Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr BR.0050.326.2023 w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Racławiu. Ewelina Denkowska-Michalak 2023-06-30 08:13:35 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Bogdaniec w roku 2022 Marek Tusiński 2023-06-29 09:33:42 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Bogdaniec w roku 2022 Marek Tusiński 2023-06-28 13:05:46 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Bogdaniec w roku 2022 Marek Tusiński 2023-06-28 13:05:13 usunięcie dokumentu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Bogdaniec w roku 2022 Marek Tusiński 2023-06-28 13:05:02 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Bogdaniec za 2022 rok Marek Tusiński 2023-06-26 16:22:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.324.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2023-06-26 16:19:29 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin i Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-06-26 15:59:47 edycja dokumentu
Informacja o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin i Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-06-26 15:59:41 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jeżyki i Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-06-26 15:58:02 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jeżyki i Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2023-06-26 15:57:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek wraz z urządzeniami technicznymi oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 68/2, 68/3, 68/4, 68/5 i 398 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2023-06-26 13:47:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII.381.2023 w sprawie powołania zespołu do oceny kandydatów na ławników Marek Tusiński 2023-06-22 13:39:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII.380.2023 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2022 rok Marek Tusiński 2023-06-22 13:38:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII.379.2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok Marek Tusiński 2023-06-22 13:36:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII.378.2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Bogdaniec za rok 2022 Marek Tusiński 2023-06-22 13:35:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wystąpieniu do organu współdziałającego o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 121,36 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 8/2, 11/7, 11/8, 143, 82/1 obręb Jasiniec gm. Bogdaniec . Marek Tusiński 2023-06-21 11:18:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 6/1 położonej w miejscowości Motylewo, obręb Bogdaniec gm. Bogdaniec Marek Tusiński 2023-06-21 11:15:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 6/1 położonej w miejscowości Motylewo, obręb Bogdaniec gm. Bogdaniec Marek Tusiński 2023-06-21 11:14:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bogdaniec na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030". Agnieszka Waldon 2023-06-20 15:19:36 edycja dokumentu
Wynajem pomieszczeń kuchni oraz przygotowanie i wydawanie posiłków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bogdańcu Kamil Wiącek 2023-06-15 22:58:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 70/6 wraz z przyłączem do działki nr ewid. 70/4 w miejscowości Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2023-06-15 14:26:23 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie doprowadzenia chodnika oraz pasa ruchu drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Łupowo do właściwego stanu Kamil Wiącek 2023-06-13 13:23:53 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XLVI.2023 w sprawie zwołania XLVI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2023-06-12 16:50:32 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2023 - aktualizacja nr 3 z dnia 09.06.2023 r. Ewelina Denkowska-Michalak 2023-06-09 13:03:39 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2023 - aktualizacja nr 3 z dnia 09.06.2023 r. Ewelina Denkowska-Michalak 2023-06-09 13:02:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.320.20.2023 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego w Racławiu Marek Tusiński 2023-06-07 12:35:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu Marek Tusiński 2023-06-07 12:32:24 dodanie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Marek Tusiński 2023-06-05 08:22:34 usunięcie dokumentu
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY Marek Tusiński 2023-06-05 08:22:20 dodanie dokumentu
Wybór ławników sądów powszechnych w na kadencję 2024-2027 Kamil Wiącek 2023-06-02 12:36:14 edycja dokumentu
Wybór ławników sądów powszechnych w na kadencję 2024-2027 Kamil Wiącek 2023-06-02 12:32:48 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-06-01 15:27:04 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-06-01 15:26:41 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę , obejmującej budowę elektrowni fotowoltaicznej "Łupowo III", o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. z budową stacji transformatorowej i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 202/2, obręb ewid. 3-Łupowo, gm. Bogdaniec. Kamil Wiącek 2023-06-01 15:01:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.317.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2023-05-30 07:45:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bogdaniec na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030". Agnieszka Waldon 2023-05-29 12:07:13 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 121,36 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 8/2, 11/7, 11/8, 143, 82/1 obręb Jasiniec gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-05-25 13:29:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bogdaniec na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030". Marek Tusiński 2023-05-25 11:20:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bogdaniec na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030". Marek Tusiński 2023-05-25 11:19:42 edycja dokumentu