Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 220/2020 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dn. 14 kwietnia 2020 r. w spr. wydania opinii o spr. w wyk. budżetu za 2019r Marek Tusiński 2020-04-20 14:45:47 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20 kwietnia 2020 roku o udostępnieniu spisu wyborców Marek Tusiński 2020-04-20 13:50:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.04.2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarz. na dzień 10.05.2020 r. Marek Tusiński 2020-04-20 09:31:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV- inwestycja na działkach nr 217/5, 217/2, 217/10 obręb 4 Bogdaniec w Bogdańcu. Kamil Wiącek 2020-04-17 13:28:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 176/2 i 177/1 obręb Lubczyno oraz na działce nr 6/2 obręb Chwałowice, którego inwestorem jest PVE 41 Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 21, 85-011 Bydgoszcz. Agnieszka Waldon 2020-04-17 10:30:19 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 12:08:18 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 12:08:06 usunięcie załacznika
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 12:07:48 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 12:07:25 usunięcie załacznika
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 10:11:12 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dn. 14.04.2020r. w spr. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obw. komisji wyborczych Marek Tusiński 2020-04-15 10:08:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej w Chwałowicach na działkach nr 178, 177/1, 177/2, 188/2, 188/3 przez rów - dz. nr 198/1 oraz na działkach nr 125/1, 119/5, 119/4, 116/9, z włączeniem do dróg powiatowych na działkach 174/2, 188/5 i 179/3 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2020-04-14 14:46:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie podania do publicznej wiadomości I wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w roku 2020 Kamil Wiącek 2020-04-10 12:59:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Kamil Wiącek 2020-04-09 10:00:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Kamil Wiącek 2020-04-09 09:59:40 dodanie dokumentu
XIV Sesja Rady Gminy Bogdaniec - imienny wykaz głosowań radnych Marek Tusiński 2020-04-08 09:23:42 dodanie dokumentu
XIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec - imienny wykaz głosowań radnych Marek Tusiński 2020-04-08 09:22:25 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2020-04-07 11:37:38 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2020-04-07 11:33:23 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2020-04-07 11:31:47 edycja dokumentu
Obwieszczenieo zakończeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo? Agnieszka Waldon 2020-04-06 13:50:04 dodanie dokumentu
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Kamil Wiącek 2020-04-03 10:16:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN 15kV/nn 0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i elektroenergetycznej sieci kablowej rozdzielczej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 19/4, 19/1, 110, 93/1 obręb 15 Włostów i na działkach nr 174/2, 201/1, 174/1, 179/2, 101/1, 204/1, 42, 179/3 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-04-02 15:15:53 edycja dokumentu
Obwieszczenia dot. prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN 15kV/nn 0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i elektroenergetycznej sieci kablowej rozdzielczej nn 0,4 kV - inwestycja na działkach nr 19/4, 19/1, 110, 93/1 obręb 15 Włostów i na działkach nr 174/2, 201/1, 174/1, 179/2, 101/1, 204/1, 42, 179/3 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-04-02 15:15:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie BR.0050.76.2020 Marek Tusiński 2020-04-02 11:14:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej w Chwałowicach na działkach nr 178, 177/1, 177/2, 188/2, 188/3 przez rów - dz. nr 198/1 oraz na działkach nr 125/1, 119/5, 119/4, 116/9, z włączeniem do dróg powiatowych na działkach 174/2, 188/5 i 179/3 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2020-04-02 10:33:33 edycja dokumentu
Harmonogram Kamil Wiącek 2020-03-31 13:11:21 edycja dokumentu
Zarządzenie BR.0050.75.2020 Kamil Wiącek 2020-03-31 10:13:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie BR.0050.75.2020 Kamil Wiącek 2020-03-31 10:12:33 edycja dokumentu
Zarządzenie BR.0050.75.2020 Kamil Wiącek 2020-03-31 10:12:17 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kamil Wiącek 2020-03-31 10:06:34 dodanie dokumentu
PKW informacje i przepisy prawne Kamil Wiącek 2020-03-31 10:04:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy Bogdaniec o dodatkowe pomieszczenia biurowe na działce nr 249 obręb 4 Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 w Bogdańcu Kamil Wiącek 2020-03-27 13:55:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice-Roszkowice w gminie Bogdaniec" Kamil Wiącek 2020-03-26 07:51:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice-Roszkowice w gminie Bogdaniec", na działkach nr 174/1, 129/3, 116/13, 106/4, 211/1, 177/2, 111/1, 105/6, 174/2, 211/2, 113/1, 188/2, 136/1, 125/1, 177/1, 113/2, 136/2, 125/2, 118/2, 176, 109/1, 213/3, 119/5, 112, 109/2, 188/5, 126, 116/4, 110/5, 108/2, 179/3, 127, 119/4, 116/9, 108/1, 178, 198/1, 116/8, 135/1, 210/1, 116/5, 110/4, 135/2, 128, 116/12, 188/3, 201/1 obręb 13-Chwałowice i nr 218 obręb Roszkowice Kamil Wiącek 2020-03-26 07:50:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice-Roszkowice w gminie Bogdaniec", na działkach nr 174/1, 129/3, 116/13, 106/4, 211/1, 177/2, 111/1, 105/6, 174/2, 211/2, 113/1, 188/2, 136/1, 125/1, 177/1, 113/2, 136/2, 125/2, 118/2, 176, 109/1, 213/3, 119/5, 112, 109/2, 188/5, 126, 116/4, 110/5, 108/2, 179/3, 127, 119/4, 116/9, 108/1, 178, 198/1, 116/8, 135/1, 210/1, 116/5, 110/4, 135/2, 128, 116/12, 188/3, 201/1 obręb 13-Chwałowice i nr 218 obręb Roszkowice Kamil Wiącek 2020-03-26 07:48:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice-Roszkowice w gminie Bogdaniec", na działkach nr 174/1, 129/3, 116/13, 106/4, 211/1, 177/2, 111/1, 105/6, 174/2, 211/2, 113/1, 188/2, 136/1, 125/1, 177/1, 113/2, 136/2, 125/2, 118/2, 176, 109/1, 213/3, 119/5, 112, 109/2, 188/5, 126, 116/4, 110/5, 108/2, 179/3, 127, 119/4, 116/9, 108/1, 178, 198/1, 116/8, 135/1, 210/1, 116/5, 110/4, 135/2, 128, 116/12, 188/3, 201/1 obręb 13-Chwałowice i nr 218 obręb Roszkowice Kamil Wiącek 2020-03-26 07:47:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działce nr 8/10 obręb 5 Jenin ul. Osiedlowa w Jeninie, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-03-25 14:57:56 edycja dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działce nr 8/10 obręb 5 Jenin ul. Osiedlowa w Jeninie, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2020-03-25 14:57:25 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 16 grudnia 2019 r. do 23 lutego 2020 r. Marek Tusiński 2020-03-24 08:13:07 dodanie dokumentu