Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-10-07 11:26:04 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięćdziesięciu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki oznaczonej nr ewid. 35/29, obręb Racław, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Agnieszka Waldon 2021-10-07 11:00:18 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie dot. przejazdu sam. ciężarowych przez miejscowość Racław Marek Tusiński 2021-10-04 13:59:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII.216.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Marek Tusiński 2021-10-04 10:36:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII.215.2021 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2022 Marek Tusiński 2021-10-04 10:34:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII.214.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-10-04 10:32:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII.213.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Bogdaniec, a osobą fizyczną Marek Tusiński 2021-10-04 10:29:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII.212.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Marek Tusiński 2021-10-04 10:26:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 55, 411, 412 obręb ewid. nr 6 - Wieprzyce, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie sieci wodociągowej Kamil Wiącek 2021-10-01 13:25:59 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Bogdaniec, Jenin i Łupowo Patrycja Turecka-Maciak 2021-10-01 12:29:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Montaż instalacji do malowania proszkowego" planowanego do realizacji na części działki oznaczonej nr ew. 8/7 obręb Łupowo Agnieszka Waldon 2021-09-30 13:05:35 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie porzuconego samochodu Marek Tusiński 2021-09-30 07:54:12 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 21/6 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-29 15:16:15 edycja dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 30 sierpnia do 26 września 2021r. Marek Tusiński 2021-09-29 12:05:09 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 24 maja do 27 czerwca 2021r. Marek Tusiński 2021-09-29 12:02:28 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 28 czerwca do 29 sierpnia 2021r. Marek Tusiński 2021-09-29 11:26:56 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVII.2021 z przebiegu XXVII Sesji Rady Gminy Bogdaniec odbytej w dniu 30 sierpnia 2021r. Marek Tusiński 2021-09-29 11:20:48 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-29 10:33:39 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-29 10:14:49 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-29 10:10:05 edycja dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2021-09-29 09:10:16 edycja dokumentu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 (zakładka menu) Marek Tusiński 2021-09-28 14:45:56 edycja pozycji menu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2021-09-28 14:44:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.162.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 września do 31 grudnia 2021 r. w granicach progów dochodowych, określających wysokość dochodu na osobę w rodzinie Marek Tusiński 2021-09-28 14:27:47 dodanie dokumentu
Krzysztof Norbert Popławski Marek Tusiński 2021-09-28 14:24:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW (10x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 4/2 i 5/3 w obrębie Jasiniec, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-27 14:21:05 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (4x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 62 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-27 14:20:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 września 2021 r. w sprawie konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bogdaniec na rok 2022 Marek Tusiński 2021-09-22 14:09:58 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie dot. przejazdu sam. ciężarowych przez miejscowość Racław Marek Tusiński 2021-09-21 14:46:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/10 obręb Jenin, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2021-09-21 14:03:50 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXVII.2021 w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-09-21 13:31:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXVII.2021 w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-09-21 13:30:27 usunięcie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXVII.2021 w sprawie zwołania XXVIII Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-09-21 11:04:05 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-09-21 11:01:39 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXVIII Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-09-21 11:01:23 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie porzuconego samochodu Marek Tusiński 2021-09-20 15:48:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.160.2021 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-09-15 10:15:41 dodanie dokumentu
Komisja Socjalno - Komunalna Marek Tusiński 2021-09-14 14:25:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr 421/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. Marek Tusiński 2021-09-14 08:20:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 421/2021 Składu RIO w Zielonej Górze z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r. Marek Tusiński 2021-09-14 07:55:02 dodanie dokumentu