Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nadanie numeru nieruchomości. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:51:38 dodanie dokumentu
Oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat lub na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:50:37 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:49:12 dodanie dokumentu
Oddanie w dzierżawę lub najem nieruchomości w drodze przetargowej na okres do 3 lat lub na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:48:01 dodanie dokumentu
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdów lub przebudowę zjazdów z dróg gminnych. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:46:36 dodanie dokumentu
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:45:35 dodanie dokumentu
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:44:20 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego, jego wielkości oraz okresie prowadzenia. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:42:54 dodanie dokumentu
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie w pasie drogowym reklam, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:41:53 dodanie dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:39:28 dodanie dokumentu
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:38:28 dodanie dokumentu
Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy na rzecz najemców. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:37:17 dodanie dokumentu
Podział nieruchomości. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:36:19 dodanie dokumentu
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:34:57 edycja dokumentu
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kamil Wiącek 2022-04-20 13:34:35 dodanie dokumentu
Rozgraniczenie nieruchomości Kamil Wiącek 2022-04-20 13:31:09 dodanie dokumentu
Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym. Kamil Wiącek 2022-04-20 12:19:11 dodanie dokumentu
Wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. Kamil Wiącek 2022-04-20 12:17:16 dodanie dokumentu
Wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Kamil Wiącek 2022-04-20 12:14:29 dodanie dokumentu
Wydanie zgody na wykonanie przyłączy z gminnej sieci wod.-kan. Kamil Wiącek 2022-04-20 12:12:55 dodanie dokumentu
Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Bogdaniec zadań z zakresu usuwania azbestu Kamil Wiącek 2022-04-20 12:11:29 dodanie dokumentu
Załatwianie spraw związanych z pochówkiem i utrzymaniem cmentarza komunalnego w Bogdańcu. Kamil Wiącek 2022-04-20 12:09:50 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o kierunkowym przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kamil Wiącek 2022-04-20 12:08:19 dodanie dokumentu
WNIOSEK o zmianę decyzji o warunkach zabudowy Kamil Wiącek 2022-04-20 12:07:03 dodanie dokumentu
WNIOSEK o wydanie zaświadczeń o objęciu opieką konserwatora zabytków nieruchomości Kamil Wiącek 2022-04-20 12:05:02 edycja dokumentu
WNIOSEK o wydanie zaświadczeń o objęciu opieką konserwatora zabytków nieruchomości Kamil Wiącek 2022-04-20 12:03:16 dodanie dokumentu
Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Kamil Wiącek 2022-04-20 12:02:09 usunięcie dokumentu
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kamil Wiącek 2022-04-20 12:02:04 usunięcie dokumentu
WNIOSEK o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kamil Wiącek 2022-04-20 12:01:40 dodanie dokumentu
WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Kamil Wiącek 2022-04-20 12:00:18 dodanie dokumentu
WNIOSEK o przyznanie lub zamianę lokalu komunalnego, socjalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego Kamil Wiącek 2022-04-20 11:58:48 dodanie dokumentu
WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Kamil Wiącek 2022-04-20 11:56:19 dodanie dokumentu
WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Kamil Wiącek 2022-04-20 11:55:27 usunięcie dokumentu
WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Kamil Wiącek 2022-04-20 11:46:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych związanych z Budową gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp Kamil Wiącek 2022-04-20 11:40:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 8/2 obręb Bogdaniec, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-04-19 14:56:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.205.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Ewelina Denkowska-Michalak 2022-04-14 13:08:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze działek o nr ewid. 142, 144 i 137/3 obręb Lubczyno gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-04-11 12:17:20 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 119/1 w obrębie Racław, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-04-11 12:13:53 edycja dokumentu
Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec Kamil Wiącek 2022-04-08 13:27:55 dodanie dokumentu