Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 183/1, 182, 123, 183/3 i 181 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-01-29 09:17:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę drogi gminnej nr 000414F w m. Jasiniec na działkach oznaczonych numerami ewid.: 138, 173, 119, 174 i 171 obręb Jasiniec. Agnieszka Waldon 2024-01-26 11:03:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej:przebudowę drogi gminnej nr 000410F w m. Krzyszczyna i Chwałowice na działkach oznaczonych numerami ewid.: 180 i 179 obręb Krzyszczyna oraz 171 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2024-01-26 11:03:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogdaniec w 2024 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2024-01-25 15:52:05 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogdaniec w 2024 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2024-01-25 15:51:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogdaniec w 2024 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2024-01-25 15:49:15 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogdaniec w 2024 roku Ewelina Denkowska-Michalak 2024-01-25 14:48:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Ewelina Denkowska-Michalak 2024-01-25 14:40:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.376.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2024-01-25 10:09:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.376.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2024-01-25 10:09:22 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.375.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia w 2024 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. Marek Tusiński 2024-01-25 10:09:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.375.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia w 2024 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. Marek Tusiński 2024-01-25 10:08:16 usunięcie dokumentu
Interpelacja w sprawie budowy ciągu pieszo - rowerowego Łupowo - Gorzów Wlkp. Marek Tusiński 2024-01-25 09:10:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.376.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2024-01-23 14:12:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.376.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2024-01-23 14:12:15 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.375.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia w 2024 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. Marek Tusiński 2024-01-23 14:11:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.375.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia w 2024 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. Marek Tusiński 2024-01-23 14:10:25 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.373.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin, Łupowo i Bogdaniec w drodze publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-23 11:43:52 dodanie dokumentu
IV Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-23 11:41:54 edycja dokumentu
IV Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Jenin, Łupowo i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-23 11:41:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.376.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2024-01-23 11:37:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.375.2024 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia w 2024 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogdaniec. Marek Tusiński 2024-01-23 11:33:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 116 /2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2024 r.w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogdaniec na lata 2024-2028. Marek Tusiński 2024-01-23 08:33:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 116 /2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 19 stycznia 2024 r.w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogdaniec na lata 2024-2028. Marek Tusiński 2024-01-23 08:28:00 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie przedłużenia chodnika wzdłuż drogi nr 1394F Marek Tusiński 2024-01-22 15:13:05 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin Patrycja Turecka-Maciak 2024-01-22 14:24:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej:przebudowę drogi gminnej nr 000410F w m. Krzyszczyna i Chwałowice na działkach oznaczonych numerami ewid.: 180 i 179 obręb Krzyszczyna oraz 171 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2024-01-19 08:34:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 8 stycznia 2024 roku zawiadamiające o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę drogi gminnej nr 000414F w m. Jasiniec na działkach oznaczonych numerami ewid.: 138, 173, 119, 174 i 171 obręb Jasiniec. Agnieszka Waldon 2024-01-19 08:34:20 edycja dokumentu
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-18 10:36:17 edycja dokumentu
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-18 10:36:02 usunięcie załacznika
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice-Racław w gminie Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-01-17 08:35:24 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjo-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 87 obręb Racław, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-01-17 08:35:02 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie doprowadzenia chodnika oraz pasa ruchu drogi wojewódzkiej nr 132 w m. Łupowo do właściwego stanu Marek Tusiński 2024-01-16 13:29:01 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 000410F łączącej miejscowości Krzyczyna i Chwałowice Agnieszka Waldon 2024-01-16 13:11:42 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 000414F w miejscowości Jasiniec gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2024-01-16 13:11:05 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o polegającego na budowie drogi o nawierzchni twardej o długości ponad 1 km. Inwestycją objęta jest droga gminna 000415F w miejscowości Chwałowice, gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2024-01-16 08:40:46 edycja dokumentu
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-16 00:04:46 edycja dokumentu
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-16 00:03:57 usunięcie załacznika
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-16 00:03:49 usunięcie załacznika
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2024-01-16 00:03:09 edycja dokumentu