Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr BR.0050.292.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Bogdaniec w sprawie statutu sołectwa: Bogdaniec, Chwałowice, Gostkowice, Jasiniec, Jenin, Jeniniec, Jeninek, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice, Stanowice, Wieprzyce, Włostów Marek Tusiński 2023-03-15 13:15:06 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie przedłużenia chodnika wzdłuż drogi nr 1394F Kamil Wiącek 2023-03-15 08:20:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami sieci SN-15kV i nn-0,4 kV wraz z urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą sieci na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5 i 107/4 położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2023-03-15 08:18:46 dodanie dokumentu
Przebudowa obiektów użyteczności publicznej Kamil Wiącek 2023-03-14 21:28:38 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-14 11:32:55 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-14 11:31:59 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-14 11:31:06 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-14 11:30:15 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-03-14 11:28:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XLIV.2023 w sprawie zwołania XLV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2023-03-14 11:07:52 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie podjęcia działań w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr P 1393 F z Wieprzyc do Chwałowic. Marek Tusiński 2023-03-13 10:54:59 edycja dokumentu
MPZ Parku Kulturowego "Dolina Trzech Młynów" w Bogdańcu. Kamil Wiącek 2023-03-13 10:32:16 edycja dokumentu
MPZ Parku Kulturowego "Dolina Trzech Młynów" w Bogdańcu. Kamil Wiącek 2023-03-13 10:14:34 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2023-03-13 10:13:36 usunięcie dokumentu
Dane przestrzenne MPZP i SUiKZP (zakładka menu) Kamil Wiącek 2023-03-13 10:13:20 edycja pozycji menu
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWAŁA NR XXIX.182.2014 RADY GMINY BOGDANIEC Z DNIA 14maja 2014r. Kamil Wiącek 2023-03-13 10:12:44 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2023-03-13 10:12:20 dodanie dokumentu
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UCHWAŁA NR XXIX.182.2014 RADY GMINY BOGDANIEC Z DNIA 14maja 2014r. Kamil Wiącek 2023-03-13 10:09:12 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-03-10 12:46:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Chwałowice o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 136/1 obręb Chwałowice, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-03-09 10:24:17 edycja dokumentu
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez przebudowę dróg gminnych - etap II Marek Tusiński 2023-03-08 15:18:10 edycja dokumentu
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez przebudowę dróg gminnych - etap II Marek Tusiński 2023-03-08 15:17:37 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 Marek Tusiński 2023-03-08 08:56:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 393/5, 91/7 i 91/4, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2023-03-07 14:19:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo - stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś" - stanowisko słupowe L-143/16 w miejscowościach Łupowo oraz Wieprzyce, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, w ramach inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego", na działkach oznaczonych numerami ewid.: 57/1 i 46/2, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2023-03-07 14:17:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo - stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś" - stanowisko słupowe L-143/16 w miejscowościach Łupowo oraz Wieprzyce, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, w ramach inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego", na działkach oznaczonych numerami ewid.: 57/1 i 46/2, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2023-03-07 14:16:10 dodanie dokumentu
Mirosława Gubar Marek Tusiński 2023-03-07 09:44:10 dodanie dokumentu
Mirosława Gubar Marek Tusiński 2023-03-07 09:42:21 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie ustawienia znaku drogowego przy ulicy Akacjowej w Jeninie Marek Tusiński 2023-03-01 15:18:47 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie poprawienia nawierzchni ulic Granicznej i Dobrej w Jeninie Marek Tusiński 2023-03-01 15:18:08 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie ustawienia znaku drogowego przy ulicy Akacjowej w Jeninie Marek Tusiński 2023-03-01 15:16:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Jeniniec". Marek Tusiński 2023-03-01 08:21:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.300.2023 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Marek Tusiński 2023-02-28 10:01:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.299.2023 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Marek Tusiński 2023-02-28 09:59:32 dodanie dokumentu
Przebudowa obiektów użyteczności publicznej Kamil Wiącek 2023-02-27 19:56:16 dodanie dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał 2022r. Marek Tusiński 2023-02-27 09:36:26 edycja dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał 2022r. Marek Tusiński 2023-02-27 09:36:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 225/6, 231/8 i 231/22 położonych w Bogdańcu, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2023-02-23 11:25:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.286.2023 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Marek Tusiński 2023-02-23 11:07:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 121,36 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 8/2, 11/7, 11/8, 143, 82/1 obręb Jasiniec gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-02-23 08:27:24 dodanie dokumentu