Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XXIV.2021 Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2021-11-08 11:22:55 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIV.2021 z posiedzenia komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2021-11-08 10:58:28 edycja dokumentu
Protokół Nr XXIV.2021 z posiedzenia komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2021-11-08 10:57:24 edycja dokumentu
Protokół Nr XXIV.2021 z posiedzenia komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Marek Tusiński 2021-11-08 10:55:54 dodanie dokumentu
Sprawozdania za III kwartał 2021r. Marek Tusiński 2021-11-08 09:32:43 dodanie dokumentu
Sprawozdania za III kwartał 2021r. Marek Tusiński 2021-11-08 09:31:44 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.163B.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-11-08 08:24:55 dodanie dokumentu
Sprawozdania za III kwartał 2021r. Marek Tusiński 2021-11-08 08:21:12 dodanie dokumentu
Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu Kamil Wiącek 2021-11-05 13:58:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.8.2021.JRaj zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wyłącznie w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 ust. 3 i 6 oraz art. 24 ustawy dla realizowanej inwestycji pn.: Budowa odcinków I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/250 MOP 6,3MPa wraz z śluzą odbiorczą, śluzą nadawczą i zespołem zaporowo-upustowym Chróścik w ramach zadania pn. "Budowa gazociągu relacji Witnica-Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą". Kamil Wiącek 2021-11-05 09:17:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok - II AKTUALIZACJA Kamil Wiącek 2021-10-28 15:31:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVIII.2021 z przebiegu XXVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 27 wrzesnia 2021r. Marek Tusiński 2021-10-28 12:14:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec oraz nr ewid. 46 i 80 obręb nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. Kamil Wiącek 2021-10-27 15:12:58 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec oraz nr ewid. 46 i 80 obręb nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. Kamil Wiącek 2021-10-27 15:11:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX.219.2021 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bogdaniec na rok 2022 Marek Tusiński 2021-10-27 12:55:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX.218.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2021 rok. Marek Tusiński 2021-10-27 12:51:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX.217.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Marek Tusiński 2021-10-27 12:49:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 240, 242 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. Kamil Wiącek 2021-10-26 14:58:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 177, 179 i 270 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN. Kamil Wiącek 2021-10-26 14:57:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr KS 120.35.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 26 października 2021r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Bogdaniec w 2021r. Kamil Wiącek 2021-10-26 14:39:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.34.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 26 października 2021 r. w sprawie: Powołania komisji konkursowej. Ewelina Denkowska-Michalak 2021-10-26 14:20:19 dodanie dokumentu
Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Racławiu Marek Tusiński 2021-10-25 16:41:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 112 obręb nr 5 - Jenin, gm. Bogdaniec polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. Kamil Wiącek 2021-10-25 15:47:31 dodanie dokumentu
Dane kontaktowe Marek Tusiński 2021-10-25 14:51:04 edycja dokumentu
Dane kontaktowe Marek Tusiński 2021-10-25 14:41:40 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2021 - aktualizacja 25.10.2021r. Marek Tusiński 2021-10-25 10:35:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2021-10-25 08:28:00 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-10-22 08:32:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXVIII.2021 w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Ewelina Denkowska-Michalak 2021-10-21 11:51:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.163.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-10-14 11:56:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną? na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie Stanowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-13 13:31:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW (5x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ew. 128/3 obręb Jeniniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-13 13:29:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 55, 411, 412 obręb ewid. nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej. Kamil Wiącek 2021-10-11 16:36:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/10 obręb Jenin, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-11 16:34:54 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin Patrycja Turecka-Maciak 2021-10-11 10:56:09 edycja dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin Patrycja Turecka-Maciak 2021-10-11 10:56:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 50/13 w obrębie Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-08 13:09:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW (8x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 38/2 i 50/14 w obrębie Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-08 13:08:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW włącznie (z uwzględnieniem etapowania) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 110 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Agnieszka Waldon 2021-10-08 10:04:55 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 183/1 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-10-08 08:46:16 edycja dokumentu