Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XVII Sesja Rady Gminy Bogdaniec - imienny wykaz głosowań radnych Marek Tusiński 2020-07-01 13:13:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. Marek Tusiński 2020-07-01 07:48:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu na działkach nr: z obrębu 5 Jenin- 322/4, z obrębu 4 Bogdaniec- 664, 638, 547/2, 547/1, gmina Bogdaniec w ramach inwestycji pn.: Marek Tusiński 2020-06-30 14:54:28 edycja dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Bogdaniec w 2019r. Marek Tusiński 2020-06-30 13:19:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego budynku na potrzeby realizacji malarni elementów metalowych zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 18/4 obręb Bogdaniec w miejscowości Motylewo, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2020-06-29 16:47:45 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Bogdaniec w 2019r. Marek Tusiński 2020-06-29 09:10:28 dodanie dokumentu
Zbiorcze informacje o petycjach (zakładka menu) Marek Tusiński 2020-06-29 09:07:17 dodanie pozycji menu
Projekty uchwał na XVII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-26 09:28:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 122/14 i 207/1 obręb 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec. Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-25 11:32:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-24 15:11:43 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec dot. zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-24 15:09:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej inwestycja na działkach nr 34/2 i 148 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-24 09:12:49 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej inwestycja na działkach nr 34/2 i 148 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-24 09:12:19 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej inwestycja na działkach nr 34/2 i 148 obręb 2 Racław w Racławiu, gmina Bogdaniec Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-24 09:06:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr XVI.2020 w sprawie zwołania XVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-22 16:17:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr XVI.2020 w sprawie zwołania XVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-22 16:16:26 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr XVI.2020 w sprawie zwołania XVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-22 16:06:21 dodanie dokumentu
BR.0050.87.2020 Patrycja Turecka-Maciak 2020-06-22 14:24:20 dodanie dokumentu
BR.0050.91.2020 Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-22 10:34:32 dodanie dokumentu
BR.0050.90.2020 Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-22 10:33:46 dodanie dokumentu
BR.0050.89.2020 Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-22 10:32:50 dodanie dokumentu
BR.0050.88.2020 Ewelina Denkowska-Michalak 2020-06-22 10:31:45 dodanie dokumentu
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gm.Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-06-19 14:06:30 dodanie dokumentu
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13 w Gorzowie Wlkp z dnia 16 czerwca 2020r. podająca do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach. Marek Tusiński 2020-06-17 14:30:58 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 69/2020 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Kamil Wiącek 2020-06-15 20:04:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Agnieszka Waldon 2020-06-15 15:11:53 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 15 czerwca 2020 roku o udostępnieniu spisu wyborców Marek Tusiński 2020-06-15 14:29:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Marek Tusiński 2020-06-15 10:46:44 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2020 r. Kamil Wiącek 2020-06-12 19:19:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Marek Tusiński 2020-06-10 13:40:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Marek Tusiński 2020-06-10 13:39:59 dodanie dokumentu
BR.0050.86.2020 Marek Tusiński 2020-06-09 14:34:33 dodanie dokumentu
Raport o stanie gminy 2019 Kamil Wiącek 2020-06-08 16:51:09 edycja dokumentu
Raport o stanie gminy 2019 Kamil Wiącek 2020-06-08 16:50:56 usunięcie załacznika
Waldemar Marek Adamczak Marek Tusiński 2020-06-08 16:32:19 dodanie dokumentu
Karolina Tomczyszyn Marek Tusiński 2020-06-08 16:30:37 dodanie dokumentu
Renata Suchecka Marek Tusiński 2020-06-08 16:28:32 dodanie dokumentu
Mateusz Bartłomiej Lech Marek Tusiński 2020-06-08 16:26:14 dodanie dokumentu
Małgorzata Irena Lipińska Marek Tusiński 2020-06-08 16:23:41 dodanie dokumentu
Małgorzata Maria Buryn Marek Tusiński 2020-06-08 16:22:05 dodanie dokumentu