Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogdaniec dla części terenów położonych w obrębach Łupowo, Wieprzyce, Lubczyno, Chwałowice, Włostów i Roszkowice, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2023-05-23 08:54:13 dodanie dokumentu
Marta Anna Olszewska Marek Tusiński 2023-05-22 15:46:56 dodanie dokumentu
Marta Lipińska Marek Tusiński 2023-05-22 15:45:19 dodanie dokumentu
Joanna Denkiewicz Marek Tusiński 2023-05-22 15:43:45 dodanie dokumentu
Mirosława Gubar Marek Tusiński 2023-05-22 15:40:03 dodanie dokumentu
Marcin Arkadiusz Mieczkowski Marek Tusiński 2023-05-22 15:38:23 dodanie dokumentu
Elżbieta Zofia Dominikowska Marek Tusiński 2023-05-22 15:37:02 dodanie dokumentu
Ewa Helena Drozd Marek Tusiński 2023-05-22 15:35:32 dodanie dokumentu
Estera Ewa Piwońska-Fabianowicz Marek Tusiński 2023-05-22 15:33:32 dodanie dokumentu
Anna Katarzyna Janasz - Durbajło Marek Tusiński 2023-05-22 15:31:52 dodanie dokumentu
Renata Gorczyca Marek Tusiński 2023-05-22 15:30:14 dodanie dokumentu
Karolina Anna Kościukiewicz Marek Tusiński 2023-05-22 15:28:52 dodanie dokumentu
Sławomir Sitasz Marek Tusiński 2023-05-22 15:27:22 dodanie dokumentu
Natalia Katarzyna Pisula Marek Tusiński 2023-05-22 15:25:55 dodanie dokumentu
Małgorzata Reks Marek Tusiński 2023-05-22 15:24:16 dodanie dokumentu
Krystyna Maria Breń Marek Tusiński 2023-05-22 15:22:09 dodanie dokumentu
Jolanta Dauksza Marek Tusiński 2023-05-22 15:20:26 dodanie dokumentu
Dagmara Anna Jastrzębska Marek Tusiński 2023-05-22 15:18:25 dodanie dokumentu
Rafał Deptuła Marek Tusiński 2023-05-22 15:15:44 dodanie dokumentu
Rejestr petycji Marek Tusiński 2023-05-22 14:29:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI.377.2023 w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Marek Tusiński 2023-05-22 11:29:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI.376.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Bogdaniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022 Marek Tusiński 2023-05-22 11:26:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI.375.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Marek Tusiński 2023-05-22 11:24:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI.374.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2023-2028 Marek Tusiński 2023-05-22 11:21:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI.373.2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bogdaniec na 2023 rok. Marek Tusiński 2023-05-22 11:20:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI.372.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw istniejącym i nowoprojektowanym ulicom wsi Jenin Marek Tusiński 2023-05-22 11:18:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI.371.2023 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu Marek Tusiński 2023-05-22 11:15:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI.370.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 Marek Tusiński 2023-05-22 11:02:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI.369.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogdańcu za rok 2022. Marek Tusiński 2023-05-22 11:00:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI.368.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce za rok 2022 Marek Tusiński 2023-05-22 10:58:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI.367.2023 w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Marek Tusiński 2023-05-22 10:56:13 dodanie dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-05-18 10:57:39 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2023-05-18 10:57:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Chwałowice o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 136/1 obręb Chwałowice, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2023-05-16 13:12:03 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie działań zmierzających do wykonania naprawy drogi gminnej numer G. 000413 F Marek Tusiński 2023-05-15 15:22:59 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie wybudowania parkingu przy Kościele Parafialnym w Jeninie. Marek Tusiński 2023-05-15 15:21:00 edycja dokumentu
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bogdaniec" Kamil Wiącek 2023-05-12 12:54:45 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2023 - aktualizacja nr 2 z dnia 11.05.2023r. Kamil Wiącek 2023-05-11 15:24:31 dodanie dokumentu
Teresa Stanisława Astel Marek Tusiński 2023-05-10 14:10:38 dodanie dokumentu
Małgorzata Maria Buryn Marek Tusiński 2023-05-10 14:09:02 dodanie dokumentu