Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
WNIOSEK o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kamil Wiącek 2022-04-20 12:01:40 dodanie dokumentu
WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Kamil Wiącek 2022-04-20 12:00:18 dodanie dokumentu
WNIOSEK o przyznanie lub zamianę lokalu komunalnego, socjalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego Kamil Wiącek 2022-04-20 11:58:48 dodanie dokumentu
WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Kamil Wiącek 2022-04-20 11:56:19 dodanie dokumentu
WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Kamil Wiącek 2022-04-20 11:55:27 usunięcie dokumentu
WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Kamil Wiącek 2022-04-20 11:46:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych związanych z Budową gazociągu relacji Witnica - Gorzów Wlkp Kamil Wiącek 2022-04-20 11:40:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 8/2 obręb Bogdaniec, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-04-19 14:56:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr BR.0050.205.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia miesięcznej wysokości kwoty stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. Ewelina Denkowska-Michalak 2022-04-14 13:08:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze działek o nr ewid. 142, 144 i 137/3 obręb Lubczyno gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-04-11 12:17:20 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 119/1 w obrębie Racław, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-04-11 12:13:53 edycja dokumentu
Budowa infrastruktury sportowej w Gminie Bogdaniec Kamil Wiącek 2022-04-08 13:27:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa energetycznego SN nr 122/235 dla zabudowy łączników sterowanych radiowo w linii napowietrznej SN-15kV nr L-122 GPZ Łupowo - Wysoka w miejscowości Racław wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą, na części działki oznaczonej nr ewid. 25/5, położonej w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-04-08 08:32:39 dodanie dokumentu
Dane kontaktowe Kamil Wiącek 2022-04-07 14:32:00 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kamil Wiącek 2022-04-07 14:20:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2022 rok - I AKTUALIZACJA Kamil Wiącek 2022-04-07 13:28:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI.260.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Kamil Wiącek 2022-04-07 09:03:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 217/2 obręb Lubczyno gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-04-05 15:27:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej i boiska sportowego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działce nr 151/14 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-04-05 15:06:07 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2022-04-05 13:45:19 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2022-04-05 13:44:22 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2022-04-04 16:56:14 edycja dokumentu
II Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie Patrycja Turecka-Maciak 2022-04-04 16:56:10 dodanie dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2022-04-04 16:54:53 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Ustny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin i Bogdaniec na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2022-04-04 16:54:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV.259.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2022-04-04 10:33:29 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXV.2022 w sprawie zwołania XXXVI Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-04-04 09:50:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2 MW włącznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 176 i 177 w obrębie Jeniniec, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-04-01 07:56:35 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 21/6 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-03-30 15:14:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.258.2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-03-30 14:19:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.257.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2022-2028 Marek Tusiński 2022-03-30 14:16:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.256.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2022-03-30 14:10:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.255.2022 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2022-03-30 14:05:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.254.2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2022r. Marek Tusiński 2022-03-30 14:03:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.253.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bogdaniec na lata 2022 - 2025 Marek Tusiński 2022-03-30 14:01:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.252.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021. Marek Tusiński 2022-03-30 13:59:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.251.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce za rok 2021 Marek Tusiński 2022-03-30 13:57:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.250.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogdańcu za rok 2021 Marek Tusiński 2022-03-30 13:55:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.249.2022 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bogdaniec na lata 2022-2024 Marek Tusiński 2022-03-30 13:53:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXIV.2022 w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-03-30 12:12:13 dodanie dokumentu