Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XVI.2020 z przebiegu XVI Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 11 maja 2020r. Marek Tusiński 2020-06-04 13:18:58 edycja dokumentu
Protokół Nr XV.2020 z przebiegu XV Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 27 kwietnia 2020r. Marek Tusiński 2020-06-04 13:17:51 edycja dokumentu
Protokół Nr XIV.2020 z przebiegu XIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 16 marca 2020r. Marek Tusiński 2020-06-04 13:16:40 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowościach Jenin i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Marek Tusiński 2020-06-04 12:47:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVI.2020 z przebiegu XVI Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 11 maja 2020r. Marek Tusiński 2020-06-04 12:41:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XV.2020 z przebiegu XV Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 27 kwietnia 2020r. Marek Tusiński 2020-06-04 12:38:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIV.2020 z posiedzenia komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Marek Tusiński 2020-06-04 12:31:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIV.2020 Komisja Socjalno-Komunalna Marek Tusiński 2020-06-04 12:29:36 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIV.2020 z posiedzenia komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2020-06-04 12:28:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIII.2020 z posiedzenia komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2020-06-04 12:24:04 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIII.2020 Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2020-06-04 12:22:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIII.2020 z posiedzenia komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Marek Tusiński 2020-06-04 12:20:04 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 27 kwietnia 2020r. do 10 maja 2020r. Marek Tusiński 2020-06-04 12:17:28 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 24 lutego 2020r. do 26 kwietnia 2020r. Marek Tusiński 2020-06-04 12:15:22 edycja dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 24 lutego 2020r. do 26 kwietnia 2020r. Marek Tusiński 2020-06-04 12:14:29 dodanie dokumentu
Raport o stanie gminy 2019 Marek Tusiński 2020-06-03 13:06:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Marek Tusiński 2020-06-01 14:03:59 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 122/14 i 207/1 obręb 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2020-06-01 14:02:44 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 122/14 i 207/1 obręb 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2020-06-01 14:01:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie podania do publicznej wiadomości III wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2020 Kamil Wiącek 2020-05-28 15:03:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 217/5, 217/2, 217/10 obręb 4 Bogdaniec w Bogdańcu. Marek Tusiński 2020-05-28 10:41:14 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15kV/0,4kV, elektroenergetycznych sieci kablowych SN-15kV i nn- 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 96 i 174/1 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-05-22 14:34:20 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej 15kV/0,4kV, elektroenergetycznych sieci kablowych SN-15kV i nn- 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 96 i 174/1 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-05-22 14:32:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 1518/1, 419, 207/5, 207/1 obręb 5 Jenin ul.Orzechowa w Jeninie, gmina Bogdaniec.. Marek Tusiński 2020-05-20 12:21:21 edycja dokumentu
Obwieszczenia dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN 15kV/nn 0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i elektroenergetycznej sieci kablowej rozdzielczej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 19/4, 19/1, 110, 93/1 obręb 15 Włostów i na działkach nr 174/2, 201/1, 174/1, 179/2, 101/1, 204/1, 42, 179/3 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2020-05-20 10:17:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2020-05-18 14:53:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Agnieszka Waldon 2020-05-18 14:52:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Agnieszka Waldon 2020-05-18 14:52:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2020-05-18 14:48:55 dodanie dokumentu
Krystyna Irena Pławska Marek Tusiński 2020-05-18 09:28:03 dodanie dokumentu
Beata Katarzyna Wiśniewska Marek Tusiński 2020-05-18 09:26:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 217/5, 217/2, 217/10 obręb 4 Bogdaniec w Bogdańcu. Ewelina Denkowska-Michalak 2020-05-15 14:11:18 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XVI.127.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa COVID-19 Kamil Wiącek 2020-05-14 12:51:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI.126.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kamil Wiącek 2020-05-14 12:50:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI.125.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Kamil Wiącek 2020-05-14 12:50:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI.124.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 Kamil Wiącek 2020-05-14 12:49:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI.123.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 Kamil Wiącek 2020-05-14 12:48:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVI.122.2020 RADY GMINY BOGDANIEC z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu za rok 2019. Kamil Wiącek 2020-05-14 12:47:50 dodanie dokumentu
XVI Sesja Rady Gminy Bogdaniec - imienny wykaz głosowań radnych Kamil Wiącek 2020-05-12 13:15:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie podania do publicznej wiadomości II wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2020 Ewelina Denkowska-Michalak 2020-05-12 10:49:38 dodanie dokumentu