Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec - informacja w sprawie zakupu preferencyjnego węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2022-11-09 15:01:03 usunięcie załacznika
Projekty uchwał na XXXV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-11-09 13:00:50 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLI Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-11-09 12:53:00 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2022-11-09 12:51:01 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-11-09 12:35:00 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-11-09 12:33:42 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XLII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-11-09 12:32:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.259.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2022-11-09 12:22:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.263.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2022-11-09 12:20:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.259.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2022-11-09 12:17:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.257.1C.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2022-11-09 12:15:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.257.1B.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2022-11-09 12:13:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.257.1A.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Marek Tusiński 2022-11-09 11:58:48 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XLI.2022 w sprawie zwołania XLII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-11-09 11:55:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowego i boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działce nr 151/14 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2022-11-08 13:59:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec - informacja w sprawie zakupu preferencyjnego węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-11-08 09:47:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowę elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV w miejscowości Lubczyno, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 181/2, 83/10 i 83/8 położonych w Lubczynie, obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-11-07 12:28:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowę elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV w miejscowości Jenin, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 1466, 1471/1, położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-11-04 09:33:32 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Jeżyki na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2022-11-02 11:52:03 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Jeżyki na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2022-11-02 11:51:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 12 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce o nr ew. 5/1 i 18 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-11-02 10:57:33 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce o nr ew. 38 obręb Jasiniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-11-02 10:42:40 edycja dokumentu
I Publiczne Przetargi Ustne Nieograniczone na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-10-27 08:27:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświaty i systemu informacji oświatowej. Marek Tusiński 2022-10-25 15:17:00 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 20 obręb Włostów, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-10-25 15:03:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przyjęciu "Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030". Marek Tusiński 2022-10-24 15:30:01 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2022-10-24 13:55:05 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa osiedla dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczną na działkach o nr ew. 118, 117/1, 117/2 obręb Jenin, gmina Bogdaniec" Agnieszka Waldon 2022-10-24 10:04:43 edycja dokumentu
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jenińcu. Marek Tusiński 2022-10-24 09:26:34 edycja dokumentu
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jenińcu. Marek Tusiński 2022-10-24 09:25:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.15.2022.JRaj zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski wydał w dniu 19.10.2022 r., na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzję nr 8/2022 (IB-I.747.15.2022.JRaj) w sprawie zmiany decyzji 1/2021 z dnia 19.01.2021 r. (IB-I.747.11.2020.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna - Plewiska (etap III)" w zakresie objęcia nieruchomości znajdującej się na terenie objętym strategiczną inwestycją skutkami, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 ustawy (ograniczenie w użytkowaniu nieruchomości). Kamil Wiącek 2022-10-21 13:03:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowego i boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działce nr 151/14 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2022-10-20 14:22:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przyjęciu "Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030". Marek Tusiński 2022-10-20 11:44:23 dodanie dokumentu
II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2022-10-19 15:02:12 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2022-10-19 15:01:01 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2022-10-19 14:58:13 dodanie dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2022-10-19 14:25:02 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2022-10-19 14:24:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV w miejscowości Jenin, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/10, 13/11, 1466, 1471/1, położonych w Jeninie, obręb geodezyjny Jenin, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-10-18 15:05:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budowę elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV w miejscowości Lubczyno, na działkach oznaczonych numerami ewid.: 181/2, 83/10 i 83/8 położonych w Lubczynie, obręb geodezyjny Lubczyno, gmina Bogdaniec. Marek Tusiński 2022-10-18 15:04:33 dodanie dokumentu