Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie.
2 OBWIESZCZENIE Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę , obejmującej budowę elektrowni fotowoltaicznej "Łupowo III", o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. z budową stacji transformatorowej i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 202/2, obręb ewid. 3-Łupowo, gm. Bogdaniec.
3 Zarządzenie Nr BR.0050.317.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023r.
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o opracowaniu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bogdaniec na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030".
5 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bogdaniec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec dla części terenów położonych w obrębach Łupowo, Wieprzyce, Lubczyno, Chwałowice, Włostów i Roszkowice, gmina Bogdaniec
6 Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec dla części terenów położonych w obrębach Łupowo, Wieprzyce, Lubczyno, Chwałowice, Włostów i Roszkowice, gmina Bogdaniec
7 Marta Anna Olszewska
8 Marta Lipińska
9 Joanna Denkiewicz
10 Mirosława Gubar