Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XIII.2020 z przebiegu XIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 24 lutego 2020r. Marek Tusiński 2020-03-24 08:10:21 edycja dokumentu
Protokół Nr XIII.2020 z przebiegu XIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 24 lutego 2020r. Marek Tusiński 2020-03-24 08:08:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 19.03.2020r. podające do publ. wiadomości I wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w roku 2020. Marek Tusiński 2020-03-19 11:46:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy Bogdaniec o dodatkowe pomieszczenia biurowe na działce nr 249 obręb 4 Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 w Bogdańcu. Marek Tusiński 2020-03-19 11:43:45 edycja dokumentu
Klauzule informacyjne Kamil Wiącek 2020-03-19 10:41:11 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-03-19 09:07:55 dodanie dokumentu
XIV Sesja Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-03-18 15:19:08 edycja dokumentu
XIV Sesja Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-03-18 15:13:13 dodanie dokumentu
Katarzyna Chorążyczewska Marek Tusiński 2020-03-17 12:51:26 dodanie dokumentu
System gospodarowania odpadami Agnieszka Waldon 2020-03-17 10:11:00 dodanie dokumentu
II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Bogdaniec Marek Tusiński 2020-03-17 09:31:36 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin Marek Tusiński 2020-03-17 09:28:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020r. zadań publicznych Marek Tusiński 2020-03-16 15:21:10 edycja dokumentu
Zarządzenie KS.120.7.2020 Marek Tusiński 2020-03-16 15:18:26 edycja dokumentu
Zarządzenie KS.120.8.2020 Marek Tusiński 2020-03-16 15:18:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie KS.120.7.2020 Marek Tusiński 2020-03-16 15:17:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr XIII.2020 w sprawie zwołania XIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Marek Tusiński 2020-03-16 11:20:46 dodanie dokumentu
Harmonogram Kamil Wiącek 2020-03-16 09:17:53 dodanie dokumentu
Deklaracje Kamil Wiącek 2020-03-16 08:56:13 dodanie dokumentu
Dane kontaktowe Kamil Wiącek 2020-03-16 08:14:23 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Kamil Wiącek 2020-03-13 13:00:17 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Kamil Wiącek 2020-03-13 12:58:52 edycja dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej w Chwałowicach na działkach nr 178, 177/1, 177/2, 188/2, 188/3 przez rów - dz. nr 198/1 oraz na działkach nr 125/1, 119/5, 119/4, 116/9, z włączeniem do dróg powiatowych na działkach 174/2, 188/5 i 179/3 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-03-12 11:44:41 edycja dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie z przebudową drogi gminnej w Chwałowicach na działkach nr 178, 177/1, 177/2, 188/2, 188/3 przez rów - dz. nr 198/1 oraz na działkach nr 125/1, 119/5, 119/4, 116/9, z włączeniem do dróg powiatowych na działkach 174/2, 188/5 i 179/3 obręb 13 Chwałowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2020-03-12 11:43:39 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowych mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Marek Tusiński 2020-03-11 18:22:13 edycja dokumentu
Protokół Nr XII.2019 z przebiegu XII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 16 grudnia 2019r. Marek Tusiński 2020-03-11 11:52:37 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 04 listopada 2019r. do 15 grudnia 2019r. Marek Tusiński 2020-03-11 11:50:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 132 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 132 w km 36+835 w m. Łupowo Agnieszka Waldon 2020-03-11 09:56:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice - Roszkowice. Agnieszka Waldon 2020-03-11 09:54:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice - Roszkowice. Agnieszka Waldon 2020-03-11 09:52:45 usunięcie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice - Roszkowice. Kamil Wiącek 2020-03-11 09:52:09 edycja dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi Gminnej w części oznaczonej nr 000417F Chwałowice - Roszkowice. Agnieszka Waldon 2020-03-11 09:48:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV - inwestycja na działce nr 8/10 obręb 5 Jenin ul. Osiedlowa w Jeninie, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2020-03-10 12:53:58 edycja dokumentu
III Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Marek Tusiński 2020-03-10 12:50:58 edycja dokumentu
Interpretacja Indywidualna z dnia 3 marca 2020r. Marek Tusiński 2020-03-10 12:32:52 edycja dokumentu
Interpretacja Indywidualna z dnia 3 marca 2020r. Marek Tusiński 2020-03-10 12:32:01 dodanie dokumentu
Interpretacje Indywidualne (zakładka menu) Marek Tusiński 2020-03-10 12:30:15 dodanie pozycji menu
III Przetarg w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Bogdaniec - autobusy: Autosan i Jelcz Marek Tusiński 2020-03-09 16:21:40 edycja dokumentu
BR.0050.74.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2020-03-09 11:34:22 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowych mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Marek Tusiński 2020-03-04 13:50:10 dodanie dokumentu