowo" oraz na działkach nr: 151 i 152/6 z obrębu 2 "Racław", gmina Bogdaniec, Kamil Wiącek 2021-01-27 12:12:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.6.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie "Wspieranie rozwoju sportu"w gminie Bogdaniec w 2021 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2021-01-27 09:20:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.6.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie "Wspieranie rozwoju sportu"w gminie Bogdaniec w 2021 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2021-01-27 09:20:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.5.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 na terenie Gminy Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-01-25 14:58:04 dodanie dokumentu
Sprawozdania za grudzień 2020 Marek Tusiński 2021-01-25 09:38:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji w spr. dla inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap III" Marek Tusiński 2021-01-21 13:44:22 dodanie dokumentu
Sprawozdania za listopad 2020 Marek Tusiński 2021-01-21 11:29:43 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021r. Marek Tusiński 2021-01-20 14:25:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Centrum aktywnego mieszkańca" wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 149/4 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gm. Bogdaniec. Marek Tusiński 2021-01-20 10:22:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.121.2020 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-01-20 10:08:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno Marek Tusiński 2021-01-20 09:53:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno Marek Tusiński 2021-01-20 09:51:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.124.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli palenisk domowych w szczególności spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych na trenie Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-01-19 14:10:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wyd. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132" realiz. w ramach zad. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi woj. nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo" Marek Tusiński 2021-01-19 10:10:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wyd. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132" realiz. w ramach zad. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi woj. nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo" Marek Tusiński 2021-01-19 10:06:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wyd. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132" realiz. w ramach zad. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi woj. nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo" Marek Tusiński 2021-01-19 10:04:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Prezydenta Gorzowa Wlkp. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 53, 83/1 i 83/2 obręb 9 Wieprzyce w Gorzowie Wielkopolskim. Marek Tusiński 2021-01-19 09:57:34 edycja dokumentu
Obwieszczenia Prezydenta Gorzowa Wlkp. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 53, 83/1 i 83/2 obręb 9 Wieprzyce w Gorzowie Wielkopolskim. Marek Tusiński 2021-01-19 09:57:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.1.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy Marek Tusiński 2021-01-18 13:37:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznych Racław wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek ewidencyjnych o nr 144/5, 144/6, 149/22, 149/23, 150/9, 150/12, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6 i 152/7 w obrębie Racław (0002) Gmina Bogdaniec" oraz że wystąpił do organu współdziałającego o uzgodnienie warunków realizacji ww. inwestycji. Kamil Wiącek 2021-01-15 13:37:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Centrum aktywnego mieszkańca" wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 149/4 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-01-12 14:36:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działkach nr 33/1 i 33/19 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego w Łupowie, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-01-12 14:34:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2021-01-12 12:52:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 176 i 177 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2021-01-12 12:50:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr XX. 2020 z przebiegu XX Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 października 2020r. Marek Tusiński 2021-01-11 13:23:52 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI. 2020 z przebiegu XXI Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 listopada 2020r. Marek Tusiński 2021-01-11 13:23:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr XX. 2020 z przebiegu XX Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 października 2020r. Marek Tusiński 2021-01-11 13:18:53 dodanie dokumentu
Budowa Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu Kamil Wiącek 2021-01-08 13:27:36 edycja dokumentu
Monika Mirosława Wilk-Kang Kamil Wiącek 2021-01-08 11:23:45 dodanie dokumentu