Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan pracy Kamil Wiącek 2019-12-30 16:41:09 dodanie dokumentu
Plan pracy Kamil Wiącek 2019-12-30 16:40:31 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwały WPF na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 16:19:16 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 16:18:30 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomosci gruntowych niezabudowanych w miejscowości Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. RIT.6840.11.1.2019.PTM  Kamil Wiącek 2019-12-30 16:15:50 dodanie dokumentu
XII.99.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogdaniec na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 16:13:29 dodanie dokumentu
XII.98.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 16:13:02 dodanie dokumentu
XII.97.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bogdaniec na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 16:12:32 dodanie dokumentu
XII.96.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Łupowo Kamil Wiącek 2019-12-30 16:12:07 dodanie dokumentu
XII.95.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2019-12-30 16:11:44 dodanie dokumentu
XII.94.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo i Wieprzyce Kamil Wiącek 2019-12-30 16:11:21 dodanie dokumentu
XII.93.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwały WPF na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 16:10:39 dodanie dokumentu
XII.92.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 16:09:07 dodanie dokumentu
XII.91.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kamil Wiącek 2019-12-30 16:08:16 dodanie dokumentu
XII.90.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Kamil Wiącek 2019-12-30 16:07:54 dodanie dokumentu
XII.89.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 16:07:31 dodanie dokumentu
XII.88.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Kamil Wiącek 2019-12-30 16:07:05 dodanie dokumentu
XII.87.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Kamil Wiącek 2019-12-30 16:06:30 dodanie dokumentu
XII.86.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogdaniec, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Kamil Wiącek 2019-12-30 16:05:20 edycja dokumentu
XII.86.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogdaniec, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:53:51 dodanie dokumentu
XII.85.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:51:54 edycja dokumentu
XII.84.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:51:42 edycja dokumentu
XII.85.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:51:23 dodanie dokumentu
XII.84.2019 Uchwała Rady Gminy Bogdaniec w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:49:50 dodanie dokumentu
BR.0050.64.2019 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:46:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bogdaniec na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:44:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogdaniec na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:44:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:44:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Łupowo Kamil Wiącek 2019-12-30 15:44:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo i Wieprzyce Kamil Wiącek 2019-12-30 15:43:45 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2019-12-30 15:43:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kamil Wiącek 2019-12-30 15:43:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:42:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Bogdaniec. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:42:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:42:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:42:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bogdaniec, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Kamil Wiącek 2019-12-30 15:41:44 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:41:23 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Rady Gminy Bogdaniec w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Kamil Wiącek 2019-12-30 15:41:02 dodanie dokumentu
BR.0050.62.2019 Kamil Wiącek 2019-12-30 15:38:37 dodanie dokumentu