Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego w sprawie wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (dz. nr 130, obręb Bogdaniec, gmina Bogdaniec).
2 ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.20.2024 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium Wójta Gminy Bogdaniec dla uczniów za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne
3 I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie.
4 Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o zmianie pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach o nr 137/3, 142, 192/2, 193 obręb Lubczyno w ramach zadania pn. "Bogdaniec 81"
5 Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Jenin II? o mocy maksymalnej do 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji na działkach o nr 384/5, 251/1, 250/2, 251/2, 251/3 i 251/4 obręb 0005 Jenin, gmina Bogdaniec
6 Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Jenin I" o mocy maksymalnej do 5MW wraz z infrastrukturą techniczną planowanego do realizacji na działce o nr 246/10 obręb Jenin, gmina Bogdaniec.
7 ZARZĄDZENIE Nr BR.0050.19.2024 WÓJTA GMINY BOGDANIEC z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bogdaniec na kadencję 2024-2029
8 Interpelacja w sprawie o uprzątnięcia i zabezpieczenia niedokończonych prac w Łupowie.
9 Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego
10 Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV zasilającej Hydrofornię Wody Łupowo i Przepompownię Ścieków PS-8 w Łupowie wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 33/1, 44/8, 95/1, 95/11 i 292, położonych w obrębie geodezyjnym Łupowo, gmina Bogdaniec oraz nr ewid. 1/1 położonej w obrębie miasto Gorzów Wlkp., gmina miasto Gorzów Wlkp.