Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Mapa serwisu

Gmina Bogdaniec

|--- Dane

|--- Kontakt

|--- Ludność Gminy

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Sołectwa

|--- Raport o stanie Gminy

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

Urząd Gminy Bogdaniec

|--- Jak załatwić sprawę

      |--- Stanowisko ds. obronnych, przeciwpowodziowych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

      |--- Stanowisko ds. kadr i prowadzenia sekretariatu

      |--- Stanowisko ds. obsługi rady i informacji niejawnych

      |--- Stanowisko ds. pomocy materialnej dla uczniów i współpracy z organizacjami pozarządowymi

      |--- Urząd Stanu Cywilnego

      |--- Referat Finansowy i Budżetu

      |--- Referat Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

|--- Wójt

|--- Statut

|--- Struktura organizacyjna

|--- Regulaminy

|--- Ewidencje, rejestry i archiwa prowadzone w Urzędzie Gminy Bogdaniec

      |--- Rejestr informacji o środowisku

            |--- 2019

|--- Rejestr instytucji kultury

Wójt Gminy Bogdaniec

|--- Ogłoszenia

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

|--- Obwieszczenia

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Zarządzenia

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Informacje z działalności Wójta Gminy

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

Rada Gminy Bogdaniec

|--- Statut Gminy Bogdaniec

|--- Transmisje obrad Rady Gminy

|--- Portal Mieszkańca

|--- Radni

      |--- 2024-2029

      |--- 2018-2022

|--- Komisje

      |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |--- Skład osobowy komisji

      |--- Komisja Rewizyjna

            |--- Protokoły z posiedzeń

            |--- Skład osobowy Komisji

            |--- Plan pracy Komisji

                  |--- 2020

      |--- Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych

            |--- Protokoły z posiedzeń

                  |--- 2023

                  |--- 2022

                  |--- 2021

                  |--- 2020

                  |--- 2019

            |--- Skład osobowy Komisji

            |--- Plan pracy Komisji

                  |--- 2020

      |--- Komisja Socjalno-Komunalna

            |--- Protokoły z posiedzeń

                  |--- 2023

                  |--- 2022

                  |--- 2021

                  |--- 2020

                  |--- 2019

            |--- Skład osobowy Komisji

            |--- Plan pracy Komisji

                  |--- 2020

      |--- Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

            |--- Protokoły z posiedzeń

                  |--- 2023

                  |--- 2022

                  |--- 2021

                  |--- 2020

                  |--- 2019

            |--- Skład osobowy Komisji

            |--- Plan pracy Komisji

                  |--- 2020

|--- Dyżury

|--- Uchwały

      |--- 2024

            |--- II Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- I Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- LIV Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- LIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

      |--- 2023

            |--- LII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- LI Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- L Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XLIX Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XLVIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XLVII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XLVI Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XLV Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XLIV Sesja Rady Gminy Bogdaniec

      |--- 2022

            |--- XLIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XLII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XLI Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XL Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXXVIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXXVII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXXVI Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXXV Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXXIV Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXXIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXXI Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXXII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

      |--- 2021

            |--- XXX Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXIX Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXVIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXVII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXVI Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXV Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXIV Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

      |--- 2020

            |--- XXII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XXI Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XX Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XIX Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XVIII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XVII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

            |--- XVI Sesja Rady Gminy Bogdaniec

      |--- 2019

            |--- XII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

|--- Projekty uchwał

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

            |--- Projekty uchwał na XL Sesję Rady Gminy Bogdaniec

      |--- 2021

      |--- 2020

            |--- Projekty uchwał na XXII Sesję Rady Gminy Bogdaniec

            |--- Projekty uchwał na XXI Sesję Rady Gminy Bogdaniec

            |--- Projekty uchwał na XX Sesję Rady Gminy Bogdaniec

      |--- 2019

            |--- XII Sesja Rady Gminy Bogdaniec

|--- Zarządzenia Przewodniczącego Rady Gminy

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

|--- Protokoły z przebiegu sesji

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Imienne wykazy głosowań radnych

      |--- od 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Rejestr petycji

|--- Interpelacje i zapytania radnych

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2019

|--- Plan pracy Rady Gminy

      |--- 2020

|--- Postanowienia Komisarza Wyborczego

      |--- 2024

Finanse Gminy

|--- Budżet

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

|--- Sprawozdania z wykonania budżetu

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Uchwały RIO

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Podatki i opłaty lokalne

|--- Emisja obligacji Gminy Bogdaniec

|--- Fundusze sołeckie

|--- Interpretacje Indywidualne

      |--- 2020

Informacje

|--- Plan zamówień publicznych

|--- Zamówienia publiczne

|--- Postępowanie ofertowe

      |--- 2023

      |--- 2020

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

|--- Przetargi

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Ogłoszenia o pracę

      |--- Ogłoszenia o naborze na stanowiska

      |--- Ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy

|--- Stypendia i zasiłki szkolne

|--- Ochrona środowiska

      |--- Taryfa cen i stawek opłat MZK Sp. z o.o. w Witnicy

      |--- Gospodarka odpadami

|--- Informacje nieudostępnione

|--- Kontrole

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2020

|--- Wybory

      |--- 2024

            |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bogdaniec 2024

            |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

            |--- Wybory samorządowe 2024

      |--- 2023

            |--- Wybory uzupełniające na ławników

            |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

            |--- Wybór ławników

            |--- WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

      |--- 2021

            |--- Wybory uzupełniające 2021

      |--- 2020

            |--- Wybory Prezydenta RP

|--- Dostęp do informacji publicznych.

|--- Zbiorcze informacje o petycjach

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

|--- Koordynator d/s dostępności w Urzędzie Gminy Bogdaniec

      |--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

|--- Organizacje pozarządowe

      |--- 2024

      |--- 2023

Akty prawne

|--- Statut Gminy

|--- Dane przestrzenne MPZP i SUiKZP

      |--- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

      |--- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028

|--- Program Społeczno - Gospodarczy na lata 2019 - 2023

|--- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec

|--- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy

|--- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy

|--- Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych

|--- Decyzje o warunkach zabudowy

      |--- 2022

|--- Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Ochrona Danych Osobowych

|--- Klauzule informacyjne

|--- Inspektor Ochrony Danych Osobowych