Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-09-20 14:10:01 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-09-20 13:55:50 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-09-19 08:34:54 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-09-19 08:30:46 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-09-19 08:29:19 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2023 r. Marek Tusiński 2023-09-18 15:58:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 września 2023 roku podające do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Marek Tusiński 2023-09-14 12:39:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 września 2023 roku podające do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Marek Tusiński 2023-09-14 12:37:23 dodanie dokumentu
Katarzyna Monika Michalak Marek Tusiński 2023-09-13 15:08:38 dodanie dokumentu
Elżbieta Zofia Dominikowska Marek Tusiński 2023-09-13 12:00:53 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie doprowadzenia chodnika oraz pasa ruchu drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Łupowo do właściwego stanu Marek Tusiński 2023-09-11 13:41:09 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Marek Tusiński 2023-09-11 11:21:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2024 Ewelina Denkowska-Michalak 2023-09-08 10:22:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2024 Ewelina Denkowska-Michalak 2023-09-08 10:03:01 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2024 Ewelina Denkowska-Michalak 2023-09-08 09:40:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 44/10, 55/6, 55/9, 130, 177, 179, 242, 244, 245/2, 246, 256 i 270 obręb geodezyjny Łupowo oraz numerami ewid.: 135/1, 135/2, 191, 192/2, 193 i 194 obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV wraz z kanalizacją telesterowniczą dla elektrowni fotowoltaicznej "Bogdaniec 90" zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 176/2 i 177/1 w miejscowości Lubczyno oraz na działce nr ewid. 6/2 w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Marek Tusiński 2023-09-06 14:09:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych numerami ewid.: 44/10, 55/6, 55/9, 130, 177, 179, 242, 244, 245/2, 246, 256 i 270 obręb geodezyjny Łupowo oraz numerami ewid.: 135/1, 135/2, 191, 192/2, 193 i 194 obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15kV wraz z kanalizacją telesterowniczą dla elektrowni fotowoltaicznej "Bogdaniec 90" zlokalizowanej na terenie działek nr ewid. 176/2 i 177/1 w miejscowości Lubczyno oraz na działce nr ewid. 6/2 w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą Marek Tusiński 2023-09-06 14:07:43 dodanie dokumentu
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC Ewelina Denkowska-Michalak 2023-09-05 13:28:40 edycja dokumentu
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC Marek Tusiński 2023-09-05 13:22:49 dodanie dokumentu
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC Marek Tusiński 2023-09-05 13:22:14 usunięcie dokumentu
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC Marek Tusiński 2023-09-05 13:21:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.343.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Tusiński 2023-09-05 11:34:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.343.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Tusiński 2023-09-05 11:33:32 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.343.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Tusiński 2023-09-05 11:32:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.343.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Tusiński 2023-09-05 11:31:51 usunięcie dokumentu
Informacja dla osób z niepełnosprawnością - Prawa wyborcze. Marek Tusiński 2023-09-04 11:59:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.343.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Tusiński 2023-09-04 11:45:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.343.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Tusiński 2023-09-04 11:42:17 dodanie dokumentu
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZIELONEJ GÓRZE z dnia 30 sierpnia 2023 r. Marek Tusiński 2023-08-31 12:27:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się maksymalnie z pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 55/4 obręb Racław, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-08-31 08:49:22 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-08-29 14:38:50 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-08-29 14:38:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.340.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jenińcu. Marek Tusiński 2023-08-29 10:01:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.339.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bogdańcu. Marek Tusiński 2023-08-29 09:58:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR 0050.339.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bogdańcu. Marek Tusiński 2023-08-29 09:57:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 121,36 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 8/2, 11/7, 11/8, 143, 82/1 obręb Jasiniec gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-08-28 10:46:09 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych, projektu dokumentu: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych Kamil Wiącek 2023-08-25 11:20:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2023.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 24.08.2023 r. wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę dwóch odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN80 MOP 6,3 MPa i DN100 MOP 6,3 MPa oraz rozbiórkę dwóch odcinków gazociągów DN80 MOP 5,5 MPa i DN100 MOP 5,5 MPa. Kamil Wiącek 2023-08-25 11:16:02 dodanie dokumentu
Obwieszenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 07 grudnia 2020r. znak: RIT.6220.3.15.2020.AW dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Lubczyno, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2023-08-25 07:41:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW na działce nr 147/89 obręb racław Agnieszka Waldon 2023-08-25 07:38:35 edycja dokumentu