Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 lutego 2023 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 507, 52/6, 52/5, 52/7, 49/35, 53/12 i 49/31, położonych we wsi Jenin, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2023-02-01 10:20:39 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1 lutego 2023 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 215 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2023-02-01 10:18:21 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 31 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE na działkach oznaczonych numerami ewid.: 176 i 217/10 położonych w Motylewie, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2023-02-01 10:14:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Chwałowice o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 136/1 obręb Chwałowice, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-02-01 09:46:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty i systemu informacji oświatowej. Marek Tusiński 2023-02-01 09:22:09 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie remontu drogi w miejscowości Motylewo Marek Tusiński 2023-02-01 07:54:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr KS 120.5.2023 z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji do przeprowadzenia procedury naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty i systemu informacji oświatowej w Referacie Oświaty w Urzędzie Gminy Bogdaniec . Marek Tusiński 2023-01-31 12:27:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty i systemu informacji oświatowej. Marek Tusiński 2023-01-31 12:24:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.289.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2023-01-31 08:26:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.288.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec na rok 2023, ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Marek Tusiński 2023-01-31 08:20:19 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie działań zmierzających do wykonania naprawy drogi gminnej numer G. 000413 F Marek Tusiński 2023-01-30 12:45:08 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie dot. ustawienia na ul. Lipowej w Łupowie/Jeninie - droga powiatowa nr 1394F , znaków drogowych. Marek Tusiński 2023-01-30 12:43:23 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa osiedla dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczną na działkach o nr ew. 118, 117/1, 117/2 obręb Jenin, gmina Bogdaniec" Agnieszka Waldon 2023-01-27 12:08:44 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa osiedla dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczną na działkach o nr ew. 118, 117/1, 117/2 obręb Jenin, gmina Bogdaniec" Agnieszka Waldon 2023-01-27 12:06:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Bogdaniec w 2023 roku Marek Tusiński 2023-01-26 13:24:37 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XLIII.2023 w sprawie zwołania XLIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2023-01-26 09:18:42 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-01-26 09:16:22 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLIV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2023-01-26 09:15:21 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25 stycznia 2023 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy Bogdaniec o dodatkowe pomieszczenia biurowe na działce nr 249 obręb 4 Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 w Bogdańcu. Marek Tusiński 2023-01-25 12:51:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.283.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 02 stycznia 2023 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Marek Tusiński 2023-01-24 14:51:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.282.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Marek Tusiński 2023-01-24 14:46:47 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie podjęcia działań w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr P 1393 F z Wieprzyc do Chwałowic. Kamil Wiącek 2023-01-24 14:07:25 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie wybudowania parkingu przy Kościele Parafialnym w Jeninie. Kamil Wiącek 2023-01-24 14:06:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2023 rok udzielonej dla niepublicznego przedszkola oraz stanowiącą podstawę do rozliczania obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2023-01-23 15:34:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.2.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie: udzielenia dotacji na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Bogdaniec w zakresie wspierania rozwoju sportu Marek Tusiński 2023-01-23 09:29:52 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie dot. ustawienia na ul. Lipowej w Łupowie/Jeninie - droga powiatowa nr 1394F , znaków drogowych. Kamil Wiącek 2023-01-19 15:11:23 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-01-19 13:55:09 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-01-19 13:55:02 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-01-19 13:54:50 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-01-19 13:54:43 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-01-19 13:54:32 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-01-19 13:53:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręby Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-01-19 13:53:00 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE z dnia 19.01.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec - obręb Stanowice, Racław i Łupowo Kamil Wiącek 2023-01-19 13:51:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIV.2022 Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2023-01-18 15:27:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIII.2022 Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2023-01-18 15:25:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXII.2022 Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2023-01-18 15:24:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIV.2022 z posiedzenia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2023-01-18 15:20:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIII.2022 z posiedzenia komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2023-01-18 15:18:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXII.2022 z posiedzenia komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2023-01-18 15:16:49 dodanie dokumentu