Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Centrum aktywnego mieszkańca" wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 149/4 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-01-12 14:36:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działkach nr 33/1 i 33/19 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego w Łupowie, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-01-12 14:34:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2021-01-12 12:52:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 176 i 177 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2021-01-12 12:50:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr XX. 2020 z przebiegu XX Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 października 2020r. Marek Tusiński 2021-01-11 13:23:52 edycja dokumentu
Protokół Nr XXI. 2020 z przebiegu XXI Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 listopada 2020r. Marek Tusiński 2021-01-11 13:23:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr XX. 2020 z przebiegu XX Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 października 2020r. Marek Tusiński 2021-01-11 13:18:53 dodanie dokumentu
Budowa Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu Kamil Wiącek 2021-01-08 13:27:36 edycja dokumentu
Monika Mirosława Wilk-Kang Kamil Wiącek 2021-01-08 11:23:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo - inwestycja na działce nr 57/2 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego 73 Łupowie, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-01-05 11:44:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo i Wieprzyce Kamil Wiącek 2020-12-30 12:13:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku muzeum na działce nr 72/4 obręb 4 Bogdaniec, ul. Leśna 37 w Bogdańcu Marek Tusiński 2020-12-30 09:32:05 edycja dokumentu
Budowa Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu Marek Tusiński 2020-12-29 14:14:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII.173.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2020-12-29 13:42:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.172.2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2021r. Marek Tusiński 2020-12-29 13:36:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.171.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2020-12-29 13:31:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.42.2020 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Bogdaniec. Marek Tusiński 2020-12-29 13:25:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.120.2020 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2020-12-29 12:36:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.119.2020 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją gminną oraz sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej na terenie Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2020-12-29 12:34:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.178.2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogdaniec na rok 2021 Marek Tusiński 2020-12-23 13:47:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.177.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 Marek Tusiński 2020-12-23 13:44:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.176.2020 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bogdaniec na rok 2021 Marek Tusiński 2020-12-23 13:42:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.175.2020 w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bogdaniec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogdaniec oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich. Marek Tusiński 2020-12-23 13:39:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.174.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Marek Tusiński 2020-12-23 13:33:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.173.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2020-12-23 13:30:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.172.2020 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2021r. Marek Tusiński 2020-12-23 13:28:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.171.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2020-12-23 13:24:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII.170.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo i Wieprzyce Marek Tusiński 2020-12-23 13:23:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII.170.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Łupowo i Wieprzyce Marek Tusiński 2020-12-23 13:20:42 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w związku z realizacja zadania pn.: "Budowa Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu". Marek Tusiński 2020-12-23 11:42:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Marek Tusiński 2020-12-23 11:29:29 dodanie dokumentu
Budowa Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu Marek Tusiński 2020-12-22 11:35:02 edycja dokumentu
Budowa Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu Marek Tusiński 2020-12-22 11:33:29 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku muzeum na działce nr 72/4 obręb 4 Bogdaniec, ul. Leśna 37 w Bogdańcu Marek Tusiński 2020-12-22 11:06:49 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku "Centrum aktywnego mieszkańca" wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 149/4 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gm. Bogdaniec. Marek Tusiński 2020-12-22 11:05:34 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie instalacji gazowej do budynku muzeum na działce nr 72/4 obręb 4 Bogdaniec, ul. Leśna 37 w Bogdańcu Marek Tusiński 2020-12-22 11:03:36 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działkach nr 33/1 i 33/19 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego w Łupowie, gm. Bogdaniec Marek Tusiński 2020-12-22 10:42:41 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Pomp Łupowo w ramach zadania pn: "Modernizacja SP Łupowo" - inwestycja na działkach nr 33/1 i 33/19 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego w Łupowie, gm. Bogdaniec Marek Tusiński 2020-12-22 10:41:28 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo - inwestycja na działce nr 57/2 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego 73 Łupowie, gm. Bogdaniec Marek Tusiński 2020-12-22 10:35:47 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie podestów obsługowych instalacji oddechowej zbiorników przecieków I i II nitki w SZ-3 Łupowo - inwestycja na działce nr 57/2 obręb 3 Łupowo ul. Słowackiego 73 Łupowie, gm. Bogdaniec Marek Tusiński 2020-12-22 10:22:10 edycja dokumentu