Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr petycji Marek Tusiński 2024-02-26 11:26:56 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE NR 243/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Kamil Wiącek 2024-02-24 01:09:16 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 197/2024 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Bogdańcu Kamil Wiącek 2024-02-24 01:08:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze wniosków na dotację do wymiany źródeł ciepła. Kamil Wiącek 2024-02-23 13:54:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze wniosków na dotację do wymiany źródeł ciepła. Kamil Wiącek 2024-02-23 13:53:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid.: 118/1, 119/16 i 119/10, położonych we wsi Łupowo, obręb geodezyjny Łupowo, gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2024-02-23 09:25:43 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji Kamil Wiącek 2024-02-23 09:04:28 dodanie dokumentu
Interpelacja dot. poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze wojewódzkiej nr 132 w m. Łupowo. Marek Tusiński 2024-02-22 13:19:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 183/1, 182, 123, 183/3 i 181 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-02-22 10:16:22 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie działań zmierzających do wykonania remontu nawierzchni wału przeciwpowodziowego poprzez położenie nakładki asfaltowej. Marek Tusiński 2024-02-22 10:14:49 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie działań zmierzających do wykonania naprawy drogi gminnej numer G. 000 413 F Marek Tusiński 2024-02-22 10:13:18 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie podjęcia działań w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr P 1393 F z Wieprzyc do Chwałowic Marek Tusiński 2024-02-22 10:11:15 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2024-02-21 11:45:13 edycja dokumentu
Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-02-21 11:27:51 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-02-20 14:11:29 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bogdaniec Patrycja Turecka-Maciak 2024-02-20 14:11:23 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie podjęcia działań w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr P 1393 F z Wieprzyc do Chwałowic Marek Tusiński 2024-02-20 12:08:04 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie działań zmierzających do wykonania remontu nawierzchni wału przeciwpowodziowego poprzez położenie nakładki asfaltowej. Marek Tusiński 2024-02-20 12:04:11 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie działań zmierzających do wykonania naprawy drogi gminnej numer G. 000 413 F Marek Tusiński 2024-02-20 12:01:18 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Wiącek 2024-02-19 15:23:23 edycja dokumentu
Protokół Nr XLVIII.2023 z przebiegu XLVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-02-19 11:49:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII.2023 z przebiegu XLVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-02-19 11:45:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 1), służącej do ujmowania wód podziemnych w m. Jeniniec, dla potrzeb nawadniania boiska sportowego, zlokalizowanej na działce o nr 151/14 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-02-19 10:26:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.378.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024r. Marek Tusiński 2024-02-19 10:15:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.374.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2024r. Marek Tusiński 2024-02-19 10:13:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.364B.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2024-02-19 10:09:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.364A.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r. Marek Tusiński 2024-02-19 10:07:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR LII.2024 z dnia 19 lutego 2024r. w sprawie zwołania LIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad. Marek Tusiński 2024-02-19 10:03:53 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-02-19 09:57:27 edycja dokumentu
Projekty uchwał na LIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2024-02-19 09:46:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na rozbudowie boiska sportowego obejmującej budowę syste,u nawadniającego oraz wykonaniu urządzenia wodnego (studni wierconej nr 1), służącej do ujmowania wód podziemnych w m. Jeniniec, dla potrzeb nawadniania boiska sportowego, zlokalizowanej na działce o nr 151/14 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-02-16 11:19:11 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Marek Tusiński 2024-02-15 08:58:34 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Marek Tusiński 2024-02-15 08:55:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GOR3086A wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działce oznaczonej nr ewid. 86/2, położonej we wsi Krzyszczyna, obręb geodezyjny Krzyszczyna, gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2024-02-12 11:27:23 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie naprawy chodnika w Łupowie Marek Tusiński 2024-02-12 10:43:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzydziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 6/1 położonej w miejscowości Motylewo, obręb Bogdaniec gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-02-12 08:42:54 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie naprawienia nawierzchni ulic Polnej i Topolowej w Łupowie Marek Tusiński 2024-02-12 08:32:17 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie pilnego naprawienia nawierzchni ulic Granicznej i Dobrej w Jeninie Kamil Wiącek 2024-02-09 22:55:43 edycja dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2024 Patrycja Turecka-Maciak 2024-02-09 12:42:36 edycja dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2024 Patrycja Turecka-Maciak 2024-02-09 12:42:29 dodanie dokumentu