Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 19 lipca 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec zarządzonych na dzień 22 sierpnia 2021 r. Kamil Wiącek 2021-07-23 11:59:52 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 19 lipca 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec zarządzonych na dzień 22 sierpnia 2021 r. Kamil Wiącek 2021-07-23 11:59:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-07-22 09:08:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Zarządu Powiatu z dnia 13.07.2021 r.znak: OŚ.272.2.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" oraz projektu "prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2021-2014 z perspektywą do roku 2028" Kamil Wiącek 2021-07-20 15:21:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 19 lipca 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Bogdaniec bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 Kamil Wiącek 2021-07-20 08:52:07 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 19 lipca 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Bogdaniec bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 Kamil Wiącek 2021-07-20 08:52:01 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. Marek Tusiński 2021-07-14 11:04:40 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. Marek Tusiński 2021-07-14 11:03:25 usunięcie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. Marek Tusiński 2021-07-14 11:02:12 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. Marek Tusiński 2021-07-14 11:02:00 usunięcie załacznika
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu z dnia 13 lipca 2021 o miejscu, dniach i godzinach dyżurów. Marek Tusiński 2021-07-14 10:33:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6/3 obręb Chwałowice Marek Tusiński 2021-07-13 13:40:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu farm fotowoltaicznych JENIN o łącznej mocy do 7 MW (moc jednostkowa do 1 MW), zlokalizowanych w miejscowości Jenin, gm. Bogdaniec wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na części lub budowania w całości " Marek Tusiński 2021-07-13 12:04:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 326 w miejscowości Jenin, gm. Bogdaniec Marek Tusiński 2021-07-13 11:57:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.150.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2021r. Marek Tusiński 2021-07-13 11:41:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.148.1.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2021-07-13 11:35:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bo3 (bez słupa Bo3 - od granicy działki nr 118/4 obręb Racław) do słupa Bo13 (bez słupa Bo13 - do granicy działki nr 152/6 obręb Racław), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska" . Marek Tusiński 2021-07-13 10:48:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Lu6 (bez słupa Lu6 - od granicy działki nr 296 obręb Lubno) do słupa Bo3 (do granicy działki nr 117/2 obręb Racław) oraz od słupa Bo13 (od granicy działki nr 411 obręb Łupowo) do słupa Bo16 (do granicy działki nr 34 obręb Wieprzyce), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska". Marek Tusiński 2021-07-13 10:44:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Lu6 (bez słupa Lu6 - od granicy działki nr 296 obręb Lubno) do słupa Bo3 (do granicy działki nr 117/2 obręb Racław) oraz od słupa Bo13 (od granicy działki nr 411 obręb Łupowo) do słupa Bo16 (do granicy działki nr 34 obręb Wieprzyce), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska". Marek Tusiński 2021-07-13 10:43:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Lu6 (bez słupa Lu6 - od granicy działki nr 296 obręb Lubno) do słupa Bo3 (do granicy działki nr 117/2 obręb Racław) oraz od słupa Bo13 (od granicy działki nr 411 obręb Łupowo) do słupa Bo16 (do granicy działki nr 34 obręb Wieprzyce), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska". Marek Tusiński 2021-07-13 10:32:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bo3 (bez słupa Bo3 - od granicy działki nr 118/4 obręb Racław) do słupa Bo13 (bez słupa Bo13 - do granicy działki nr 152/6 obręb Racław), w ramach inwestycji pn.: "Budowa linii 400 kV relacji Baczyna - Plewiska" . Marek Tusiński 2021-07-13 10:23:44 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 21/2021 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu Marek Tusiński 2021-07-12 08:21:39 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-07-08 12:24:53 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-07-07 09:29:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.149.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Bogdaniec a osobą fizyczną Patrycja Turecka-Maciak 2021-07-06 13:48:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.149.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Bogdaniec a osobą fizyczną Patrycja Turecka-Maciak 2021-07-06 13:48:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.149.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Bogdaniec a osobą fizyczną Patrycja Turecka-Maciak 2021-07-06 13:47:44 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Bogdaniec, Jenin i Łupowo Patrycja Turecka-Maciak 2021-07-06 13:43:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.149.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Bogdaniec a osobą fizyczną Patrycja Turecka-Maciak 2021-07-06 13:41:32 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr BR.0050.149.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Bogdaniec a osobą fizyczną Patrycja Turecka-Maciak 2021-07-06 13:40:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXV.2021 z przebiegu XXV Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 24 maja 2021r. w zdalnym trybie obradowania Marek Tusiński 2021-07-06 09:14:27 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 29 marca do 23 maja 2021r. Marek Tusiński 2021-07-06 09:05:55 edycja dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 29 marca do 23 maja 2021r. Marek Tusiński 2021-07-06 09:04:50 dodanie dokumentu
Raport o stanie gminy 2020 Marek Tusiński 2021-07-06 09:00:33 dodanie dokumentu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Marek Tusiński 2021-07-06 08:56:15 edycja dokumentu
Uchwała nr XXVI.208.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Tusiński 2021-07-05 10:59:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI.207.2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów Marek Tusiński 2021-07-05 10:55:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI.206.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022 Marek Tusiński 2021-07-05 10:52:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI.205.2021 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-07-05 10:50:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVI.204.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2021-07-05 10:48:25 dodanie dokumentu