Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXIV.256.2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2022-03-30 14:10:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.255.2022 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogdaniec Marek Tusiński 2022-03-30 14:05:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.254.2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogdaniec w 2022r. Marek Tusiński 2022-03-30 14:03:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.253.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bogdaniec na lata 2022 - 2025 Marek Tusiński 2022-03-30 14:01:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.252.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021. Marek Tusiński 2022-03-30 13:59:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.251.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzyszczynce za rok 2021 Marek Tusiński 2022-03-30 13:57:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.250.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogdańcu za rok 2021 Marek Tusiński 2022-03-30 13:55:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV.249.2022 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bogdaniec na lata 2022-2024 Marek Tusiński 2022-03-30 13:53:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXIV.2022 w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-03-30 12:12:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 139/7 w obrębie Lubczyno, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-03-29 13:37:14 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 20 obręb Włostów, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-03-29 13:14:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowego i boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działce nr 151/14 z obrębu 12 Jeniniec w Jenińcu, gmina Bogdaniec Kamil Wiącek 2022-03-28 14:21:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa energetycznego SN nr 122/235 dla zabudowy łączników sterowanych radiowo w linii napowietrznej SN-15kV nr L-122 GPZ Łupowo - Wysoka w miejscowości Racław wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Kamil Wiącek 2022-03-28 14:18:47 dodanie dokumentu
POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC Ewelina Denkowska-Michalak 2022-03-25 13:24:56 dodanie dokumentu
Interpelacja dotycząca zabezpieczenia dostępu do budynku dawnej hydroforni przy ul. Parkowej w Jeninie Kamil Wiącek 2022-03-24 13:48:17 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 323/58, 323/53, 323/52 położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-03-24 13:23:40 dodanie dokumentu
Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-03-23 10:47:32 edycja dokumentu
Projekty uchwał na XXXIV Sesję Rady Gminy Bogdaniec Marek Tusiński 2022-03-23 10:46:33 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR XXXIII.2022 w sprawie zwołania XXXIV Sesji Rady Gminy Bogdaniec oraz jej organizacji i porządku obrad Marek Tusiński 2022-03-23 10:41:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 245/2, 244 i 242 obręb nr 3 - Łupowo, gm. Bogdaniec, polegającej na budowie podziemnych zespołów linii kablowej SN Kamil Wiącek 2022-03-21 13:38:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.190.2022 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bogdaniec na lata 2022-2025. Kamil Wiącek 2022-03-18 10:18:21 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie poprawienia nawierzchni ulic Granicznej i Dobrej w Jeninie Marek Tusiński 2022-03-17 13:27:58 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 13 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 13 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanej etapowo lub w całości na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 18 i 19 w obrębie Stanowice, gm. Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-03-16 11:54:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 183/1, 182, 123, 183/3 i 181 w obrębie Kwiatkowice, gm. Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-03-16 11:32:20 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4 MW (4x1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.. 62 obręb Chwałowice, gmina Bogdaniec Agnieszka Waldon 2022-03-15 15:08:31 edycja dokumentu
Interpelacja dotycząca zabezpieczenia dostępu do budynku dawnej hydroforni przy ul. Parkowej w Jeninie Marek Tusiński 2022-03-15 14:50:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 250 MW oraz stacji elektroenergetycznej wraz z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną?, planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych o nr 3/31 i 1/38 położonych w obrębie 0001 Stanowice, miejscowości Stanowice, gmina Bogdaniec. Agnieszka Waldon 2022-03-15 14:16:29 dodanie dokumentu
Interpelacja w sprawie poprawienia nawierzchni ulic Granicznej i Dobrej w Jeninie Marek Tusiński 2022-03-14 15:32:07 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021 Marek Tusiński 2022-03-14 12:16:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr KS.120.11.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie udzielenia dotacji na zadanie "Wspieranie rozwoju sportu" w gminie Bogdaniec w 2022 roku Marek Tusiński 2022-03-14 11:17:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr KS.120.11.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie udzielenia dotacji na zadanie "Wspieranie rozwoju sportu" w gminie Bogdaniec w 2022 roku Marek Tusiński 2022-03-14 11:16:43 dodanie dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH Kamil Wiącek 2022-03-14 09:54:51 usunięcie dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH. Kamil Wiącek 2022-03-14 09:53:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ws. budowy dwutorowej napowietrznej linii 400 kV Baczyna-Plewiska (etap III) Kamil Wiącek 2022-03-11 11:59:27 dodanie dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w roku 2022 Patrycja Turecka-Maciak 2022-03-10 15:12:51 edycja dokumentu
I wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w roku 2022 Patrycja Turecka-Maciak 2022-03-10 15:12:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 323/58, 323/53, 323/52 położonych w miejscowości Racław, obręb geodezyjny Racław, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-03-10 15:04:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 267, 254/1, 255/1 położonych w miejscowości Wieprzyce, obręb geodezyjny Wieprzyce, gmina Bogdaniec. Kamil Wiącek 2022-03-10 15:02:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr BR.0050.188.2022 Wójta Gminy Bogdaniec w sprawie zmiany uchwały budżetowej Marek Tusiński 2022-03-10 08:47:54 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Jenin Patrycja Turecka-Maciak 2022-03-09 14:46:08 edycja dokumentu