Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Komisja Rewizyjna Marek Tusiński 2021-04-07 09:54:02 dodanie dokumentu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Marek Tusiński 2021-04-07 09:36:17 dodanie dokumentu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Marek Tusiński 2021-04-07 09:34:33 usunięcie dokumentu
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Marek Tusiński 2021-04-07 09:26:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na działce nr ew. gr. 152/2, obręb Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego, będącej częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego". Kamil Wiącek 2021-04-06 14:11:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV z zabudową słupa SN 15kV na działkach nr 110 i 93/1 obręb 15 Włostów, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-04-02 10:47:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN 15kV na odcinku GPZ Łupowo ? stacja wieżowa nr S-1107 "Łupowo Wieś"- stanowisko słupowe L-143/17, budowa słupa w miejscowościach Łupowo i Wieprzyce, będąca częścią inwestycji: "Zwiększenie potencjału sieci energetycznej Enea Operator Sp. z o.o., w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego" - inwestycja na działkach nr 57/1, 55, 48, 47 z obrębu 6 Wieprzyce oraz na działkach nr 163, 168, 152/2, 111, 44/8, 11, 28, 44/9, 14, 13, 46, 44/10, 55/6, 55/9, 56 z obrębu 3 "Łupowo", gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2021-04-01 15:04:07 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 21.12.2020r. do 14.02.2021r Marek Tusiński 2021-04-01 10:10:38 dodanie dokumentu
Informacja z działalności Wójta za okres od 15 lutego do 28 marca 2021r. Marek Tusiński 2021-04-01 10:00:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.197.2021zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-04-01 09:56:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.196.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Tusiński 2021-04-01 09:55:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.195.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogdaniec na lata 2021-2028 Marek Tusiński 2021-04-01 09:53:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.194.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2021-04-01 09:52:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.193.2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Bogdaniec instrumentem płatniczym Marek Tusiński 2021-04-01 09:49:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV..192.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2021r Marek Tusiński 2021-04-01 09:46:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.191.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 Marek Tusiński 2021-04-01 09:36:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV.190.2021 w sprawie przejęcia sprawozdania ŚDS Krzyszczynka Marek Tusiński 2021-04-01 09:33:32 dodanie dokumentu
Klauzule informacyjne Marek Tusiński 2021-03-31 14:49:28 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 70 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działek ewidencyjnych o nr 144/5, 144/6, 149/25, 149/23, 149/22, 150/11, 150/9, 152/7, 152/3, 152/4, 152/5 położonych w obr. 0002 Racław, gmina Bogdaniec Marek Tusiński 2021-03-30 14:03:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny ? co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji. Marek Tusiński 2021-03-30 14:00:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.15.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 26 marca 2021r. w sprawie powołania komisji konkursowej Marek Tusiński 2021-03-30 09:09:03 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-03-29 12:20:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr KS.120.5.2021 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 26 marca 2021r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Bogdaniec Kamil Wiącek 2021-03-26 13:24:23 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie poprawienia i utwardzenia ulic Granicznej i Dobrej w Jeninie Ewelina Denkowska-Michalak 2021-03-26 13:16:58 edycja dokumentu
Interpelacja w sprawie poprawienia i utwardzenia ulic Granicznej i Dobrej w Jeninie Marek Tusiński 2021-03-25 13:15:07 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXIV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2021-03-25 10:25:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXIII.2021 w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2021-03-25 10:12:50 dodanie dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r. Kamil Wiącek 2021-03-24 15:16:23 dodanie dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r. Kamil Wiącek 2021-03-24 15:16:07 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2021-03-24 15:15:56 usunięcie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Kamil Wiącek 2021-03-24 15:15:06 dodanie dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Stan w dniu 01.01.2021 r. Kamil Wiącek 2021-03-24 15:13:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. dla inwestycji polegającej na budowie elektroenerg. sieci kablowej SN 15kV z zabudową słupa SN 15kV na dział. nr 110 i 93/1 obręb 15 Włostów, gm. Bogdaniec. Marek Tusiński 2021-03-22 10:17:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV. na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391, obręb Bolemin, gm. Deszczno. Kamil Wiącek 2021-03-19 14:04:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obręb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391, obręb Bolemin, gm. Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. Kamil Wiącek 2021-03-19 14:03:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do produkcji pelletu drzewnego" planowanego do realizacji na terenie działki ewidencyjnej o nr 300/2 położonej w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec oraz, że wystąpiono do organów współdziałających o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej oceny - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji Kamil Wiącek 2021-03-19 14:00:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogdaniec o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok - I AKTUALIZACJA Marek Tusiński 2021-03-17 10:39:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. inwestycji pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap IV" Marek Tusiński 2021-03-17 09:32:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa, gospodarki wodnej i melioracji oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Referacie Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska i Rolnictwa Marek Tusiński 2021-03-16 14:10:21 edycja dokumentu
I Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Jenin na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie. Patrycja Turecka-Maciak 2021-03-16 08:50:59 dodanie dokumentu