Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr petycji

 

Nr petycji Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Tematyka petycji/skan Sposób załatwienia/skan
SG.152.2.2019 27.11.2019r.
Rada Rodziców w składzie: Katarzyna Makoś
Monika Rusiecka
Marta Sprengel-Pieczyńska
Marta Boduch.
Do petycji załączono kserokopię 22 kart zawierających wykaz 242 osób popierających petycję. Wykaz nie zawiera oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na ujawnienie ich danych osobowych na stronie internetowej adresata petycji - art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870)                                                    
Petycja w sprawie planu zamknięcia Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie                           Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji                                     
BR.152.2.2019 27.11.2019r.
Rada Rodziców w składzie: Katarzyna Makoś
Monika Rusiecka
Marta Sprengel-Pieczyńska
Marta Boduch.
Petycja w sprawie planu zamknięcia Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie

Przewodnicząca Rady Gminy Bogdaniec zgodnie z par.122 l ust.1 Statutu Gminy Bogdaniec przekazała Komisji Skarg Wniosków i Petycji petycję w sprawie planu zamknięcia Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie celem zajęcia stanowiska w sprawie sposobu załatwienia petycji.

Uchwała NR XIII.101.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej planu zamknięcia Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie

BR.152.1.2020 21.03.2020r. Koalicja Polska Wolna od 5G Petycja do gmin ws.ochrony zdrowia przed elektroskażeniami

Odpowiedź na petycję

 

ZK.1431.1.2020 MK 19.08.2020r. Osoba Prawna Szulc-Efekt sp.z o.o. Petycja w sprawie płynów do dezynfekcji Odpowiedź na petycję
BR.152.2.2020 10.12.2020r. Arkadiusz Rakoczy Petycja dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Odpowiedź na petycję
BR.152.3.2020 13.12.2020r. Piotr Sterkowski Petycja dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Odpowiedź na petycję
BR.152.1.2021 18.01.2021r. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Petycja dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uzupełnienie petycji

Odpowiedź na petycję

Uchwała Nr XXIII.188.2021

BR.152.2.2021 18.01.2021r. Krzysztof Kukliński Petycja dot. pakietu profilaktycznego Wycofanie petycji
RIT.7234.1.7.2021.JG 17.02.2021r.

Małgorzata Ściślicka

Krzysztof Ściślicki

Petycja dot. remontu drogi Odpowiedź na petycję
BR.152.4.2021 26,02.2021r. Teresa Garland Petycja dot.opinii ws przeprowadzenia Referendum Ludowego. Uchwała nr XXV.176.2021
BR.152.5.2021 03,03.2021r. Tymczasowa Rada Stanu NP SKK Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK

Uchwała nr XXV.177.2021

RIT.7234.33.2021.MT 05.07.2021r. Katarzyna i Tomasz Hałaczkiewicz Petycja o zamontowanie na ul.Szkolnej progów zwalniających. Odpowiedź na petycję
RIT.7234.58.2021.MT 02.09.2021r. Do petycji załączono wykaz 99 osób popierających petycję. Wykaz nie zawiera oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na ujawnienie ich danych osobowych na stronie internetowej adresata petycji - art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) Petycja w sprawie ograniczenia hałasu i drgań gruntu spowodowanych ruchem drogowym na brukowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 132(ul.Gorzowska w Jeninie) Odpowiedź na petycję
RIT.7234.67.2021.MT 24,09,2021r. Petycja zawiera dane 12 osób popierających petycję. Wykaz nie zawiera oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na ujawnienie ich danych osobowych na stronie internetowej adresata petycji - art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) Petycja w sprawie przebudowy ul.Wojska Polskiego w Jeninie Odpowiedź na petycję
SG.152.4.2021.JD 08.11.2021r. Petycja nie zawiera oświadczenia osoby wnoszącej petycję o wyrażeniu zgody na ujawnienie jej danych osobowych na stronie internetowej adresata petycji - art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) Petycja w sprawie zarezerwowania środków na działania dot. ochrony zasobów wody w gminie w budżecie na 2022 rok. Odpowiedź na petycję
RIT.6225.1.2022.AW 24,09,2021r. Cech Zdunów Polskich Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza Odpowiedź na petycję
RIT.7013.5.2022.MM 15.06.2022r.

