Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowę linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV w miejscowości Bogdaniec, budowę słupów elektroenergetycznych, budowę trzech złączy kablowych SN 15kV - inwestycja na działkach oznaczonych numerami ewid.: 40/10, 40/5, 40/2, 176, 41, 42/2, 42/1, 266, 265/7, 309, 265/3, 67, 90, 905/2, 82/2, 82/1, 134, 129/4,129/3, położonych w Bogdańcu, obręb geodezyjny Bogdaniec, gmina Bogdaniec.
2 ZARZĄDZENIE NR KS.120.22.2022 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
3 ZARZĄDZENIE NR KS.120.22.2022 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 18 maja 2022r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
4 Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 35 MW składającej się maksymalnie z trzydziestu pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 147/89 obręb Racław, gm. Bogdaniec.
5 Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się maksymalnie z pięciu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 55/1 obręb Racław, gm. Bogdaniec.
6 Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budowie drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 411 i 412 obręb Wieprzyce, gm. Bogdaniec.
7 ZARZĄDZENIE NR XXXVI.2022 w sprawie zwołania XXXVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad
8 Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Gminy Bogdaniec
9 Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec
10 "Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu"