Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowę linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV w miejscowości Bogdaniec, budowę słupów elektroenergetycznych, budowę trzech złączy kablowych SN 15kV - inwestycja na działkach oznaczonych numerami ewid.: 40/10, 40/5, 40/2, 176, 41, 42/2, 42/1, 266, 265/7, 309, 265/3, 67, 90, 905/2, 82/2, 82/1, 134, 129/4,129/3, położonych w Bogdańcu, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-05-26 15:35:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KS.120.22.2022 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Kamil Wiącek 2022-05-26 14:13:54 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KS.120.22.2022 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Kamil Wiącek 2022-05-26 14:13:32 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KS.120.22.2022 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Kamil Wiącek 2022-05-26 14:13:02 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KS.120.22.2022 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Kamil Wiącek 2022-05-26 14:05:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR KS.120.22.2022 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Kamil Wiącek 2022-05-26 14:04:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW składającej się maksymalnie z trzydziestu pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 147/89 obręb Racław, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-05-26 12:59:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się maksymalnie z pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 55/1 obręb Racław, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-05-26 12:58:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budowie drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 411 i 412 obręb Wieprzyce, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-05-26 12:55:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 20 obręb Włostów, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-05-26 12:52:53 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 217/2 obręb Lubczyno gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-05-26 12:52:23 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 21/6 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-05-26 12:51:12 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (4x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 62 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-05-26 12:50:06 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Montaż instalacji do malowania proszkowego" planowanego do realizacji na części działki oznaczonej nr ew. 817 obręb Łupowo Agnieszka Waldon 2022-05-26 12:48:16 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 6 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 69/2 w obrębie Lubczyno, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-05-26 12:47:11 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXVI.2022 w sprawie zwołania XXXVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-05-26 09:57:17 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-05-26 08:27:20 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-05-26 08:26:36 dodanie dokumentu
"Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu" Marek Tusiński 2022-05-25 15:13:15 usunięcie załacznika
Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec Marek Tusiński 2022-05-25 15:12:45 dodanie dokumentu
"Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu" Marek Tusiński 2022-05-25 15:08:59 edycja dokumentu
"Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu" Marek Tusiński 2022-05-25 15:05:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr BR 0050.215.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie. Marek Tusiński 2022-05-24 10:53:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr BR 0050.214.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie. Marek Tusiński 2022-05-24 10:51:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie. Marek Tusiński 2022-05-23 13:28:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie. Marek Tusiński 2022-05-23 13:27:57 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr BR 0050.213.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie Marek Tusiński 2022-05-23 13:27:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr BR 0050.213.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie Marek Tusiński 2022-05-23 13:26:46 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr BR 0050.213.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie Marek Tusiński 2022-05-23 13:26:27 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie. Marek Tusiński 2022-05-23 11:30:22 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr BR 0050.213.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Jeninie Marek Tusiński 2022-05-23 11:25:43 dodanie dokumentu
Sławomir Sitasz Marek Tusiński 2022-05-19 08:31:49 dodanie dokumentu
Renata Gorczyca Marek Tusiński 2022-05-19 08:29:40 dodanie dokumentu
Rafał Deptuła Marek Tusiński 2022-05-19 08:26:54 dodanie dokumentu
Natalia Katarzyna Pisula Marek Tusiński 2022-05-19 08:25:23 dodanie dokumentu
Mirosława Gubar Marek Tusiński 2022-05-19 08:23:04 dodanie dokumentu
Marta Lipińska Marek Tusiński 2022-05-19 08:21:11 dodanie dokumentu
Marta Anna Olszewska Marek Tusiński 2022-05-19 08:18:09 dodanie dokumentu
Marcin Mieczkowski Marek Tusiński 2022-05-19 08:15:28 dodanie dokumentu
Małgorzata Reks Marek Tusiński 2022-05-19 08:13:15 dodanie dokumentu