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja - Wnosimy aby Kierownik JST wraz z Pracownikiem  odpowiedzialnym za zakres kompetencji i zadań uregulowany w Ustawie  z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724. 29.04.2021) zaplanowali uzyskanie listy rolników posiadających prawo własności do nieruchomości miejscowo właściwych dla terenu Gminy - Osób fizycznych - zainteresowanych przekazaniem części swojej nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych.  Odpowiedź na petycję
RIT.6236.I.1.2022.AW 08.07.2022r.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

ul. Puławska 72 lok. 1

02-603 Warszawa

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1,04-051 Warszawa

Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP -  infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) Odpowiedź na petycję
BR.152.1.2022 17.08.2022r. Patryk Janusz Król Petycja dotycząca powołania Młodzieżowej Rady Gminy Odpowiedź na petycję
BR.152.2.2022 17.08.2022r. Teresa Garland Petycja ws utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony. Odpowiedź na petycję
SG.152.2.2022.JD 24.10.2022r.

Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja dot.środków zapobiegawczych przed ewentualną kolejną falą pandemii. Odpowiedź na petycję
SG.152.1.2023.JD 27.03.2023r.

Teresa Garland – Prezydent Elektorski RP 

skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a,

32-050 SKAWINA

Petycja do tutejszej gminy o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo

Odpowiedź na petycję
SG.152.2.2023.JD 07.09.2023r.

Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja dot.zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach, Odpowiedź na petycję
SG.152.3.2023.JD 07.09.2023r. Petycja nie zawiera oświadczenia osoby wnoszącej petycję o wyrażeniu zgody na ujawnienie jej danych osobowych na stronie internetowej adresata petycji - art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870) Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej Odpowiedź na petycję
PW.152.1.2023.ED 27.09.2023r.

Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych

ul.Główna 7

66-439 Rudnica

Petycja dot. finansowania działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich i seniorskich grup nieformalnych. Odpowiedź na petycję
SG.152.4.2023.JD 27.10.2023r.

Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc                         ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Petycja dot.automatyzacji procesów w administracji samorządowej Odpowiedź na petycję
SG.152.5.2023.JD 22.11.2023r.

Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Petycja dot.sposobu dokonywania płatności w Urzędach Odpowiedź na petycję
SG.152.6.2023.JD 01.12.2023r.

Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Petycja dot.podnoszenia kwalifikacji i szkolenia w
obszarze związanym z podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa
Odpowiedź na petycję
SG.152.1.2024.JD 08.01.2024r.

Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Petycja dot.podnoszenie kwalifikacji urzędników w zakresie kształtowania
świadomości lokalnych wyborców .
Odpowiedź na petycję
PK.152.1.2024.MT 19.02.2024r.

Szulc-Efekt sp. z o. o. Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Petycja dot.Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy Odpowiedź na petycję
SG.152.2.2024.JD 23.05.2024r.

Szulc - Euphenics.com p.Spółka Akcyjna Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Petycja dot.zagadnień związanych z finansowaniem szkoleń pracowników Odpowiedź na petycję
RIT.152.1.2024.AW 05.06.2024r.

Szulc - Euphenics.com p.Spółka Akcyjna Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Petycja dot.przydomowych oczyszczalni ścieków  
SG.152.3.2024.JD 04.07.2024r.

Szulc - Euphenics.com p.Spółka Akcyjna Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Petycja dot.wydatkowania środków na cele dot. szkoleń i podnoszenia kwalifikacji urzędników. Odpowiedź na petycję
         

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 11-02-2020 09:47:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamil Wiącek 11-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Kamil Wiącek 15-07-2024 13:38:54