Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr BR.0050.132.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego
2 Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży
3 ZARZĄDZENIE NR BR.0050.134.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 13 kwietnia 2021 r. ZARZĄDZENIE NR BR.0050.134.2021 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru podmiotów, które otrzymają dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Bogdaniec w 2021 roku oraz określenia jej wysokości
4 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego zawiadamiające o wydaniu w dniu 08.04.2021 r .decyzji nr 4/2021 ( IB-I.747.1.2021JRaj ) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap IV".
5 Protokół Nr XXIII. 2020 z przebiegu XXIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 15 lutego 2021r.
6 Zarządzenie nr BR.0050.133.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
7 Zarządzenie nr KS.120.15.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Bogdaniec
8 [wprowadź właściwy tytuł dokumentu]
9 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec 2020
10 Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska