Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LIII.425.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2024-03-04 11:35:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.424.2024 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2024r. Marek Tusiński 2024-03-04 11:09:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.423.2024 w sprawie zaopiniowania projektu Audytu Krajobrazowego Województwa Lubuskiego Marek Tusiński 2024-03-04 11:07:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.422.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice - Racław" Marek Tusiński 2024-03-04 11:04:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.421.2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Lubno - Stanowice Marek Tusiński 2024-03-04 11:02:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.420.2024 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2025 Marek Tusiński 2024-03-04 10:59:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.419.2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2024-2028. Marek Tusiński 2024-03-04 10:56:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.417.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bogdaniec na lata 2022-2028 za rok 2023. Marek Tusiński 2024-03-04 10:53:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII.418.2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024r. Marek Tusiński 2024-03-04 10:52:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.417.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bogdaniec na lata 2022-2028 za rok 2023. Marek Tusiński 2024-03-04 10:18:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.416.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 Marek Tusiński 2024-03-04 10:16:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII.415.2024 w sprawie przystąpienia Gminy Bogdaniec do realizacji Programu "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Marek Tusiński 2024-03-04 10:13:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII.415.2024 w sprawie przystąpienia Gminy Bogdaniec do realizacji Programu "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Marek Tusiński 2024-03-04 10:12:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII.415.2024 w sprawie przystąpienia Gminy Bogdaniec do realizacji Programu "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2024 Marek Tusiński 2024-03-04 10:11:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.381.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Tusiński 2024-02-29 08:15:55 dodanie dokumentu
Interpelacja dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 132 w m. Łupowo. Marek Tusiński 2024-02-29 08:11:45 edycja dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał 2023r. Marek Tusiński 2024-02-28 14:33:52 dodanie dokumentu
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Marek Tusiński 2024-02-27 15:45:42 dodanie dokumentu
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Marek Tusiński 2024-02-27 15:45:13 usunięcie dokumentu
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Marek Tusiński 2024-02-27 10:39:51 dodanie dokumentu
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Marek Tusiński 2024-02-27 10:37:50 usunięcie dokumentu
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Marek Tusiński 2024-02-27 07:39:47 dodanie dokumentu
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Marek Tusiński 2024-02-27 07:38:51 usunięcie dokumentu
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach. Kamil Wiącek 2024-02-26 21:32:43 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2024-02-26 11:26:56 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE NR 243/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Kamil Wiącek 2024-02-24 01:09:16 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 197/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu Kamil Wiącek 2024-02-24 01:08:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze wniosków na dotację do wymiany źródeł ciepła. Kamil Wiącek 2024-02-23 13:54:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze wniosków na dotację do wymiany źródeł ciepła. Kamil Wiącek 2024-02-23 13:53:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid.: 118/1, 119/16 i 119/10, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2024-02-23 09:25:43 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji Kamil Wiącek 2024-02-23 09:04:28 dodanie dokumentu
Interpelacja dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 132 w m. Łupowo. Marek Tusiński 2024-02-22 13:19:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 183/1, 182, 123, 183/3 i 181 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-02-22 10:16:22 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie działań zmierzających do wykonania remontu nawierzchni wału przeciwpowodziowego poprzez położenie nakładki asfaltowej. Marek Tusiński 2024-02-22 10:14:49 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie działań zmierzających do wykonania naprawy drogi gminnej numer G. 000 413 F Marek Tusiński 2024-02-22 10:13:18 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie podjęcia działań w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr P 1393 F z Wieprzyc do Chwałowic Marek Tusiński 2024-02-22 10:11:15 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2024-02-21 11:45:13 edycja dokumentu
Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-02-21 11:27:51 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-02-20 14:11:29 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-02-20 14:11:23 dodanie dokumentu