Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Interpelacja w sprawie stanu technicznego szatni dla dzieci, zlokalizowanej przy sali od zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Jeninie Marek Tusiński 2023-02-13 14:57:28 edycja dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.296.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2023 roku Marek Tusiński 2023-02-13 12:26:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 13 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanej etapowo lub w całości na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 18 i 19 w obrębie Stanowice, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-02-13 09:11:11 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie remontu drogi w miejscowości Motylewo Kamil Wiącek 2023-02-13 08:40:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty i systemu informacji oświatowej. Kamil Wiącek 2023-02-10 11:43:18 edycja dokumentu
II wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2023 Patrycja Turecka-Maciak 2023-02-08 15:23:48 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie przedłużenia chodnika wzdłuż drogi nr 1394F Marek Tusiński 2023-02-08 09:07:53 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie stanu technicznego szatni dla dzieci, zlokalizowanej przy sali od zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Jeninie Marek Tusiński 2023-02-08 09:05:32 usunięcie dokumentu
Interpelacja w sprawie stanu technicznego szatni dla dzieci, zlokalizowanej przy sali od zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Jeninie Marek Tusiński 2023-02-08 09:03:18 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie przedłużenia chodnika wzdłuż drogi nr 1394F Marek Tusiński 2023-02-08 09:01:55 usunięcie dokumentu
Interpelacja w sprawie przedłużenia chodnika wzdłuż drogi nr 1394F Marek Tusiński 2023-02-07 14:43:41 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie stanu technicznego szatni dla dzieci, zlokalizowanej przy sali od zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Jeninie Marek Tusiński 2023-02-07 14:40:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 3 lutego 2023r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Wykonanie projektu budowlanego wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz budowę i oddanie do użytkowania gazociągu w/c Witnica - Gorzów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w miejscowościach Bogdaniec i Witnica". Agnieszka Waldon 2023-02-07 12:02:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.338.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-02-06 12:19:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.337.2023 w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Bogdańcu Marek Tusiński 2023-02-06 12:19:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.336.2023 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego na rzecz najemcy Marek Tusiński 2023-02-06 12:18:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.335.2023 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2024 Marek Tusiński 2023-02-06 12:16:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.335.2023 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2024 Marek Tusiński 2023-02-06 12:16:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.334.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2023-2028 Marek Tusiński 2023-02-06 12:15:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.333.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 rok. Marek Tusiński 2023-02-06 12:09:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.332.2023 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1416F w miejscowości Stanowice Marek Tusiński 2023-02-06 12:08:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.331.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Marek Tusiński 2023-02-06 12:07:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.330.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marek Tusiński 2023-02-06 12:06:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.329.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marek Tusiński 2023-02-06 12:01:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.328.2023 w sprawie przystąpienia Gminy Bogdaniec do realizacji Programu "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2023 Marek Tusiński 2023-02-06 11:55:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.327.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2023-02-06 11:54:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.338.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-02-06 11:28:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.337.2023 w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Przedszkola Publicznego w Bogdańcu Marek Tusiński 2023-02-06 11:26:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.336.2023 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego na rzecz najemcy Marek Tusiński 2023-02-06 11:21:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.335.2023 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2024 Marek Tusiński 2023-02-06 11:16:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.334.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2023-2028 Marek Tusiński 2023-02-06 11:14:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.333.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 rok. Marek Tusiński 2023-02-06 11:12:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.332.2023 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1416F w miejscowości Stanowice Marek Tusiński 2023-02-06 11:09:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.331.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Marek Tusiński 2023-02-06 11:07:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.330.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marek Tusiński 2023-02-06 11:01:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.330.2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marek Tusiński 2023-02-06 11:00:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.328.2023 w sprawie przystąpienia Gminy Bogdaniec do realizacji Programu "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2023 Marek Tusiński 2023-02-06 10:56:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.329.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marek Tusiński 2023-02-06 10:56:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIV.329.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Marek Tusiński 2023-02-06 10:55:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV.328.2023 w sprawie przystąpienia Gminy Bogdaniec do realizacji Programu "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2023 Marek Tusiński 2023-02-06 10:53:16 dodanie dokumentu